Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Мікроекономіка в питаннях і відповідях
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Попит на працю. Закон попиту на працю

Як і будь-який ринок ресурсів, ринок праці формується за рахунок взаємодії попиту і пропозиції.

Попит на працю (labour demand) - кількість праці, яку роботодавці бажають найняти в даний період часу за визначену ставку заробітної плати.

На ринку праці здійснюються наймання і пропозицію конкретної праці для виконання певних видів робіт, тобто відбувається рух працівників між різними роботами і роботодавцями.

Попит на працю залежить:

o від потреби виробництва, тобто що і скільки виробляти;

o від продуктивності праці.

Продуктивність праці в свою чергу залежить від кваліфікації працівника, техніки і технології, що використовуються у виробництві, обсягу основного капіталу, організації (управління) виробництвом, кількості і якості природних ресурсів.

Попит на працю вважається вторинним, похідним від потреби виробництва у людських ресурсах і продуктивності праці.

Чим більша потреба виробництва у створенні нових готових продуктів, тим вище попит на людські ресурси - праця. Тут прямо пропорційна залежність.

Чим вище продуктивність праці, тим менше попит на працю, тобто чим продуктивніше трудяться робітники, тим більше вони виробляють продукту і тим менше потрібно наймати робочої сили. Це зворотна залежність.

Головна особливість ринку праці полягає в тому, що на цьому ринку формується заробітна плата як основний дохід переважної частини населення будь-якої країни.

Закон попиту на працю свідчить: чим менша заробітна плата, тим більше величина попиту на працю.

В такому випадку попит на працю перебуває у зворотній залежності від величини заробітної плати, так як при підвищенні ставки заробітної плати підприємець при інших рівних умовах буде змушений скоротити використання праці.

Графік попиту фірми на працю є графік граничного продукту (граничної продуктивності) праці. Оскільки діє закон зменшується граничної продуктивності праці, то крива попиту на працю (LD) має від'ємний нахил (рис. 14.2). Це означає, що попит на працю є функцією від реальної заробітної плати, причому залежність ця негативна, тобто чим вища реальна заробітна плата, тим менше величина попиту. Зміна реальної заробітної плати веде до руху уздовж кривої попиту на працю і до зміни величини попиту на працю.

Крива попиту на працю

Рис. 14.2. Крива попиту на працю

Пропозицію праці. Закон пропозиції праці

Пропозиція праці (labour supply) - це кількість праці, яка може бути запропоновано виробництва (фірм) за певною ціною (заробітної плати) і в певний час.

Пропозиція залежить від наступних факторів:

o демографічного (яка величина населення в тій чи іншій країні);

o освітнього (кваліфікація і знання);

o культури нації;

o територіального.

Пропозиція праці на ринку здійснюють домогосподарства.

Закон пропозиції праці гласіт: чим більше заробітна плата, тим більше величина пропозиції праці.

Крива пропозиції (Ls) в умовах досконалої конкуренції буде плавно підвищуватися, що пояснюється тим, що при відсутності безробіття фірми наймають, будуть змушені платити більш високі ставки заробітної плати, щоб залучити робітників (рис. 14.3).

Крива пропозиції праці

Рис. 14.3. Крива пропозиції праці

Справа в тому, що заробітна плата повинна компенсувати можливість альтернативного використання часу на інших ринках праці, або в домашньому господарстві.

Рівновагу на зовсім конкурентному ринку праці

Розрізняються досконало та недосконало конкурентний ринок праці.

Досконало конкурентний ринок праці (compel/live labor market) - це ринок, на якому:

o велика кількість фірм (без змови між собою конкурують одна з одною при наймі конкретного виду праці;

o численні кваліфіковані робітники (не члени профспілки), які мають однакову кваліфікацію, незалежно один від одного пропонують однаковий вид праці;

o ні фірми, ні робітники не здійснюють контроль над ринковою ставкою заробітної плати, і ні ті, ні інші не диктують її рівень.

Виникає питання: як визначається ставка заробітної плати на конкретних ринках праці? Відповідь: ринкова ставка заробітної плати і рівноважний рівень зайнятості певного виду праці визначаються на перетині кривих пропозиції і попиту на працю.

Розглянемо криві рівноважної ціни праці і рівноважного рівня зайнятості для окремої фірми (рис. 14.4).

Рівноважна ціна праці і рівноважний рівень зайнятості для окремої фірми в умовах досконалої конкуренції

Рис. 14.4. Рівноважна ціна праці і рівноважний рівень зайнятості для окремої фірми в умовах досконалої конкуренції

З графіка випливає, що при досконалої конкуренції, по-перше, пропозиція праці абсолютно еластична (пряма 5Д паралельна осі абсцис) і, по-друге, граничні витрати на трудовий ресурс (М'ЯС) постійні і дорівнюють ціні праці (ставкою заробітної плати) (І^,).

Графік, що показує, як встановлюється рівноважна ціна праці, або ставка заробітної плати, і рівноважний кількість зайнятих стосовно до галузі, може бути представлений так (див. рис. 14.5).

Рівноважна ціна праці і рівноважний рівень зайнятості для галузі в умовах досконалої конкуренції

Рис. 14.5. Рівноважна ціна праці і рівноважний рівень зайнятості для галузі в умовах досконалої конкуренції

З малюнка 14.5 видно, що рівноважна ціна праці, або ставка заробітної плати, і рівноважний кількість зайнятих в умовах конкурентного ринку встановлюється в точці Е - точці перетину кривих попиту й пропозиції на працю, а це означає, що ринок знаходиться в стані рівноваги, тому точка перетину відображає стан повної зайнятості.

В умовах досконалої конкуренції кожна фірма наймає рівно стільки робітників, скільки їй потрібно для максимізації прибутку. В умовах недосконалої конкуренції (у реальній практиці господарювання) на ринку праці (як, до речі, і на ринку будь-якого іншого товару) суворе дотримання всіх принципів вільної конкуренції практично не спостерігається.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

ЗАКОН ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ
Попит на ринку праці.
Попит: сутність і види. Закон попиту
Пропозиція на ринку праці.
Пропозицію. Закон пропозиції. Крива пропозиції
Попит і пропозиція
Положення рівноваги абсолютно конкурентної фірми і конкурентної галузі в короткостроковому періоді
Встановлення рівноваги абсолютно конкурентної фірми і галузі в довгостроковому періоді. Причини високої ефективності конкурентної ринкової економіки
Часткова і загальна рівновага. Взаємозв'язок всіх ринків у положенні загальної конкурентної рівноваги
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси