Меню
Головна
 
Головна arrow Політекономія arrow Економічна історія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція ІІ. ІНДУСТРІАЛЬНА ЕКОНОМІКА

В результаті освоєння даного розділу студент повинен:

знати

o етапи та основні риси становлення і розвитку індустріальної економіки;

o відмітні ознаки і риси індустріальної стадії економіки;

o особливості формування індустріальної економіки в Росії і різних країнах Європи, США, Японії;

o причини і напрям еволюції індустріального етапу розвитку економіки в різних країнах світу;

o методи аналізу історико-економічних явищ;

вміти

o аналізувати економічні процеси, грунтуючись на конкретному історико-економічному матеріалі;

o аналізувати економічні явища, спираючись на досягнення світової та вітчизняної історико-економічної науки;

o формулювати і обґрунтовувати характерні особливості індустріального етапу розвитку вітчизняної і світової економічної історії;

o виявляти проблеми економічного характеру і аналізувати економічну політику держав на різних історичних етапах;

o отримувати з історико-економічного минулого практичні уроки для застосування отриманих знань у майбутній професійній і суспільній діяльності.

володіти

o категоріальним апаратом з історії, базових економічних категорій і понять;

o основами факторного аналізу економічних явищ;

o системним уявленням про історичний розвиток світової і російської економіки.

Лекція 4. ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ТА МОДЕЛІ НОВОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ

Вивчивши цей розділ, ви дізнаєтеся:

o у чому сенс і зміст Відродження;

o яким чином Відродження вплинуло на становлення капіталізму;

o яке значення Реформація мала для економічного життя Європи;

o які причини і наслідки Великих географічних відкриттів;

o що таке "революція цін";

o які зміни відбувалися в Західній Європі і Росії в XVII-XVIII ст.;

o про причини і формах перших промислових підприємств;

o яку роль відіграла держава в становленні ринкової економіки;

o що таке меркантилізм, протекціонізм, економічний лібералізм;

o про особливості національних моделей початкового накопичення капіталу.

Ключові терміни: Відродження (Ренесанс), Гуманізм, Реформація, Великі географічні відкриття", "революція цін", первісне нагромадження капіталу, міжнародний поділ праці, світове господарство і ринок, "обгородження", копігольдери, фрігольдери, фермери, джентрі, меркантилізм, економічний лібералізм, протекціонізм, фізіократи, мануфактура, акціонерне товариство (компанія), ринкова інфраструктура, грошова і податкова системи, порто-франко

Первісне накопичення капіталу

Епоха первісного нагромадження капіталу (ПНК) була перехідним періодом (XVI-XVIII ст.) від феодалізму до капіталізму, від традиційної економічної системи до ринкової. Основними умовами її становлення були свободи: особиста - право індивіда розташовувати собою; економічна - право розташовувати своєю діяльністю та її результатами. Матеріальною основою цих свобод була нічим не обмежена приватна власність. Ці умови створювалися в ході ліквідації феодальних монополій і регламентацій як економічних, так і насильницьким шляхами. Феодали втрачали монополії на особистість, купи селян, володіння землею; корпоративні організації ремісників і купців - на заняття промисловою і торговою діяльністю: відбувалася ломка соціальної структури суспільства. З феодальних станів виділився нечисленний шар особливо енергійних людей - підприємців, які змінили підхід до організації і мотивації господарської діяльності. У їхніх руках зосереджувалися грошові та матеріальні ресурси, необхідні для організації бізнесу. Одночасно йшов процес формування численного прошарку осіб найманої праці. В результаті створювалися масові ринки праці, капіталу, землі, підприємницької активності, розширювалися ринки товарів і послуг - тобто визрівали умови, необхідні для становлення ринкової економіки.

Поряд з радикальними соціально-економічними змінами трансформувалася політична система, перебудовувалася ідеологія. Руйнувалася замкнутість феодальних помість, формувався єдиний економічний і політичний простір, створювалися національні держави у формі абсолютних монархій. Відбувалося звільнення свідомості від догматів католицизму, що відкривало шлях до формування реалістичного світогляду та раціонального мислення, розвитку науки і мистецтва, вільних від релігійних настанов.

Таким чином, епоха ПНК була періодом корінних змін у всіх областях європейської житті, коли закладалися основи сучасного світу.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Розвиток індустріальної економіки США
Професійна орієнтація на індустріальному етапі розвитку економіки
Дж. К. Гелбрейт та еволюція американського інституціоналізму. Теорія "нового індустріального суспільства"
Поняття науки господарського права і етапи її становлення
АЛЬТЕРНАТИВНІ МОДЕЛІ (ТИПИ, СИСТЕМИ) ЕКОНОМІКИ
ДВІ МОДЕЛІ ГОСПОДАРСЬКОГО РОЗВИТКУ: "СХІДНЕ" ТА АНТИЧНЕ ГОСПОДАРСТВО
Процес первісного нагромадження капіталу
Особливості первісного нагромадження капіталу в Англії
Особливості первісного нагромадження капіталу Франції
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси