Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Міжнародні стандарти фінансової звітності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Порівняння IAS 12 з ПБО 18/02

Розглянувши поняття тимчасових різниць і відкладених податків згідно з ПБО 18/02, повернемося до визначень, пов'язаних з податками на прибуток відповідно до IAS 12, і порівняємо російський і міжнародний стандарти.

Нижче наведені основні поняття, пов'язані з визначенням податків на прибуток згідно IAS 12.

Бухгалтерська прибуток - це прибуток або збиток за період до вирахування витрат по сплаті податку.

На відміну від МСФЗ в РФ бухгалтерський прибуток визначається як різниця між доходами і витратами для бухгалтерського обліку.

Оподатковуваний прибуток (збиток) - це сума прибутку (збитку) за період, що визначається відповідно до правил, встановлених податковими органами, щодо якої сплачується (відшкодовується) податок на прибуток.

Податкова база активу являє собою суму, яка буде відніматися в податкових цілях з будь-яких оподатковуваних економічних вигод, які буде отримувати підприємство при відшкодування балансової вартості активу. Якщо ці економічні вигоди не підлягають оподаткуванню, податкова база активу дорівнює його балансової вартості.

У РФ оподатковуваний прибуток визначається згідно з вимогами гол. 25 НК РФ.

Тимчасові різниці (ВР) - це різниці між балансовою вартістю активу або зобов'язання та їх податковою базою. Вони можуть бути:

- оподатковуваними;

- вычитаемыми.

Оподатковувані різниці призводять до виникнення оподатковуваних сум при визначенні оподатковуваного прибутку (податкового збитку) у майбутньому. Віднімаються різниці призводять до виникнення відрахувань при визначенні оподатковуваного прибутку (збитку, що враховується при оподаткуванні) у майбутньому.

У РФ тимчасові різниці - це доходи і витрати, що формують бухгалтерський прибуток в одному звітному періоді, а податкову базу по податку на прибуток - в інших звітних періодах. Відповідно до МСФЗ тимчасові різниці - це різниці між балансовою вартістю і податковою базою. У наведеному нижче прикладі (табл. 4.12) просто і дохідливо викладена сутність даних відмінностей.

Таблиця 4.12

Визначення тимчасових різниць по балансу, тис. дол.

Статті обліку основних засобів

Бухгалтерський

облік

Податковий

облік

Первісна вартість

1000

1000

Амортизація

(200)

(300)

Балансова вартість (оподатковувана база)

800

700

Податкова різниця (тимчасова)

800 - 700 = 100

Виходячи з визначення тимчасових різниць отримуємо наступну формулу:

ВР = БС - НБ,

де БВ - балансова вартість активу; НБ - оподатковуваний база з податку на прибуток.

Витрата (дохід) з податку на прибуток (РНП або ДНП) - це агрегована сума, включена в розрахунок прибутку або збитку за період щодо поточного податку та відстроченого податку.

Алгоритм визначення РНП (ДНП) можна представити у вигляді формули

РНП (ДНП) = РТН + РОН.

Поточні податки (ТН) - це сума податків на прибуток до сплати (відшкодування) стосовно оподатковуваного прибутку (збитку) за звітний період.

Дане визначення можна представити у вигляді формули

ТН = НП х СТтек,

де НП - оподатковуваний прибуток; СТтек - поточна ставка податку на прибуток.

Відстрочені податкові активи (ВОНА) - его суми податків на прибуток, що підлягають відшкодуванню в майбутніх періодах у відношенні:

o вираховуються тимчасових різниць;

o перенесення невикористаних податкових збитків;

o перенесених невикористаних податкових кредитів.

Щодо тимчасових різниць в МСФЗ не застосовується поточна, а прогнозна ставка податку на прибуток, яка дисконтується виходячи з прогнозів економічного розвитку країни та стабільності національної валюти.

Відстрочені податкові вимоги визначаються за формулою

ВОНА = ВР x CTпp,

де СТпр - прогнозна ставка податку на прибуток.

У російському обліку існує наступна відмінність в термінології: при творі вираховуються тимчасових різниць на ставку податку на прибуток отримуємо відстрочені податкові активи. У деяких навчальних посібниках також застосовується дослівний переклад: не "вимоги", а "активи", але ми не будемо в перекладі віддалятися від прийнятої термінології самого стандарту.

Відстрочені податкові зобов'язання (ВОНО) - це суми податку на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах у зв'язку з виникненням оподатковуваних тимчасових різниць.

Відстрочені податкові зобов'язання визначаються за формулою

ВОНО = НВР x СТпр.

Таблиця 4.13

Відмінності в підходах до обліку податків на прибуток за МСФЗ і РПБУ

Поняття

IAS 12

ПБО 18/02

Тимчасові

різниці

Різниці між податковою базою активу чи зобов'язання та його балансовою вартістю

Різниці між доходами і витратами для бухгалтерського і податкового обліків

Прогнозна ставка податку на прибуток

Застосовується щодо відкладених податків

Не застосовується

Умовний

витрата

Не застосовується

При визначенні поточного податку на прибуток виділяється умовний витрата як елемент, що відноситься тільки до бухгалтерського обліку

Відстрочені

податкові

активи

Податок на прибуток, розраховується з оподатковуваних тимчасових різниць, що носить назву "відстрочені податкові вимоги"

Застосовується

Постійні податкові зобов'язання

Не застосовується

Застосовується

Постійні

різниці

Не застосовується

Різниці, що виникли між бухгалтерським і податковим обліками у звітному періоді і в цьому ж періоді вплинули на поточний податок на прибуток

Формула визначення поточного податку на прибуток

РТН = РНП (ДНП) - РОН

ТН = УР + ПНО + +ВОНА-ВОНО

Розглянувши визначення і основні поняття МСФЗ та РПБУ щодо обліку податків на прибуток, підсумуємо відмінності міжнародного та національного стандартів (табл. 4.13).

ПРИКЛАД 4.5

Умови: В табл. 4.14 наведено дані про компанії Income на 31 грудня 2011 р.

Таблиця 4.14

Дані про компанії Income на 31 грудня 2011 р., тис. дол.

Дані

Вартість по балансу

Вартість по податковому обліку

Первісна вартість основних засобів

700

700

Амортизація основних засобів

55

85

Амортизація ділової репутації

25

-

Резерв на покриття безнадійних боргів

(7)

-

Штрафні санкції

12

-

Відсотки до отримання

4

Відсотки до виплати

6

-

Завдання: Визначити відстрочені податкові зобов'язання та відстрочені податкові вимоги станом на 31 грудня 2011 р. та поточний податок на прибуток за звітний період, якщо відстрочені податкові зобов'язання на 1 січня 2011 р. становили 3 тис. дол., а ставка податку на прибуток становить 25%.

Рішення:

Таблиця 4.15

Відстрочені податкові зобов'язання та відстрочені податкові вимоги компанії Income станом на 31 грудня 2011 р., тис. дол.

Дані

Вартість по балансу

Вартість по податковому обліку

Тимчасові різниці

воно/

(OHT)

Первісна вартість основних засобів

700

700

Амортизація основних засобів

55

85

30

7,5

Амортизація ділової репутації

25

-

(25)

(6,25)

Резерв на покриття безнадійних боргів

7

-

(7)

(1,75)

Штрафні санкції до виплати

12

-

(12)

(3)

Відсотки до отримання

4

-

4

1

Відсотки до виплати

6

-

(6)

(1,5)

ВОНО на 31.12.2011

-

8,5

ОПТ на 31.12.2011

-

(12,5)

Вимоги до розкриття інформації

Компанія повинна розкривати окремо основні компоненти витрати з податку на прибуток. Компоненти витрати з податку на прибуток можуть включати:

- витрати (доходи) з поточного податку;

- будь-які коригування поточного податку попередніх періодів, визнані в даному періоді;

- суму відкладеного витрати з податку (відшкодування податку), пов'язаного з утворенням і відновленням тимчасових різниць;

- суму відкладеного витрати з податку (відшкодування податку), пов'язаного зі змінами в податкових ставках або введенням нових податків.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Основні визначення ПБО 18/02
Облік розрахунків та оподаткування операцій з використанням власних векселів покупця відповідно до вимог ПБО 18/02
Порівняння альтернатив і вибір рішення
Порівняння стандартів, пов'язаних з поданням звітів
Порівняння фактичного розміру маржі платоспроможності з нормативним
Порівняння та критерії вибору альтернатив в умовах ризику
Вплив вимог ПБО 18/02 "Облік розрахунків з податку на прибуток організацій" на бухгалтерську звітність
Порівняння особливостей розгортання економічної кризи в Росії та країнах Заходу, інтегровані у світовий ринок
Метод порівняння. Метод відносних і середніх величин
Поняття вибірки. Переваги і недоліки вибіркового методу в порівнянні з повною переписом
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси