Меню
Головна
 
Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні системи і технології в економіці і управлінні
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Життєвий цикл інформаційних систем

Процес створення інформаційної системи описується за допомогою таких понять: життєвий цикл, фази, стадії, етапи, роботи, процеси, операції, елементи. Інформаційний менеджмент реалізує функції управління протягом усього життєвого циклу ІС, який включає в себе наступні фази: "Зародження", "Розробка", "Експлуатація", "Демонтаж" (рис. 3.10).

Найважливішими є фази "Зародження" і "Розробка", які складаються з наступних п'яти стадій: "Формування вимог" та "Розробка концепції"; "Технічне завдання"; "Технічний проект"; "Впровадження".

Методологія створення І З відображена в нормативних документах, переважна більшість яких мають силу міжнародних стандартів. В них визначені термінологія, порядок створення та впровадження, вимоги до частин, склад проектів.

Послідовність робіт, пов'язаних з визначенням доцільності створення і промислової експлуатації ІС, оформлена у вигляді процесу (створення або виготовлення), який має ієрархічну опис і складається зі стадій, кожна з яких включає в себе етапи, а вони, в свою чергу, - види робіт.

Розглянемо детальніше зміст процесу створення і впровадження ІС, який включає в себе наступні стадії, етапи і деякі види робіт.

Стадії 1.1 "Формування вимог" і 1.2 "Розробка концепції". Основна мета етапів і робіт цих стадій полягає у формуванні обґрунтованого з позицій замовника пропозиції про створення ІС з визначеними основними функціями і технічними характеристиками. Основними вихідними документами цієї стадії є: звіти і техніко-економічне обгрунтування доцільності створення ІС з вибраними функціями і їх характеристиками; заявка на створення ІС та вихідні технічні вимоги до ІС в обсязі, відповідному ДСТУ.

Рис. 3.10. Життєвий цикл ІС

Стадії 2.1 "Технічне завдання" і 2.2 "Ескізне проектування". Основними цілями стадії є: підтвердження доцільності і детальне обстеження можливості створення ефективної ІС з функціями і технічними характеристиками, сформульованими у вигляді вихідних технічних вимог до системи; планування сукупності всіх НДР, ДКР, проектних та монтажно-налагоджувальних робіт, термінів їх виконання і організацій виконавців; підготовка всіх матеріалів, необхідних для проведення проектних робіт. Вихідними документами стадії є: технічне завдання на створення ІС, що містить технічні вимоги та план-графік робіт, погоджені з замовником і основним виконавцем; уточнене техніко-економічне обґрунтування намічених в технічному завданні рішень (при необхідності); науково-технічний звіт, що містить результати проведених передпроектних досліджень; ескізний проект ІС.

Стадія 2.3 "Технічний проект". Цілями робіт, що виконуються на цій стадії, є розробка основних технічних рішень по створюваній системі і остаточне визначення її кошторисної вартості. Роботи цієї стадії завершуються розробкою: загальносистемних рішень, необхідних і достатніх для випуску експлуатаційної документації на систему в цілому; проектно-кошторисної документації, що входить до складу розділу "Автоматизація" технічного проекту будівництва; проектів заявок на розробку нових технічних засобів; документації спеціального математичного і технічного забезпечень, включаючи технічне завдання на програмування. Основні результати робіт стадії оформляються у вигляді технічного проекту ІС.

Стадія 2.4 "Робоча документація". Метою робіт, що виконуються на цій стадії, є випуск робочої документації на створювану систему. Стадія завершується випуском робочого проекту ІС, що складається з проектної документації, необхідної та достатньої для придбання, монтажу і налагодження комплексу технічних засобів системи, та документації програмного та організаційного забезпечень, необхідних і достатніх для наладки і експлуатації системи, а також виготовленням програм спеціального програмного забезпечення на машинних носіях.

Стадія 2.5 "Впровадження". Мета стадії і головний результат робіт - передача чинної системи в промислову експлуатацію, а також отримання об'єктивних і систематизованих даних про якість створеної системи, поточний стан і реальний ефект функціонування системи на підставі досвіду її промислової експлуатації. Аналіз функціонування виконується також в ході промислової експлуатації. Для цього визначаються показники експлуатаційної надійності для системи в цілому і окремих реалізованих нею функцій, показники техніко-економічної ефективності системи, функціонально-алгоритмічна повнота (розвиненість) системи і соціально-психологічна підготовка персоналу системи.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Безперервна інформаційна підтримка поставок і життєвого циклу (CALS)
Життєвий цикл і типи організацій
Життєвий цикл товару
Життєвий цикл товару
Життєвий цикл об'єктів нерухомості
Життєвий цикл розвитку людини
Життєвий цикл інвестиційного проекту та його фази
Модель життєвого циклу організації І. Адізеса.
Залежність логістичного циклу від життєвого циклу товарів
Стадії та етапи технологічного життєвого циклу товарів
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси