Меню
Головна
 
Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні системи і технології в економіці і управлінні
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Види інформаційних систем і принципи їх створення

Класифікація інформаційних систем

В якості класифікаційних ознак ІС виділені:

o параметри об'єкта управління (сфера діяльності, масштаб, складу функцій управління);

o організаційна структура ІС;

o ступінь інтеграції ІС;

o інформаційно-технологічна архітектура ІС;

o технологічні процеси обробки даних;

o методологія розробки ІС; та ін

Дана класифікація досить умовна, так як ознаки ІС взаємозалежні. Нижче розглянуті найбільш характерні з них.

1. Сфера діяльності об'єкта управління:

o промислове підприємство;

o сфера обігу (торгівля, банки і кредитні організації);

o освіта;

o соціальна сфера; та ін

2. Функціональна структура ІС:

o автоматизація технічної підготовки виробництва;

o маркетинг і стратегія розвитку підприємств;

o техніко-економічне планування;

o фінанси (бухгалтерський облік, фінансовий аналіз);

o матеріально-технічне забезпечення;

o оперативно-календарне управління виробництвом;

o управління збутом готової продукції;

o управління персоналом; та ін

3. Організаційна структура ІС:

o автоматизоване робоче місце (АРМ) управлінського персоналу;

o комплекс взаємопов'язаних АРМ.

4. Межі ІС:

o ІС підприємства (організації);

o ІС галузі;

o державна ІС;

o міжнародна ІС.

5. Ступінь інтеграції ІС:

o локальна ІС (ізольоване інформаційний простір);

o частково інтегрована ІС (загальний інформаційний простір);

o повністю інтегрована корпоративна ІС.

6. Інформаційно-технологічна архітектура ІС:

o ІС централізованої архітектури побудови (один центр зберігання і обробки даних);

o ІС розподіленої архітектури (комп'ютерні мережі, наявність безлічі центрів обробки та зберігання інформації).

7. Спеціалізація ІС:

o ІС менеджменту (або організаційно-економічного управління, Information Management System - IMS);

o інформаційно-пошукові системи (Information Retrieval System - IRS);

o системи автоматизованого навчання (Education Information System - EIS); та ін.

Найбільше поширення отримали ІС менеджменту, серед яких виділяють:

o АСУП - автоматизовані системи управління ресурсами підприємств і організацій;

o АСУ ТП - автоматизовані системи управління технологічними процесами виробництва продукції;

o САПР - системи автоматизованого проектування конструкцій і технологій виробництва продукції; та ін

Інформаційна система менеджменту якості компонентів включає в себе інші спеціалізовані ІС, призначені для наступних цілей:

o автоматизація діловодства (Office Automation System - OAS);

o підтримка прийняття рішень (Design Support System - DSS);

o формування знань системи управління (Knowledge Base System - KBS) і ін

Для вироблення стратегії розвитку підприємства (перспективні напрями, планування, інвестиційне проектування тощо) створюються спеціалізовані системи підтримки прийняття рішень, що використовують методи статистичного аналізу і прогнозування, моделювання даних і бізнес-процесів, імітаційного моделювання, так звані корпоративні стратегічні системи (Strategic Enterprise System - ESS). В ІС підтримки прийняття рішень знайшли застосування технології оперативного аналізу і обробки даних, отриманих зі сховищ даних (Data Warehouse), технології добування інформації з даних (Data Mining), моделювання бізнес-процесів.

У сучасних ІС менеджменту значна роль та ІС штучного інтелекту (Artificial Intelligence System - AIS). Ці ІС підтримують природно-мовний інтерфейс для користувачів (фахівців з формалізації знань), надають методи штучного інтелекту для розв'язання слабоструктурованих і погано формалізованих завдань. Ядром AIS є база знань (Knowledge Base - КВ), яка використовується для формування нової інформації шляхом логічного висновку. Для представлення економічного об'єкта і його оточення, дослідження його поведінки і реакцій на зовнішні події застосовується математичне моделювання, засоби дедуктивних і правдоподібних висновків, отриманих на основі неповної або неточної інформації. Серед AIS найбільшого поширення набули експертні системи, з допомогою яких на основі реальних даних висувається і дається оцінка деякої гіпотези. Інші приклади AIS:

o ІС повнотекстового пошуку (об'єднуються з реляційними СУБД, утворюють новий клас постреляционных СУБД);

o нейронні мережі;

o ІС аналітичних обчислень на основі методів дослідження операцій, математичного моделювання, статистичного аналізу та прогнозування; та ін

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Принципи побудови інформаційних систем у логістиці
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
Вимоги до інформаційних систем у логістиці та принципи їх побудови
План об'єднання Європи, або створення Спільного ринку (план Шумана)
Інформаційна система і організація
Принципи побудови інформаційних систем у логістиці
Функціональні підсистеми інформаційних систем
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси