Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Оцінка вартості підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Коригування за методом обліку амортизації

Розмір прибутку залежить від методів нарахування зносу як основних фондів, так і нематеріальних активів.

Частка амортизації у вартості продукції характеризує інтенсивність та ефективність використання засобів виробництва. Основні фонди і нематеріальні активи протягом передбаченого строку їх експлуатації в процесі виробництва переносять частину своєї вартості на продукцію. Сума амортизації залежить від початкової вартості об'єкта, передбачуваного строку корисної служби та обраного методу обліку, які можна об'єднати у два напрямки:

1) методи лінійного списання;

2) методи прискореного списання вартості.

Згідно з методом лінійного списання вартості об'єкта амортизація нараховується рівномірно протягом терміну його служби, у відповідності з галузевим нормативним коефіцієнтом амортизації.

Якщо підприємство використовує методи прискореного списання, то річна сума амортизації збільшується (наприклад, подвоюється), що веде до зростання собівартості і зменшення оподатковуваної бази. У тому разі, коли компанія використовує метод прямолінійного списання, оцінювач повинен збільшити прибуток після сплати податків на різницю, одержувану від застосування методу прискореного списання, скориговану па ставку оподаткування.

(5.7)

де Зуск - собівартість при прискореному нарахування амортизації; Злін - собівартість при лінійному нарахування амортизації; Ауск - річна сума прискореної амортизації; А - річна сума лінійної амортизації; Доауск = 1/Ауск - коефіцієнт прискореної амортизації; алін = 1/Алін - коефіцієнт лінійної амортизації; Проср - вартість основних засобів, на яку нараховується амортизація; Нпр - податок на прибуток.

Приклад. Початкова вартість обладнання 10 млн руб.; передбачуваний термін служби 15 років; річна сума амортизації складе 10 млн руб.: 15 років = 0,67 млн руб. (коефіцієнт амортизації дорівнює 1/15 = 0,067).

Якщо передбачуваний термін служби 10 років; то річна сума амортизації складе 10 млн руб.: 10 років = 1,00 млн руб. (коефіцієнт амортизації дорівнює 1/10 = 0,1).

Тоді ДПр = 10 млн x(0,1 - 0,067)(1 - 0,2) = 0,264 млн руб.

Коригування дебіторської заборгованості

Дебіторська заборгованість коригується (ДЗкор) на безнадійні борги (Нд). Для цього неповернені борги минулих років (Нд пр) ділять па середню дебіторську заборгованість того ж періоду (ДЗпр), потім співвідносять її з дебіторською заборгованістю в оцінюваний період (Д3оц) і знаходять середні безповоротні борги, на які зменшують дебіторська заборгованість у балансі:

(5.8)

Тоді:

(5.9)

де ДЗкор - дебіторська заборгованість скоригована (зменшена) на прогнозовані безповоротні борги за період оцінки; Нд - безповоротні борги за період оцінки; ДЗоц - дебіторська заборгованість в оцінюваний період за балансом; Нд пр - неповернені борги минулих років; ДЗ - середня дебіторська заборгованість того ж періоду.

Якщо повернення дебіторської заборгованості відбувається через досить тривалий період або протягом періоду повернення відбулося різке зростання інфляції (r), то ринкову вартість дебіторської заборгованості в нормалізованому балансі для цілей оцінки необхідно відкоригувати на інфляційну складову.

де ДЗ(кор)r - скоригована дебіторська заборгованість з урахуванням інфляції; r - темп інфляції; п - період часу між виникненням і поверненням (виплатою) дебіторської заборгованості.

Приклад. Поставка товару проведено 2 грудня 2010 р. на суму 250 000 руб. Оплата здійснена 5 березня 2011 р. Визначте поточну вартість дебіторської заборгованості.

Поточна вартість дебіторської заборгованості

Таким чином, стаття балансу "Дебіторська заборгованість" в нормалізованому балансі для цілей оцінки знижується на величину, пропорційну середнім втрат минулих періодів та інфляційної коригування.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Коригування методу обліку операцій
Облік амортизації основних засобів
Перевірка обліку розрахунків по нарахуванню амортизації
Амортизація основних фондів
Методи коригування джерел інформації на інфляційний чинник
Управління дебіторською заборгованістю
Аналіз дебіторської заборгованості
Управління дебіторською заборгованістю
;Дебіторська і кредиторська заборгованість"
Управління дебіторською заборгованістю
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси