Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Оцінка вартості підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Застосування підходів до оцінки, включаючи вибір методів оцінки та здійснення необхідних розрахунків

Оцінювач при проведенні оцінки зобов'язаний використовувати витратний, порівняльний і дохідний підходи до оцінки чи обґрунтувати відмову від використання того чи іншого підходу. Оцінювач має право самостійно визначати конкретні методи оцінки в рамках застосування кожного з підходів (ст. 20 ФСТ № 1).

1. На підставі збору і обробки зовнішніх даних оцінювач визначає і аналізує поточну кон'юнктуру і тенденції ринку, на якому присутній об'єкт оцінки, і вплив цих даних на вартість об'єкта, вибираються аналоги об'єкта оцінки та обґрунтовується їх вибір. Якщо метою оцінки вартості об'єкту є прийняття управлінських або інвестиційних рішень, то можливо розгляд та аналіз перспективних ринків, на яких об'єкт оцінки не присутня, але може туди увійти і має на ньому хороші перспективи.

2. Оцінювач визначає і аналізує місію, історію, фінансовий стан, у тому числі стійкість, ліквідність, життєвий цикл підприємства (об'єкта оцінки). В результаті цього аналізу обґрунтовується можливість використання або відмову від використання підходів та методів оцінки, що створюється нормалізовані баланс та інші фінансові документи для цілей оцінки.

3. Проводиться вибір підходів і методів оцінки вартості об'єкта.

Оцінювач здійснює необхідні розрахунки того або іншого виду вартості об'єкта оцінки з урахуванням отриманих кількісних і якісних характеристик об'єкту, результатів аналізу ринку, до якого відноситься об'єкт, а також обставин, що зменшують ймовірність отримання доходів від об'єкта оцінки в майбутньому (ризиків), та іншої інформації.

Узгодження (узагальнення) результатів застосування підходів до оцінки та визначення підсумкової величини вартості об'єкта оцінки

Узагальнюються результати, отримані кожним із підходів оцінки, і визначається підсумкова величина вартості об'єкта оцінки (ст. 24 - 27 ФСТ № 1). При узгодженні результатів розрахунку вартості об'єкта оцінки повинні враховуватися вид вартості, встановлений у завданні на оцінку.

Дата проведення оцінки - календарна дата, за станом на яку визначається вартість об'єкта оцінки. Якщо відповідно до законодавства РФ проведення оцінки є обов'язковим, то з дати оцінки до дати складення звіту про оцінку має пройти не більше трьох місяців (ст. 8 ФСТ № 1).

Підсумкова величина вартості об'єкта оцінки повинна бути виражена в рублях у вигляді єдиної величини, якщо в договорі про оцінку не передбачено інше.

Підсумкова величина вартості об'єкта оцінки, зазначена у звіті, складеному в порядку і на підставі вимог, встановлених Законом про оціночної діяльності, стандартів оцінки та нормативними актами уповноваженого органу з контролю за здійсненням оціночної діяльності в Російській Федерації, може бути визнана рекомендованої для цілей здійснення операції з об'єктом оцінки, якщо з дати складання звіту до дати здійснення операції з об'єктами оцінки або дати подання публічної оферти минуло не більше шести місяців.

Термін експозиції об'єкта оцінки - період часу, починаючи з дати подання на відкритий ринок (публічна оферта) об'єкта оцінки до дати здійснення операції з ним.

Складання звіту про оцінку

Складається з чотирьох етапів:

1) підготовка остаточного тексту звіту у відповідності з вимогами зхаконодательства в кількості примірників, встановлених у договорі;

2) передача замовнику звіту за оцінкою, до якого обов'язково мають бути додані копії ліцензій, освітніх документів та страхового договору. При необхідності або за бажанням замовника, обумовленим в договорі, можливе проведення експертизи звіту про оцінку.

Експертиза звіту про оцінку - сукупність заходів по перевірці дотримання оцінювачем при проведенні оцінки об'єкта оцінки вимог законодавства РФ про оціночної діяльності та договору про оцінку, а також достатності і достовірності використовуваної інформації, обгрунтованості зроблених оцінювачем припущень, використання або відмову від використання підходів до оцінки;

3) підписання акту прийому-передачі послуг за договором;

4) проведення фінансових розрахунків згідно з договором.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Методичні підходи та методи оцінки вартості підприємства (бізнесу)
Підходи і методи оцінки інтелектуальної власності і нематеріальних активів
Застосування системного підходу.
Етапи вибору підходів (методів) визначення вартості об'єкта
Визначення підсумкової величини оцінки вартості бізнесу
Обов'язковість проведення оцінки вартості об'єкта
Складання зведеного звіту про прибутки та збитки
Звіт про оцінку
Допущення тимчасової визначеності фактів господарської діяльності при складанні звіту про прибутки та збитки
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси