Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Адміністративна відповідальність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Обставини, що обтяжують адміністративну відповідальність

Особливості кваліфікації обставин, обтяжуючих відповідальність

На відміну від обставин, що пом'якшують відповідальність, ознаки, що обтяжують відповідальність, зафіксовані в Купап і не можуть бути змінені (доповнені) законами суб'єктів РФ, при цьому посадова особа юрисдикційного органу при кваліфікації правопорушення керується переліком таких обставин. До таких обставин відносяться тільки діяння порушника - фізичної або юридичної особи, здатні збільшити суспільно небезпечні наслідки проступку.

Крім обставин, що обтяжують відповідальність, встановлених п. 1-6 ч. 1 ст. 4.3 КоАП, такі обставини можуть бути визначені окремими складами правопорушень Особливої частини Кпап і в цьому сенсі перелік таких обставин, певний ч. 1 ст. 4.3, не є вичерпним (див. ч. 3 ст. 4.3 КоАП).

Для адміністративних проступків фізичної особи з обтяжуючими ознаками характерною є вина у формі прямого умислу, при цьому виявляються ознаки умисного протиправного діяння. Останнє являє собою мотивовану з точки зору правопорушника акт, наслідком якого може бути заподіяння шкоди потерпілому (тілесного (фізичного), моральної шкоди або майнової шкоди) або державі. Правопорушник (найчастіше при фізичному впливі на потерпілого) усвідомлює, що його дії суперечать не тільки нормам моралі, але і правовим приписам. При мотивації своєї дії правопорушник виходить з помилкового припущення про його корисності з точки зору захисту особистого чи суспільного блага. Зокрема, це може відбуватися в силу необізнаності порушника з нормативними правовими актами, що встановлюють адміністративний делікт, що, однак, не звільняє його від відповідальності.

Види обставин, що обтяжують відповідальність, особливості їх врахування при розгляді справи про адміністративне правопорушення

Підсилюють суспільну небезпеку групові правопорушення, а також залучення в них неповнолітніх. Ознаки групового правопорушення кваліфікуються за спільну участь двох або більше осіб у вчиненні умисного адміністративного проступку. Адміністративна відповідальність співучасників такого правопорушення визначається характером і ступенем фактичного участі кожного з них у вчиненні суспільно небезпечного діяння. Частина 1 ст. 4.3 КоАП передбачає кваліфікуючі ознаки обставин, що обтяжують відповідальність, залежно від ступеня суспільної небезпеки діяння організатора, виконавця чи іншого співучасника адміністративного правопорушення. У деяких випадках відмінності в ступені суспільної небезпеки організатора і інших співучасників можливі на основі аналізу непрямих ознак, наприклад дії щодо залучення неповнолітнього в правопорушення передбачають різну ступінь суспільної небезпеки особи, яка організувала вчинення проступку неповнолітнім або керував його виконанням (організатора), або схилив неповнолітнього до скоєння проступку (підбурювача), та особи, яка безпосередньо вчинила або брав участь у вчиненні проступку (виконавця).

Обставини не можуть бути враховані як обтяжуючі відповідальність, якщо вони передбачені в якості кваліфікуючої ознаки норм про відповідальність за вчинення адміністративного правопорушення. При цьому повинен прийматися до уваги будь-якої з ознак, встановлених диспозицією правової норми, якщо він передбачає застосування більш обтяжливих адміністративних покарань, і тому немає необхідності в кваліфікації цих ознак в якості обтяжуючих відповідальність обставин.

Таким чином, обставини, що обтяжують відповідальність, у деяких випадках вже передбачені відповідними нормами статей Особливої частини Кпап, зокрема, продовження протиправної поведінки всупереч вимогам про його припинення кваліфікується як непокора законному розпорядженню посадової особи (ст. 19.3). Наявність таких обставин у зазначених випадках свідчить про значної суспільної небезпеки правопорушення і тягне за собою застосування адміністративних покарань, які передбачають не тільки майнові обмеження, але й обмежують право на свободу пересування порушника (наприклад, внаслідок непокори законній вимозі посадової особи може бути призначений адміністративний арешт).

Обставини, що обтяжують адміністративну відповідальність, кваліфікуються незалежно від змісту суспільно небезпечних наслідків, зокрема, для їх встановлення не має значення розмір майнової шкоди, заподіяної порушником. Таким чином, для кваліфікації обтяжуючих відповідальність обставин приймаються до уваги дії порушника, але не їх суспільно небезпечні наслідки. Заподіяння майнової шкоди, фізичного (тілесного), моральної або репутаційного шкоди відповідно до ч. 1 ст. 4.3 Кпап не відноситься до обставин, що обтяжує відповідальність, проте шкідливість діяння завжди враховується в якості кваліфікуючої ознаки при призначенні адміністративного покарання, що передбачено відповідними нормами про адміністративної відповідальності (наприклад, ст. 12.24, ч. 2 ст. 12.27, ч. 2 ст. 12.30 Кпап).

Всі обставини, що обтяжують адміністративну відповідальність, належать до факультативних кваліфікуючими ознаками, посадова особа юрисдикційного органу, керуючись своєю правосвідомістю, має право не розглядати такі обставини в якості обтяжуючих (див. ч. 1 ст. 4.3 КоАП).

Стосовно до податковим правопорушенням встановлено єдине обставина, що обтяжує відповідальність: відповідно до п. 2 ст. 112 НК таким обставиною визнається рецидив податкового правопорушення.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Обставини, що обтяжують відповідальність за правопорушення
Обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність за вчинення податкового правопорушення
Особливості кваліфікації обставин, що пом'якшують відповідальність
Обставини, що обтяжують відповідальність за правопорушення
Обставини, несумісні з кваліфікацією провини. Поняття крайньої необхідності
Обставини, що обтяжують відповідальність за правопорушення
Обставини, що обтяжують адміністративну відповідальність
Обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність за вчинення податкового правопорушення
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси