Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Управління якістю
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Системи екологічного менеджменту на основі міжнародних стандартів ISO серії 14000

У практиці міжнародної стандартизації стандарти ІСО серії 9000 були першими, що встановлюють вимоги до систем менеджменту якості на підприємствах. Між тим з 1990-х рр. значно активізувалося вплив суспільства на підприємства, а підприємства стали усе більше враховувати інтереси суспільства, при цьому особливу увагу приділено проблемі захисту навколишнього середовища і безпеки продукції. Відповідно, ІСО прийняті міжнародні стандарти серії 14000 "Управління якістю навколишнього середовища", що па сучасному етапі не менш популярні, ніж МС ІСО серії 9000. До МС ІСО 14000 вже були розроблені національні стандарти на системи екологічного менеджменту в ряді країн (В5 7750, EMAS), але ІСО 14001 - перший міжнародний стандарт в даній області.

Система екологічного менеджменту (СЕМ) розглядається в МС ІСО серії 14000 як складова частина загальної системи управління підприємством. У Російській Федерації МС ІСО 14000 прийняті для їх прямого використання у вигляді ГОСТ Р ИСО 14001-2007 "Системи екологічного менеджменту. Вимоги та настанови щодо застосування" - встановлює основні вимоги до системи екологічного менеджменту" - і ГОСТ Р ISO 14004 - 2007 "Системи екологічного менеджменту. Загальні настанови щодо принципів, систем та методів забезпечення функціонування".

На основі ГОСТ Р ИСО 14001-2007 здійснюється побудова і сертифікація СЕМ, тоді як ГОСТ Р ІСО 14004-2007 містить рекомендації щодо розробки, впровадження, функціонування та покращення СЕМ. Крім того, цей стандарт може використовуватися, якщо організація хоче впровадити менеджмент охорони здоров'я і безпеки праці.

На основі МС ISO серії 14000 на підприємстві формується система екологічного менеджменту, що дозволяє забезпечувати раціональне використання природних ресурсів у процесі виробничої діяльності підприємства і оцінювати здатність не наносити при цьому шкоди навколишньому середовищу.

На рис. 6.6 представлена світова тенденція по сертифікації систем екологічного менеджменту на відповідність МС ISO серії 14000.

Світова тенденція по сертифікації систем екологічного менеджменту на відповідність МС ISO серії 14000

Рис. 6.6. Світова тенденція по сертифікації систем екологічного менеджменту на відповідність МС ISO серії 14000

В даний час з 158 країн, в яких сертифіковані системи на відповідність ISO 14001, на першому місці за кількістю виданих сертифікатів Китай (81 993), на другому - Японія (30 397), на третьому - Італія (21 009). Росія займає 35-е місце (918), при цьому Росія знаходиться на 10-му місці за темпами зростання застосування СЕМ на підприємствах. З країн, які раніше належали до соціалістичного табору, по темпам зростання випереджають Росію тільки Угорщина, Румунія та Чехія.

ІСО 14001 містить вимоги до системи, модель якої показана на рис. 6.7.

Модель системи менеджменту якості навколишнього середовища

Рис. 6.7. Модель системи менеджменту якості навколишнього середовища

Основними вимогами ІСО 14001 є:

o активну участь у роботах по створенню системи керівництва підприємства;

o розробка екологічної політики, доведення її до персоналу підприємства і громадськості;

o формування фонду законодавчих, правових та інших вимог до охорони навколишнього середовища, які повинні дотримуватися підприємством;

o встановлення цілей і задач підприємства в галузі охорони навколишнього середовища, розробка та реалізація програми (програм) для досягнення цілей екологічного менеджменту;

o створення, впровадження та забезпечення функціонування системи менеджменту якості навколишнього середовища, включаючи навчання персоналу, документальне оформлення, контроль за процесами та підготовку заходів на випадок аварійних ситуацій;

o проведення моніторингу та вимірювання результатів впливу виробничої діяльності на навколишнє середовище;

o розробка процедур, що забезпечують попередження і виправлення будь-яких потенційних невідповідностей в рамках системи;

o періодичне проведення екологічного аудиту системи;

o аналіз системи з боку керівництва підприємства.

ISO 14004 носить рекомендаційний характер і призначений для внутрішнього менеджменту якості навколишнього середовища. Стандарт описує елементи системи менеджменту якості навколишнього середовища і дає практичні вказівки по їх впровадженню. Стандарт також містить рекомендації підприємствам в області підвищення ефективності розробки, вдосконалення та стійкого функціонування системи.

ISO 14004 встановлює, що менеджмент якості навколишнього середовища - це складова частина загальної системи менеджменту підприємства. Проектування системи екологічного менеджменту - безперервний та інтерактивний процес. Структура, відповідальність, практичні методи, процедури, процеси та ресурси для впровадження екологічної політики, її цілей і завдань можуть координуватися з роботами в інших областях, таких як виробнича діяльність, фінанси, якість продукції, охорона здоров'я населення та техніка безпеки.

Генеральний директор "ИКЕЛ Росія" Леннарт Дальгрен висловився про якість та екології наступним чином: "У Росії своя специфіка: якщо ми хочемо купувати щось у місцевої фабрики, то вона повинна відповідати надзвичайно жорстким критеріям щодо охорони навколишнього середовища, безпеки для співробітників. Якщо фабрика виливає стічні води в річку без належного очищення, якщо з її труб валить дим, якщо люди працюють з ртуттю без маски, то ми не можемо нічого купувати у такий фабрики.

Це дуже складна психологічна проблема для російських компаній, оскільки багато з них не звикли робити щось, що приносить тільки витрати і не дає можливості збільшити виробництво або підвищити ціни. Нам дуже часто доводиться переконувати керівництво російських підприємств вкладати гроші в екологію та охорону праці, щоб вони потім могли виробляти товари для нас.

Але зате, коли все це зроблено, виявляється: якість російських виробів вище звичайного рівня в усьому світі. І це стає великою несподіванкою для багатьох. Але нас це не дивує. Російському виробнику потрібно час, щоб знайти правильний спосіб виробництва, правильний спосіб вимірювання якості. Але як тільки ви зробите це, ви будете робити по-радянськи великі обсяги, але з високою якістю і на світовому рівні".

Говорячи про доцільність освоєння стандартів ІСО але екологічного менеджменту, необхідно зазначити, що подібна робота не є абсолютно новою для вітчизняних підприємств. У 1976 р. в Радянському Союзі була введена система державних стандартів охорони навколишнього середовища і поліпшення використання природних ресурсів. Основоположним стандартом цієї системи ГОСТ 17.0.0.01-76 передбачалося, що загальний комплекс документів цієї системи повинен бути підрозділі за такими напрямами охорони навколишнього середовища: вода, атмосфера, біологічні ресурси, ґрунти, землі, флора, ландшафт і надра. На початку 1990-х рр. на підприємствах Росії були введені екологічні паспорти.

Впровадження МС ISO серії 14000 на підприємствах може проводитись у відповідності зі схемою, представленою на рис. 6.8.

Оцінка потреб в екологічному менеджменті включає:

o ідентифікацію законодавчої і нормативно-правової документації, яка регулює діяльність підприємства в галузі охорони навколишнього середовища;

o ідентифікацію діяльності підприємства (технологічних процесів), в найбільшій мірі надає негативний вплив на навколишнє середовище (при цьому виділяються процеси, пов'язані з викидами шкідливих речовин в атмосферу, сливами в воду, утворенням твердих відходів, забрудненням ґрунту);

o аналіз характеру і рівня впливу на навколишнє середовище продукції підприємства;

o аналіз характеристик використовуваних сировинних матеріалів, енергетичних ресурсів та ін. з позицій їх впливу на навколишнє середовище;

Схема впровадження стандартів ISO серії 14000 на підприємстві

Рис. 6.8. Схема впровадження стандартів ISO серії 14000 на підприємстві

o аналіз відповідності екологічних показників діяльності підприємства вимогам законодавчих та нормативно-правових документів;

o аналіз причин допущених відхилень та заходів по їх запобіганню;

o ідентифікацію можливих аварійних ситуацій, пов'язаних з нанесенням шкоди навколишньому середовищу;

o аналіз інтересів громадськості, акціонерів, органів влади та ін. в екологічному оздоровленні підприємства;

o аналіз існуючої на підприємстві практики менеджменту якості навколишнього середовища.

Результати оцінки оформлюються звітом, який подається на розгляд керівнику підприємства.

У підприємства може бути чотири варіанти використання МС ISO серії 14000:

1) повністю або частково використовувати ISO серії 14000 для створення системи менеджменту якості навколишнього середовища;

2) використовувати рекомендації ISO 14004 або вимоги ISO 14001 для визнання системи другою стороною при укладанні контрактів між сторонами;

3) використовувати вимоги ISO 14001 для цілей сертифікації системи третьою стороною або заяв-декларацій;

4) використовувати окремі документи стандартів ISO серії 14000.

СЕМ будується на наступних принципах.

1. Зобов'язання та екологічна політика. Підприємство повинно визначити екологічну політику і забезпечити формування вимог до системи управління якістю навколишнього середовища.

2. Планування. Підприємство повинно сформувати план реалізації екологічної політики.

3. Впровадження. Для ефективного впровадження системи підприємство повинно розробити можливий і необхідний механізм досягнення цілей і завдань екологічної політики.

4. Вимірювання і оцінки. Підприємство має вимірювати, контролювати і оцінювати характеристики екологічності довкілля.

5. Аналіз стану та удосконалення системи. Підприємство повинно постійно аналізувати свою систему у відповідності з поставленими цілями щодо поліпшення загальних характеристик навколишнього середовища.

Розроблена СЕМ готується до сертифікації на основі вимог ІСО 14001. Як і в системі менеджменту якості, всі процедури в СЕМ документуються.

Сертифікацію СЕМ проводять акредитовані органи з сертифікації.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Системи менеджменту якості на основі міжнародних стандартів ІСО серії 9000
Інтегровані системи менеджменту на основі міжнародних стандартів
Основи міжнародного менеджменту
ОСНОВИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ СТАНДАРТІВ ІТ
Фінансові аспекти управління якістю в міжнародних стандартах ІСО серії 9000
Сертифікація систем менеджменту якості та екологічна сертифікація
Основи менеджменту в логістичній системі
Система міжнародних стандартних повідомлень в інтернет-комерції
Шляхи вирішення екологічних проблем на міжнародному рівні
Основи міжнародного права
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси