Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерський облік в казенних установах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Оцінка вартості об'єктів основних засобів

Для обліку основних засобів використовується три види вартості:

1) первісна вартість (прийняття до бюджетного обліку);

2) балансова вартість (при зміні первісної вартості, при безоплатній передачі);

3) залишкова вартість (при списанні).

Первісною вартістю об'єктів основних засобів визнається сума фактичних вкладень на їх придбання, спорудження та виготовлення.

Фактичними витратами на придбання, спорудження та виготовлення основних засобів є:

o суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю);

o суми, сплачувані організаціям за здійснення робіт за договором будівельного підряду та іншими договорами;

o суми, сплачувані організаціям за інформаційні і консультаційні послуги, пов'язані з придбанням об'єкта основних засобів;

o реєстраційні збори, державні мита та інші аналогічні платежі, здійснені у зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів;

o митні збори, митні збори та інші платежі, пов'язані з придбанням майнових прав правовласника;

o винагороди, сплачувані посередницької організації, через яку придбаний об'єкт основних засобів;

o витрати по доставці об'єкта основних засобів до місця їх використання, включаючи витрати по страхуванню доставки;

o витрати, безпосередньо пов'язані з створенням, виробництвом і (або) виготовленням об'єкта основного кошти, витрачені закладом матеріали, оплата праці та нарахування страхових внесків на виплати з оплати праці, послуги сторонніх організацій;

o інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням, спорудженням та виготовленням об'єкта основних засобів, включаючи утримання дирекції споруджуваного об'єкта і технічний нагляд.

Первісною вартістю основних засобів, отриманих установою за договором дарування (безоплатно), визнається їх поточна ринкова вартість на дату прийняття до бюджетного обліку, а також вартість послуг, пов'язаних з їх доставкою, реєстрацією і приведенням у стан, придатний для використання.

Дані про поточної ринкової вартості об'єкта основних засобів можуть бути отримані з засобів масової інформації (Інтернет, газети, рекламні каталоги), від органів статистики, організацій-виготовлювачів, а також від спеціалізованої організації, оцінювачів.

Обгрунтування поточної ринкової вартості об'єктів основних засобів підтверджується документально роздруківками з вищевказаних джерел, документами оцінювачів, органів статистики.

Первісна вартість основних засобів, що є предметом лізингу, визначається умовами договору і визнається в сумі витрат лізингодавця на його придбання, спорудження, доставку, виготовлення і доведення їх до стану, придатного для використання.

Зміна первісної вартості об'єктів основних засобів здійснюється лише у випадках добудови, дообладнання, реконструкції, модернізації, часткової ліквідації (розукомплектації) та переоцінки.

До робіт з добудови, дообладнання, модернізації ставляться роботи, викликані зміною технологічного або службового призначення устаткування, будівлі, споруди чи іншого об'єкта амортизованих основних засобів, підвищеними навантаженнями і (або) іншими новими якостями.

Під реконструкцією розуміють перебудову існуючих об'єктів основних засобів, пов'язане з удосконаленням виробництва і підвищенням його техніко-економічних показників і здійснюється за проектом реконструкції основних засобів з метою збільшення виробничих потужностей, поліпшення якості та зміни номенклатури продукції.

До технічного переозброєння відноситься комплекс заходів щодо підвищення техніко-економічних показників основних засобів або їх окремих частин на основі впровадження передової техніки та технології, механізації та автоматизації виробництва, модернізації та заміни морально застарілого і фізично зношеного устаткування новим, більш продуктивним.

У разі поліпшення спочатку прийнятих нормативних показників функціонування об'єкта основних засобів в результаті проведеної добудови, дообладнання, реконструкції або модернізації переглядається термін корисного використання цього об'єкта.

Приклад 4.2

Балансова вартість нерухомого майна (будівлі з брущатими стінами) - 2 500 000 руб. Термін його корисного використання становить 25 років. Будівля введена в експлуатацію в грудні 2007 р. В період з січня по травень 2011 р. проведена його реконструкція, в результаті балансова вартість збільшилася на 450 000 руб. і склала 2 950 000 руб. Після проведеної реконструкції строк корисного використання встановлений в рамках колишньої дев'ятої амортизаційної групи - 25 років.

Реконструйована будівля приймається до обліку на підставі Акту про прийом-здачу відремонтованих, реконструйованих, модернізованих об'єктів основних засобів (ф. 0306002).

В Інвентарній картці обліку основних засобів робиться запис про проведену реконструкції. Термін експлуатації будівлі після реконструкції складе 22,45 років, що випливає з розрахунку:

Показники

До

реконструкції

Після реконструкції

Первісна (балансова) вартість, крб

2 500 000

2 950 000

Термін корисного використання, років

25

25

Річна норма амортизації, %

4,0

4,0

Річна сума амортизації, крб

100 000

118 000

Строк фактичної експлуатації, років

3

-

Термін експлуатації (плановий), років

22

25

Сума нарахованої амортизації, крб

300 000 (100 000 х 3)

300 000

Залишкова вартість, крб

2 200 000

2 650 000 (2 950000-300 000)

Термін, що залишився корисного використання (строк, зменшений на термін його фактичного використання з урахуванням нових амортизаційних відрахувань). Його відлік ведеться з моменту введення будівлі в експлуатацію після реконструкції, років

22,45 (2 650 000: 118 000)

Нижче наведено приклади заповнення первинних облікових документів.

1. Акт про прийом-здачу відремонтованих, реконструйованих, модернізованих об'єктів (ф. 0306002).

Акт про прийом-здачу відремонтованих, реконструйованих, модернізованих об'єктів (ф. 0306002).

2. Інвентарна картка обліку основних засобів (ф. 0504031).

Інвентарна картка обліку основних засобів (ф. 0504031).

Розглянемо інший варіант. Об'єкт реконструкції експлуатувався половину терміну корисного використання, тобто 15 років. У цьому випадку термін експлуатації після реконструкції згідно з розрахунком складе 12,29 року.

Показники

До реконструкції

Після реконструкції

Первісна (балансова) вартість, крб

2 500 000

2 950 000

Термін корисного використання, років

25

25

Річна норма амортизації, %

4,0

4,0

Річна сума амортизації, крб

100 000

118 000

Строк фактичної експлуатації, років

15

-

Термін експлуатації (плановий), років

15

25

Сума нарахованої амортизації, крб

1 500 000 (100 000 х 15)

1 500 000

Залишкова вартість, крб

1 000 000 (2 500 000-1 500 000)

1 450 000 (2 950 000-1500 000)

Термін експлуатації (термін, зменшений на термін його фактичного використання з урахуванням нових амортизаційних відрахувань). Його відлік ведеться з моменту введення будівлі в експлуатацію після реконструкції, років

12,29 (1450 000:118 000)

Заміна пристосувань і приладдя, які виконують свої функції тільки в складі комплексу, а не самостійно (наприклад, монітора, системного блоку комп'ютера), не розглядається як модернізація об'єктів основних засобів. Придбання комплектуючих виробів для цих цілей відображається за КОСГУ 340 (лист Казначейства Росії від 27 червня 2006 р.№ 42-7.1-15/2.2-265).

Безоплатна передача об'єктів основних засобів здійснюється за балансовою вартістю об'єкта з одночасною передачею суми нарахованої на об'єкт амортизації. Цей порядок застосовується при розрахунках:

- між установами, підвідомчим різним головним розпорядникам бюджетних коштів одного рівня бюджету;

- установами різних рівнів бюджетів;

- установами, підвідомчими одному головному розпоряднику (розпоряднику) коштів бюджету;

- державними і муніципальними організаціями.

Залишкова вартість об'єкта визначається як різниця між первісною (балансовою) вартістю і нарахованою амортизацією.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Обов'язковість проведення оцінки вартості об'єкта
Методичні підходи та методи оцінки вартості підприємства (бізнесу)
Узгодження (узагальнення) результатів застосування підходів до оцінки та визначення підсумкової величини вартості об'єкта оцінки
Оцінка вартості векселів різних видів
Оцінка вартості цінних паперів
Основні поняття оцінки вартості підприємства (бізнесу)
Оцінка ринкової вартості
Основні методи оцінки вартості земельних ділянок
Оцінка вартості облігацій, векселів, чеків, коносаментів
Оцінка вартості акцій
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси