Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Управління персоналом
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Передмова

Дисципліна "Управління персоналом" вивчає формування і використання людських ресурсів організації.

Мета вивчення курсу "Управління персоналом" - дослідження цілеспрямованого впливу адміністрації на персонал для оптимального здійснення місії підприємства (організації) та задоволення потреб працівників.

При цьому персонал розглядається як сукупність працівників, об'єднаних цілями господарської діяльності, технологією, засобами виробництва.

До найважливішим завданням вивчення курсу відносяться: оволодіння основами методології кадрового менеджменту; дослідження персоналу як об'єкта управління; вивчення питань формування кадрової політики і стратегії управління персоналом; аналіз діяльності сучасної служби управління персоналом; опанування кадровими технологіями, оцінка економічної ефективності управління.

Управління, як відомо, являє собою усвідомлену цілеспрямовану діяльність людей, за допомогою якої вони впорядковують і підпорядковують собі навколишній світ. Дисципліна "Управління персоналом" вивчає формування і використання людських ресурсів організації.

Головна мета курсу - формування системи знань, пов'язаних з цілеспрямованим впливом на персонал для забезпечення ефективного функціонування підприємства (організації) та задоволення потреб працівників.

Мета вивчення курсу значною мірою визначає його головну задачу, яка полягає в тому, щоб з допомогою теоретичних положень кадрового менеджменту та практичного досвіду забезпечити найбільш ефективне використання людських ресурсів організації (підприємства).

Основні завдання вивчення дисципліни:

o засвоєння теоретичних основ кадрового менеджменту;

o визначення місця і ролі управління персоналом в системі управління підприємством;

o вивчення принципів і методів управління персоналом;

o формування уявлень про функціональному поділі праці та організаційну структуру служби управління персоналом;

o дослідження кадрового, інформаційного, технічного і правового забезпечення системи управління персоналом;

o оволодіння методами аналізу кадрового потенціалу організації;

o дослідження переміщень в організації роботи з кадровим резервом і планування ділової кар'єри;

o отримання базових уявлень про підбір персоналу і профорієнтації;

o з'ясування технологій підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації персоналу;

o аналіз мотивації поведінки співробітників організації в процесі трудової діяльності;

o вивчення процесу адаптації персоналу;

o формування уявлень про конфлікти в колективі та управління ними;

o оцінка соціальної та економічної ефективності управління персоналом.

У відповідності з цими завданнями авторами визначена структура курсу "Управління персоналом". Даний курс базується на основних положеннях менеджменту, організаційної поведінки, макро - і мікроекономіки. Істотну роль у його формуванні як науки відіграли психологія, соціологія, філософія, а також статистика та інші дисципліни.

Справжній підручник виконаний у відповідності з духом Федеральних державних освітніх стандартів третього покоління і спрямований на розвиток у майбутніх керівників у сфері комерції ефективних компетенцій, пов'язаних з управлінням персоналом організації.

Для більш комфортного вивчення проблематики навчального курсу в підручнику в кінці кожного розділу передбачено короткий виклад її змісту в форму "резюме", яке дозволяє особам, які мають достатні знання в цій області, не витрачати свій час на докладне вивчення матеріалів конкретного розділу роботи. В кінці роботи наведено докладний глосарій основних термінів, які використовуються при вивченні курсу "Управління персоналом".

Перевірку отриманих знань і ступінь розуміння суті питань кожного розділу підручника можна здійснити з допомогою невеличкого тесту з закритими питаннями.

У цьому варіанті дисципліна "Управління персоналом" читається студентам Російського державного торгово-економічного університету на кафедрі управління персоналом вже 17 років. У цілому подібна схема викладу навчального матеріалу довела свою ефективність. Це підтверджується успішною професійною кар'єрою переважної числа випускників Університету і позитивними відгуками роботодавців по відношенню до розвивається в рамках цієї галузі наукових знань професійним компетенціям спеціалістів в області управління персоналом організації.

Разом з тим сам курс "Управління персоналом" є основою для вивчення ряду інших спеціальних дисциплін, таких як "Організація праці персоналу", "Управління соціальним розвитком організації", "Мотивація трудової діяльності" та ін.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси