Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Міжнародний менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Митні процедури

Митним кодексом Митного союзу визначено 17 видів митних процедур:

1) випуск для внутрішнього споживання;

2) експорт;

3) митний транзит;

4) митний склад;

5) переробка на митній території;

6) переробка поза митної території;

7) переробка для внутрішнього споживання;

8) тимчасове ввезення;

9) тимчасове вивезення;

10) реімпорт;

11) реекспорт;

12) безмитна торгівля;

13) знищення;

14) відмова на користь держави;

15) вільна митна зона;

16) вільний склад;

17) спеціальна митна процедура.

Декларант самостійно обирає митний процедуру виходячи з цілей ввезення товару на митну територію Митного союзу чи його вивезення з цієї території. Декларант має право змінити обрану митну процедуру на іншу у відповідності з Митним кодексом Митного союзу (ТК МС).

1. Випуск для внутрішнього споживання - митна процедура, при приміщенні під яку іноземні товари знаходяться і використовуються на митній території Митного союзу без обмежень щодо їх використання і розпорядження (ст. 209 ТК МС).

При приміщенні товарів під процедуру "випуск для внутрішнього споживання сплачуються:

o збори за митне оформлення;

o мито;

o акциз (для підакцизних товарів);

o ПДВ.

При приміщенні під цю процедуру до товарів застосовуються заборони та обмеження, визначені законодавством Митного союзу для ввезених на митну територію товарів.

Митна процедура завершується "випуском товару" митним органом, тобто наданням його в повне розпорядження декларанта. При цьому товари набувають для митних органів статус товарів Митного союзу.

2. Експорт - митна процедура, при якій товари Митного союзу вивозяться за межі митної території Митного союзу і призначаються для постійного перебування за її межами (ст. 212 ТК МС).

Експорт передбачає сплату:

o зборів за митне оформлення;

o мита;

ПДВ повертається декларанту в обсязі, в якому він був сплачений на території Російської Федерації.

Митна процедура "експорт" передбачає дотримання усіх заборон і обмежень, передбачених законодавством Митного союзу для товарів, що вивозяться з її митної території.

3. Митний транзит (ТТ) - митна процедура, відповідно до якої товари перевозяться під митним контролем по митній території Митного союзу, в тому числі територію держави, що не є членам Митного союзу, від митного органу відправлення до митного органу призначення без сплати митних зборів, податків із застосуванням заборон і обмежень, за винятком заходів нетарифного і технічного регулювання (ст. 215 ТК ТТ).

Митна процедура ТТ проводиться з дозволу митних органів. При цьому митні платежі обмежуються зборами за митне оформлення, до товарів не застосовуються заборони та обмеження економічного характеру, однак дотримуються адміністративні заборони.

Товари, що переміщуються під митну процедуру ТТ, повинні залишатися у незмінному стані, крім змін, пов'язаного з природним зносом або спадом при нормальних умовах транспортування і зберігання.

4. Митний склад - митна процедура, при якій іноземні товари зберігаються під митним контролем на митному складі протягом встановленого терміну без сплати митних зборів і податків і без застосування заходів нетарифного регулювання (ст. 229 ТК МС).

Під митну процедуру "митний склад" можуть бути поміщені будь-які іноземні товари, за винятком:

o товарів, термін придатності яких на день їх митного декларування становить менше 180 календарних днів;

o товари, перелік яких визначається рішенням Комісії Митного союзу.

Термін зберігання товарів на митному складі не може перевищувати три роки.

З товарами, що перебувають на митному складі, можна проводити деякі операції, перелік яких визначено ТК ТЗ:

o операції, необхідні для здійснення схоронності товарів;

o взяття проб і зразків товарів;

o прості складальні операції, а також операції щодо підготовки товарів до продажу.

Можливо приміщення товару під процедуру "митний склад" без фактичного приміщення товару на склад внаслідок його габаритів. У цьому разі митний орган вимагає забезпечення сплати митних платежів (заставні платежі).

Митна процедура "митний склад" завершується приміщенням товару під іншу митну процедуру не пізніше дня закінчення строку зберігання товару па митну з к. 1аде.

5. Переробка на митній території - митна процедура, при якій іноземні товари використовуються для здійснення операцій з переробки на митній території Митного союзу у встановлені терміни з повним умовним звільненням від сплати ввізних митних зборів, податків і без застосування заходів нетарифного регулювання з подальшим вивезенням продуктів переробки за межі митної території Митного союзу (ст. 239 ТК МС).

Відносно товарів, поміщених під цю процедуру, діють всі заборони і обмеження, встановлені законодавством Митного союзу для ввезених товарів.

Товари можуть бути поміщені під митну процедуру переробки на митній території, якщо:

o митним органам представлений документ про умовах переробки, виданий уповноваженим органом держави - члена Митного союзу;

o можлива ідентифікація ввезених товарів у продуктах переробки.

Комісія Митного союзу визначає випадки, коли переробка певних видів товарів не допускається на митній території Митного союзу.

Операції з переробки включають:

o власне переробку або обробку товарів;

o виготовлення нових товарів, у тому числі монтаж, складання або розбирання товарів;

o ремонт товарів;

o переробку товарів, що сприяють виробництву товарної продукції або полегшують його, навіть якщо ці товари повністю або частково споживаються I! процесі переробки.

Максимальний строк переробки товару, визначений заявником, становить три роки.

Митна процедура завершується вивезенням продуктів переробки та відходів з митної території Митного союзу. При цьому вивізні митні збори не сплачуються. Якщо відходи можуть бути використані в цілях отримання комерційного прибутку, і вони залишаються на митній території, то вони підлягають декларуванню, поміщаються під митну процедуру "випуск для внутрішнього споживання" і за них сплачуються митні платежі, як якщо б вони ввозилися па митну територію Митного союзу.

Продукти переробки та залишки ввезених товарів можуть бути поміщені під інші митні процедури. У цьому випадку за них сплачуються митні платежі, які передбачені цими процедурами, а також пені.

Розрахунок пені здійснюється за формулою

де І - пені, руб.; (I - митний платіж, на який нараховуються пені руб.; I - затримка у сплаті митного платежу, дні; Ст - ставка рефінансування ЦБ РФ, що діє па момент нарахування пені, %.

6. Переробка за межами митної території - митна процедура, при якій товари Митного союзу вивозяться з митної території з метою здійснення операцій з переробки за межами митної території у встановлені терміни з повним умовним звільненням від сплати вивізних митних зборів і без застосування заходів нетарифного регулювання з подальшим ввезенням продуктів переробки на митну територію Митного союзу (ст. 252 ТК МС).

При вивезенні товарів для переробки з митної території Митного союзу вивізні митні збори не сплачуються, а повернення чи відшкодування внутрішніх податків не проводиться. До товарів не застосовуються заборони та обмеження економічного характеру. Товари можуть бути поміщені під митну процедуру "переробка поза митної території", якщо:

o митним органам представлений документ про умовах переробки, виданий уповноваженим органом держави - члена Митного союзу;

o можлива ідентифікація вивезених товарів у продуктах переробки.

Комісія Митного союзу визначає випадки, коли переробка певних видів товарів не допускається поза митної території Митного союзу. Операції з переробки:

o власне переробка або обробка товарів;

o виготовлення нових товарів, у тому числі монтаж, збірка або розбирання товарів;

o ремонт товарів.

Максимальний строк переробки - два роки. Повне звільнення від сплати ввізних митних зборів і податків надається в тому випадку, якщо метою переробки був гарантійний ремонт вивезених товарів. В інших випадках здійснюється часткове звільнення від сплати ввізних митних зборів і податків.

Якщо до продуктів переробки застосовуються специфічні мита, що підлягає сплаті мито визначається як добуток ввізного мита стосовно продукту переробки на співвідношення вартості операцій з переробки на вартість продукту переробки.

Якщо до продуктів переробки застосовується адвалорне мито, то базою для обчислення мита є різниця митних вартостей вивезеного і ввозиться після переробки товару або вартість переробки. Ставка мита, що приймається для розрахунку, дорівнює ставці ввезеного після переробки товару.

Сума ПДВ, що сплачується при ввезенні продукту переробки, визначається виходячи з вартості переробки. Акцизи щодо продуктів переробки сплачуються в повному обсязі.

Митна процедура "переробка поза митної території" завершується ввезенням продуктом переробки на митну територію Митного союзу (митна процедура "випуск для внутрішнього споживання"), ввезенням вивезених товарів (митна процедура "реімпорт") або приміщенням вивезених товарів під митну процедуру "експорт". Якщо митна процедура завершується приміщенням вивезених товарів під процедурою "реімпорт", то митні платежі при ввезенні товару сплачуються у відповідності з цією процедурою.

Якщо митна процедура "переробка поза митної території" змінюється на митну процедуру "експорт", декларант сплачує митні платежі згідно з митною процедурою і пені.

7. Переробка для внутрішнього споживання - митна процедура, при якій іноземні товари використовуються для здійснення операцій з переробки на території Митного союзу у встановлені терміни без сплати ввізних мит, із застосуванням заборон і обмежень, а також обмежень у зв'язку з застосуванням спеціальних захисних, антидемпінгових і компенсаційних заходів за умови подальшого приміщення продуктів переробки під процедуру "випуск для внутрішнього споживання" зі сплатою ввізних мит але ставкам, що застосовуються до продуктів переробки (ст. 264 ТК МС).

Товари можуть бути поміщені під митну процедуру "переробка для внутрішнього споживання":

o якщо митним органам представлений документ про умовах переробки, виданий уповноваженим органом держави - члена Митного союзу;

o можлива ідентифікація ввезених товарів у продуктах переробки;

o суми митних зборів, що підлягають сплаті у відношенні продуктів переробки, нижче тих, які підлягали б сплаті на лінь поміщення ввезених товарів під митну процедуру "випуск для внутрішнього споживання";

o продукти переробки не можуть бути відновлені в первинному стані економічно вигідним способом.

Операції з переробки включають:

o власне переробку або обробку товарів;

o виготовлення нових товарів, у тому числі монтаж, складання або розбирання товарів.

Максимальний строк переробки - один рік.

У відношенні продуктів переробки застосовуються ставки митних зборів по країні походження ввезених для переробки товарів.

8. Тимчасове ввезення - митна процедура, при якій іноземні товари використовуються у протягом певного терміну (строку тимчасового ввезення) на митній території Митного союзу з умовним повним або частковим звільненням від сплати ввізних митних зборів, податків і без застосування заходів нетарифного регулювання з подальшим приміщенням під митну процедуру реекспорту" (ст. 277 ТК МС).

Умовою поміщення товарів під цю митну процедуру є:

o можливість ідентифікації ввезених товарів при їх зворотне вивезення;

o незмінність стану, за винятком природного зносу чи убутку при нормальних умовах транспортування, зберігання та експлуатації.

Перелік товарів, при ввезенні яких здійснюється повне умовне звільнення від сплати митних зборів і податків, а також умови такого звільнення, включаючи його граничні строки, що визначаються рішеннями Комісії Митного союзу.

У перелік товарів, при ввезенні яких не стягуються мито і податки, що входять, наприклад, багатооборотна тара і упаковка, товари, що ввозяться на виставки. Щодо інших товарів передбачено часткове умовне звільнення від сплати митних зборів, податків. При цьому за кожний повний або неповний місяць перебування товару на митній території стягується 3% від суми мит та податків, яка сплачувалася б, якби товари були поміщені під митну процедуру "випуск для внутрішнього споживання".

Періодичність сплати мит та податків визначається особою, яка отримала дозвіл на тимчасове ввезення. При цьому платежі здійснюються до початку відповідного періоду. При вивезенні тимчасово ввезених товарів сплачені митні платежі поверненню не підлягають.

Загальна сума митних платежів, що справляються при тимчасовому ввезенні товарів, не повинна перевищувати суми митних платежів (без урахування пені), яка стягувалася б, якби ввезені товари були поміщені під митну процедуру "випуск для внутрішнього споживання".

Строк тимчасового ввезення товарів - два роки. Для окремих категорій товарів Комісією Митного союзу можуть бути встановлені більш короткі або більш тривалі граничні терміни тимчасового ввезення товарів.

Митна процедура "тимчасовий ввіз може бути призупинений при поміщенні товарів на митний склад. За час перебування товару на митному складі мито і податки не стягуються, та пені на них не нараховуються.

Процедура "тимчасове ввезення" завершується вивезенням тимчасово ввезених товарів з митної території або приміщенням товарів під іншу митну процедуру.

Якщо товар поміщається під митну процедуру "випуск для внутрішнього споживання", то раніше сплачені митні збори і податки зараховуються в рахунок сплати митних зборів і податків у митній процедурі "випуск для внутрішнього споживання".

Пені нараховуються за формулою (5.8)

де І - пені, руб.; () - митний платіж, який сплачується до митної процедурою випуск для внутрішнього споживання, руб.; <2,ш - митний платіж, сплачений у митній процедурі тимчасове ввезення, руб.; Ь - кількість днів з моменту зміни митної процедури тимчасове ввезення на митну процедуру випуск для внутрішнього споживання, у днях; Ст - ставка рефінансування ЦБ РФ, що діє на момент нарахування пені, %.

9. Тимчасове вивезення - митна процедура, при якій товари Митного союзу вивозяться і використовуються протягом встановленого строку за межами митної території митного союзу з повним звільненням від сплати вивізних митних зборів і без застосування заходів нетарифного регулювання з подальшим приміщенням під митну процедуру реімпорту (ст. 285 ТК МС). Умовою поміщення товарів під цю митну процедуру є можливість ідентифікації при ввезенні тимчасово вивезених товарів.

Строк тимчасового вивезення, установлюється митним органом за заявою декларанта. Митним кодексом Митного союзу не передбачено граничний термін тимчасового вивезення, однак для деяких категорій товарів граничний строк тимчасового вивезення може встановлюватися Урядом РФ, якщо товари вивезені з території Російської Федерації.

При тимчасовому вивезенні товарів звільнення від сплати, повернення чи відшкодування внутрішніх податків не проводиться.

Митна процедура "тимчасове вивезення" закінчується ввезенням товарів на митну територію під процедурою "реімпорт" або приміщенням товарів під іншу митну процедуру.

Якщо цієї митної процедури передбачена сплата вивізних митних зборів, то вони сплачуються за ставкою, чинною на момент вивозу. Крім цього, сплачуються пені.

10. Реімпорт - митна процедура, при якому товари, раніше вивезені з митної території Митного союзу, ввозяться назад на митну територію митного союзу у встановлені терміни без сплати ввізних митних зборів, податків і без застосування заходів нетарифного регулювання (ст. 292 ТК МС). Під митну процедуру реімпорту можуть міститися такі товари, раніше вивезені з митної території Митного союзу:

o поміщені під митну процедуру експорту;

o продукти переробки, одержані в результаті переробки товарів під митною процедурою "переробка на митній території";

o поміщені під митну процедуру реімпорт протягом трьох років з моменту їх вивезення;

o поміщені під митні процедури "переробка поза митною територією" і "Тимчасове вивезення" в період дії цих процедур;

o товари повинні перебувати в незмінному стані, за винятком природного зносу і втрат за нормальних умов зберігання і експлуатації.

Якщо підлога митну процедуру "реімпорт" поміщаються вивезені з митної території Митного союзу товари, що мали статус товарів Митного союзу, то при вивезенні під процедурою "експорт" митні органи повертали декларанту раніше сплачений ПДВ. У цьому випадку при ввезенні під митною процедурою "реімпорт" сплачуються суми повернутих декларанту ПДВ з пені.

Якщо під процедурою "реімпорт" поміщаються вивезені з митної території Митного союзу продукти переробки іноземних товарів, митним органам повертаються суми ввізних митних зборів і податків, обчислюється за правилами, встановленими для розрахунку сум митних зборів і податків, як якщо б продукти переробки були ввезені під митною процедурою "випуск для внутрішнього споживання".

Якщо товари ввозяться відповідно до митної процедурою реімпорту не пізніше 6 місяців з дня, наступного за днем перетину товаром митного кордону Митного союзу, то декларанту повертаються суми сплачених вивізних митних зборів.

Товари можуть бути поміщені під митну процедуру "реімпорт" в державі - члені Митного союзу, з території якої вони були вивезені.

11. Реекспорт - митна процедура, при якій товари, раніше ввезені на митну територію Митного союзу, або продукти переробки товарів, поміщених під митну процедуру переробки на митній території україни, вивозяться з цієї території без сплати та (або) з поверненням сплачених сум ввізних митних зборів, податків і без застосування заходів нетарифного регулювання (ст. 296. ТК МС). Умови приміщення товарів під митну процедуру реекспорту:

o під митну процедуру реекспорту поміщаються іноземні товари, що перебувають на митній території Митного союзу;

o товари, поміщені під митну процедуру "випуск для внутрішнього споживання", щодо яких встановлено, що на день перетинання митного кордону у них були дефекти або вони якимось іншим чином не відповідали умовам зовнішньоторговельної операції.

У другому випадку повинні дотримуватися такі додаткові умови:

o товари не використовувалися та не ремонтувалися на митній території Митного союзу, за винятком випадків, коли використання товарів необхідно для виявлення дефектів;

o товари можуть бути ідентифіковані митними органами;

o товари вивозяться не пізніше 6 місяців з дня поміщення їх під митну процедуру "випуск для внутрішнього споживання".

При цьому проводиться повернення сплачених митних зборів і податків.

12. Безмитна торгівля - митна процедура, при якій товари реалізуються в роздріб в магазинах безмитної торгівлі фізичним особам, які виїжджають з митної території Митного союзу, або іноземним дипломатичним представництвам, прирівняним до них представництвам міжнародних організацій, консульським установам, а також дипломатичних агентів, консульських посадових осіб і членів їх сімей, які проживають разом з ними, без сплати митних зборів, податків і без застосування заходів нетарифного регулювання (ст. 302 ТК ТТ).

Під митну процедуру "безмитна торгівля" можуть бути поміщені будь-які товари, за винятком заборонених до ввезення/вивезення на митну територію Митного союзу та обігу на цій території.

Комісією Митного союзу може бути встановлений додатковий перелік товарів, заборонених до поміщення під цю процедуру. У зазначений перелік, наприклад, входять такі товари:

o не призначені для особистого вжитку фізичними особами;

o великовагові товари (вагою понад 20 кг);

o громіздкі товари (сума довжин по трьом вимірам більше 2 м);

o товари, що обкладаються вивізним митом.

Декларантом товарів, які розміщені під митну процедуру безмитної торгівлі може бути лише власник магазину безмитної торгівлі.

13. Знищення - митна процедура, при якій іноземні товари знищуються під митним контролем без сплати ввізних митних зборів, податків і без застосування заходів нетарифного регулювання (ст. 307 ТК МС).

Приміщення товарів під митну процедуру "знищення" допускається на підставі рішення відповідного уповноваженого державного органу держави - члена Митного союзу.

Знищення товарів не допускається:

o якщо може завдавати шкоди здоров'ю населення та навколишньому природному середовищу;

o проводиться шляхом споживання відповідно до їх звичайним призначенням;

o може спричинити витрати держав - членів Митного союзу.

Знищення товарів здійснюється особою за власний рахунок.

Відходи, отримані в результаті знищення товарів, що представляють комерційну цінність, поміщаються під певну митну процедуру, як ніби вони були ввезені на митну територію Митного союзу в цьому стані.

14. Відмова на користь держави - митна процедура, при якій іноземні товари безоплатно передаються у власність держави - члена Митного союзу без сплати митних платежів та без застосування заходів нетарифного регулювання (ст. 310 ТК МС).

Умови приміщення товарів під режим "відмова на користь держави":

o застосування митної процедури не повинно бути обтяжливим для держави у фінансовому відношенні;

o товари не заборонені до обігу на митній території Митного союзу.

Комісією Митного союзу може встановлюватися конкретний перелік товарів, які не допускається розміщувати під митну процедуру "відмова на користь держави".

15. Вільна митна зона. Визначення та опис митної процедури вільної митної зони дається в "Угоді з питань вільних економічних зон на митній території Митного союзу" від 18 червня 2010 р., підписаної державами - членами Митного союзу. Згідно з даними "Угодою" Вільна (спеціальна, особлива) економічна зона (далі - СЕЗ) визначається як територія держави - члена Митного союзу у межах, встановлених законодавством держави - члена Митного союзу, на якій діє особливий (спеціальний правовий) режим здійснення підприємницької та іншої діяльності.

Вільна митна зона - митна процедура, при якій товари розміщуються і використовуються у межах території СЕЗ або її частини без сплати митних зборів, податків, а також без застосування заходів нетарифного регулювання стосовно іноземних товарів заборон та обмежень щодо товарів Митного союзу.

16. Вільний склад як митна процедура визначена в Угоді про вільному складі та митної процедури вільного складу підписаної державами - членами Митного союзу 18 червня 2010 р. Її визначення майже дослівно збігається з визначенням митної процедури "вільна митна зона".

17. Спеціальна митна процедура встановлюється законодавством держав - членів Митного союзу щодо категорії товарів, визначених рішенням Комісії Митного союзу. В Російській Федерації "спеціальна митна процедура" визначається Федеральним законом про митне регулювання в Російській Федерації.

Спеціальна митна процедура - процедура, при якій окремі категорії товарів, але переліком, встановленим Комісією Митного Союзу, які ввозяться в Російську Федерацію або вивозяться з Російської Федерації з повним звільненням таких товарів від митних зборів, податків, а також без застосування заходів нетарифного регулювання.

Вимоги та умови приміщення товарів під спеціальну митну процедуру, а також обмеження на користування та розпорядження товарами, поміщеними під спеціальну митну процедуру, визначаються Урядом РФ, якщо інше не встановлено митним законодавством Митного союзу.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Особливості справляння податку на додану вартість при різних митних процедурах
Порядок і процедури переміщення товарів і транспортних коштів через митний кордон Російської Федерації
Сплата ПДВ в різних митних процедурах
Спеціальна митна процедура
Спеціальні спрощені процедури митного оформлення
Вивезення товарів, надання послуг, виконання робіт, майнових прав, основних засобів та нематеріальних активів до митної процедурою експорту
МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРІВ У РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси