Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Документальне оформлення особового складу організації, робочого часу та виробітку

Для обліку особового складу, нарахування і виплат заробітної плати використовують уніфіковані форми первинних облікових документів, затверджені Постановою Держкомстату № 71а.

Наказ (розпорядження) про прийом працівника на роботу (форма № Т-1) і наказ (розпорядження) про прийом працівників на роботу (форма № Т-la) застосовуються для оформлення та обліку прийнятих на роботу за трудовим договором. Складаються особою, відповідальною за прийом на роботу в організацію.

У наказах вказуються найменування структурного підрозділи, професія (посаду), випробувальний термін, а також умови прийому на роботу і характер майбутньої роботи (за сумісництвом, гаразд перекладу з іншої організації, для заміщення тимчасово відсутнього працівника, для виконання певної роботи та ін).

Підписаний керівником організації або уповноваженим на це особою наказ оголошують працівнику (працівникам) під розписку. На підставі наказу в трудову книжку вноситься запис про прийом на роботу, заповнюється особиста картка, а в бухгалтерії відкривається особовий рахунок працівника.

Особиста картка працівника (форма № Т-2) і особиста картка державного службовця (форма № Т-2ГС) заповнюються на осіб, прийнятих на роботу на підставі наказу про прийом на роботу, трудової книжки, паспорта, військового квитка, документа про закінчення навчального закладу, страхового свідоцтва державного пенсійного страхування, свідчення про постановці на облік в податковому органі та інших документів, передбачених законодавством, а також відомостей, повідомлених про себе працівником.

Особова картка державного службовця (форма № Т-2ГС (МС)) застосовується для обліку осіб, що заміщають державні посади державної служби.

Штатний розклад (форма № Т-3) застосовується для оформлення структури, штатного складу і штатної чисельності організації. Штатний розклад містить перелік структурних підрозділів, посад, відомості про кількість штатних одиниць, посадових окладах, надбавки і місячному фонді заробітної плати. Затверджується наказом (розпорядженням) керівника організації або уповноваженим ним особою.

Зміни до штатного розпису вносяться відповідно до наказу (розпорядження) керівника організації або уповноваженої ним особи.

Наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу (форма № Т-5) застосовується при оформленні переведення працівника із одного структурного підрозділу в інший. Заповнюється працівником кадрової служби з урахуванням письмової згоди працівника, підписується керівником організації або уповноваженим ним особою, оголошуються працівнику (працівникам) іод розписку. На підставі даного наказу робляться відмітки в лицьовій картці, особовому рахунку, вноситься запис у трудову книжку.

Наказ (розпорядження) про надання відпустки (форма № Т-6) застосовується для оформлення щорічної та інших видів відпусток, що надаються працівникам у відповідності з Трудовим кодексом РФ, діючими законодавчими актами і положеннями, колективними договорами та графіками відпусток (форма № Т-7).

Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту) (форма № Т-8) видається при оформленні звільнення працівника. На підставі наказу про припинення трудового договору бухгалтерія робить розрахунок з працівником за формою № 61 "Записка-розрахунок"

На підставі наказу робиться запис в особистій картці, особовому рахунку, трудовій книжці, проводиться розрахунок з працівником за формою № Т-61 "Записка-розрахунок при припиненні (розірванні) трудового договору.

Наказ (розпорядження) про направлення працівника у відрядження (форма № Т-9) і наказ (розпорядження) про направлення працівників у відрядження (форма № Т-9а) застосовуються для оформлення та врахування напрямків працівників у відрядження.

Посвідчення про відрядження (форма № Т-10) є документом, що засвідчує час перебування працівника у службовому відрядженні. Виписується в одному примірнику працівником кадрової служби на підставі наказу (розпорядження) про направлення у відрядження.

Службове завдання для направлення у відрядження і звіт про його виконання (форма № Т-10а) використовується для оформлення та обліку службового завдання для направлення у відрядження, а також звіту про його виконання.

Наказ (розпорядження) про заохочення працівника (форма № Т-11) і наказ (розпорядження) про заохочення працівників (форма № Т-11а) застосовуються для оформлення та обліку заохочень за успіхи в роботі. Складаються на підставі подання керівника структурного підрозділу організації, у якому працює працівник.

Табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати (форма № Т-12), табель обліку використання робочого часу (форма № Т-13) фіксують використання робочого часу всіх працюючих в даній організації. Ці табелі складаються в одному примірнику і передаються в бухгалтерію. Вони дозволяють не тільки враховувати час, відпрацьоване усіма категоріями службовців, але і контролювати додержання робітниками і службовцями встановленого режиму роботи. На підставі табелів розраховується заробітна плата, складається статистична звітність по праці.

Облік використання робочого часу ведеться в табелях або методом суцільної (щоденної реєстрації явок і неявок на роботу або шляхом реєстрації тільки відхилень (неявок, запізнень і т. д.). Відмітки про причини неявок на роботу або про неповному робочому дні, про роботу в надурочний час та інші відступу від встановленого режиму роботи повинні вноситися в табель тільки на підставі документів (листки непрацездатності, довідки, накази про виконання державних або громадських обов'язків тощо).

Розрахунково-платіжна відомість (форма № Т-49) застосовується для розрахунку та виплати заробітної плати всім категоріям працюючих. Рекомендована для середніх і малих організацій. При складанні цієї форми допускається не заповнювати інші розрахункові та платіжні відомості.

Розрахункова відомість (форма № Т-51) використовується при розрахунку заробітної плати всім категоріям працюючих, рекомендована для застосування у великих організаціях.

Платіжна відомість (форма № Т-53) застосовується для обліку виплат заробітної плати.

Роботодавець зобов'язаний у письмовій формі сповіщати кожного працівника про складові частини заробітної плати, яка належить йому за відповідний період, розміри і підстави зроблених утримань, а також про спільну грошової сумі, підлягає виплаті. Для цієї мети використовується, як правило, розрахунковий листок, форма якого затверджується роботодавцем самостійно.

Заробітна плата виплачується працівникові за місцем роботи або перераховується за бажанням працівника на пластикову картку або на рахунок в банку. Місце і терміни виплати заробітної плати в негрошовій формі визначаються колективним або трудовим договором. Заробітна плата виплачується не рідше ніж кожні півмісяця в день, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку організації, колективним договором, трудовим договором. При збігу дня виплати з вихідним або неробочим святковим днем виплата заробітної плати провадиться напередодні цього дня. Оплата відпустки провадиться не пізніше ніж за три дні до його початку.

У разі затримки виплати заробітної плати на термін більше 15 днів працівник має право, крім встановлених законодавством випадків, сповістивши роботодавця в письмовій формі, припинити роботу на весь період до виплати затриманої суми.

Бухгалтер на підставі первинних документів про прийом на роботу заповнює на кожного працівника особовий рахунок (форми № Т-54 і т-54-a). У ньому вказується необхідна інформація: прізвище, ім'я, по батькові; цех, відділ організації; категорія персоналу; табельний номер працівника; кількість дітей (для визначення пільг при розрахунку податку на доходи фізичних осіб); дата надходження на роботу. Особовий рахунок заповнюється протягом року; в ньому щомісячно відображаються всі види нарахувань і утримань, які вироблені. Дані, що містяться в особовому рахунку, який є підставою для розрахунку середнього заробітку при оплаті відпустки, нарахувань за лікарняними листками. На наступний рік на кожного працівника відкривається новий особовий рахунок.

Записка-розрахунок про надання відпустки працівнику (форма № Т-60) призначена для розрахунку належної працівникові заробітної плати та інших виплат при наданні йому щорічного оплачуваної чи іншого відпустки.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Організація, оцінка і документальне оформлення обліку спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
Документальне оформлення міжнародних перевезень
Документальне оформлення формування і облік статутного капіталу акціонерного товариства (АТ)
Організація робочих місць
Аналіз використання робочого часу
Документальне оформлення оціночної діяльності
Планування робочого часу і чисельності персоналу
Аналіз використання робочого часу та нормування праці
Документальне оформлення поставок
Загальні принципи і організація особистого страхування
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси