Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Теорія організації
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Характер власності, належність капіталу і сфера діяльності

По характеру власності розрізняють такі види фірм: приватні, державні, кооперативні.

Приватні фірми можуть існувати у вигляді самостійних незалежних компаній або у вигляді об'єднань, створених на основі системи участі, так і на основі домовленостей між учасниками об'єднання. У практиці склалися певні типи об'єднань, які різняться залежно від цілей об'єднання, характеру господарських відносин між учасниками, ступеня самостійності вхідних в об'єднання підприємств. Це - картелі, синдикати, пули, трести, концерни, промислові холдинги, фінансові групи.

Картель являє собою об'єднання, як правило, фірм однієї галузі, які вступають між собою в угоду, що стосується переважно спільної комерційної діяльності - регулювання збуту.

Синдикат - це різновид картельної угоди, що передбачає збут продукції його учасників через єдиний збутової орган, що створюється у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю.

Пули також належать до об'єднань картельного типу. Пулом називається об'єднання підприємців, що передбачає собою порядок розподілу прибутків його учасників.

Трест являє собою об'єднання, в якому різні підприємства, що раніше належали різним підприємцям, зливаються в єдиний виробничий комплекс, втрачаючи свою юридичну і господарську самостійність.

Концерн - це об'єднання самостійних підприємств, пов'язаних допомогою системи участі, патентно-ліцензійних угод, фінансування, тісного виробничого співробітництва. Об'єднані в концерн підприємства залишаються юридичними особами у формі акціонерного товариства або іншої торговельного товариства. Концерн повністю контролює діяльність вхідних в нього компаній.

Промислові холдинги - це компанії, які самі не займаються виробничою діяльністю, а лише здійснюють шляхом системи участі контроль над діяльністю входять до них підприємств. Компанії, що входять у холдинг, мають юридичною і господарською самостійністю й укладають міжнародні комерційні угоди від свого імені. Проте вирішення основних питань, що належать до їх діяльності, належить холдинговій компанії.

Фінансова група об'єднує юридично і господарсько самостійні підприємства різних галузей економіки. На відміну від концерну на чолі фінансової групи стоїть один або кілька банків, які розпоряджаються грошовим капіталом входять до нього компаній, а також координують усі сфери їх діяльності.

Державні фірми виступають поряд з приватними фірмами контрагентами. Їх найбільш поширеною правовою формою є об'єднання підприємців - акціонерні товариства або товариства з обмеженою відповідальністю. Під державними підприємствами зазвичай розуміються як чисто державні, так і змішані, або напівдержавні.

Кооперативні фірми (спілки) у розвинених країнах являють собою пайові об'єднання споживачів, фермерів або дрібних виробників для здійснення господарської діяльності переслідує комерційні цілі.

По приналежності капіталу розрізняють такі види фірм: національні, іноземні, змішані.

Національними називають фірми, капітал яких належить підприємцям своєї країни.

Іноземними вважаються фірми, капітал яких належить іноземним підприємцям повністю або у певній частині, що забезпечує їм контроль.

Змішаними по капіталу називають фірми, капітал яких належить підприємцям двох або декількох країн.

За сферою діяльності виділяють міжнародні компанії.

До міжнародних належать фірми, сфера виробничої і комерційної діяльності яких поширюється на закордонні країни. По приналежності капіталу і контролю більшість з них - національні.

Відмінними рисами міжнародної фірми є:

-наявність мережі підконтрольних виробничих філій і компаній в інших країнах;

- використання технологічного кооперування і спеціалізації підконтрольних підприємств;

- контроль і координація діяльності філій і дочірніх компаній з одного центра з урахуванням різниці в правовому положенні філій і дочірніх компаній.

Філія (від лат. - синівський) - відділення або самостійна частина підприємства, установи, організації; відокремлений підрозділ юридичної особи, розташоване поза місця його знаходження та здійснює всі його функції або їх частину, в тому числі функції представництва. Філії не є юридичними особами. Вони наділяються створив їх юридичною особою майном. Керівники філій призначаються юридичною особою і діють на підставі його доручення. Відомості про філії повинні бути зазначені в установчих документах який створив їх юридичної особи. Філії діють на підставі положень про філії, які затверджуються органами юридичної особи1. Філія не має юридичної самостійності і, отже, не може вести справи від свого імені укладати угоди, вести бухгалтерський облік, звітувати перед аудиторами.

Дочірнє товариство - господарське товариство, рішення якого визначаються (або можуть визначатися) іншим (основним, материнським) господарським товариством в силу переважної участі останнього в його статутному капіталі (розмір переважної участі в статутному капіталі дочірнього товариства законом не встановлено), або згідно з укладеним між ними договором, або іншим образом2. На відміну від філій дочірні компанії, володіючи юридичною самостійністю, виступають па ринку від свого імені і за свій рахунок.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Правова охорона навколишнього середовища в окремих сферах діяльності людини
Правове регулювання підприємницької діяльності у сфері реалізації товарів, надання послуг, виконання робіт
Види права власності
ПРАВО ВЛАСНОСТІ
Поняття, система та юридична характеристика злочинів у сфері економічної діяльності
Прибуток і її роль у діяльності фірми. Норма прибутку
Кримінальні небезпеки в соціальній сфері та захист від них
Форми власності
РИНОК КАПІТАЛУ. ПРИБУТОК. СТАВКА ВІДСОТКА
Змінюється характер функціонування і фінансування діяльності логістичних посередників
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси