Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Методи прийняття управлінських рішень
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Види та властивості цілей

Цілі організації бувають різних видів. Вони поділяються на стратегічні і тактичні.

Стратегічні цілі формуються при визначенні довгострокової політики розвитку організації, а тактичні - при вирішенні оперативних завдань управління.

Особливе значення в системі цілепокладання займають стратегічні цілі системи, що відображають її довгострокові і глобальні інтереси, а тому є генеральними і визначальними для всіх інших. Стало очевидним, що соціальна система не визначає своїх стратегічних цілей, не формує в них своїх довгострокових і глобальних інтересів, позбавляє себе перспектив розвитку.

Цілі бувають траєкторні і точкові. Траєкторні, або як їх ще називають напрямні, що визначають загальний напрямок, в якому повинно бути змінені стан керованого об'єкта. Наприклад, мета "збільшення прибутку підприємства" лише напрямок, в якому організація прагне змінити прибуток, що отримується підприємством.

У той же час точкові цілі формулюються, як прагнення досягти цілком конкретного результату. Наприклад, забезпечити прибуток підприємства в поточному році у розмірі 75 млн дол. США.

Цілі поділяються на головну мету (генеральну), підцілі другого рівня, третього рівня, цілі окремих структур управління і т. п. Інакше кажучи, у процесі цілепокладання відбувається розсіювання цілей, що породжує проблему їх збирання навколо головних, інакше некерованість може наростати.

Спочатку визначається головна (генеральна) мета, але і вона стає багатоцільовий, формується ієрархічна драбина цілей. Скажімо, генеральна мета інтенсифікації вітчизняного виробництва розпадається по глибині (цілі галузі, підприємства, цехів, відділів тощо). Досягнення генеральної мети (кінцевої, мета - результат) здійснюється через безліч проміжних етапів. Наприклад, автомобіль збирається з багатьох деталей, комплектуючих вузлів, які нерідко виготовляються на десятках підприємств. Збій на кожному з проміжних етапів призводить до зриву кінцевого результату.

Зазначимо, що далеко не завжди вдається виділити єдину генеральну мету. В іншому випадку діяльність організації може носити однобічний характер і, скажімо, домагаючись успіху в забезпеченні високої якості продукції, можна випустити з уваги соціальні фактори. Це може негативно позначитися на кадровому складі підприємства, а згодом і на якості виробленої продукції.

Можна виділити наступні властивості цілей:

o підпорядкованість, тобто цілі підсистем вищого рівня обумовлюють цілі підсистем нижчого рівня (висновок: цілі формуються зверху, зверху вниз);

o развертываемостъ - виражається в тому, що загальна мета конкретизується декількома локальними, приватними цілями. Развертываемостъ може здійснюється по змісту, часу, рівню;

o соотносительная важливість.

Можна виділити також наступні вимоги до цілей.

По-перше, цілі повинні бути досяжними. Звичайно, в цілях повинен бути укладений певний виклик для співробітників організації. Вони не повинні бути надто легкими для досягнення. По вони також не повинні бути нереалістичними, такими, що виходять за гранично допустимі можливості виконавців. Нереальна для досягнення ціль призводить до демотивації працівників і втрати ними орієнтира, що дуже негативно позначається на діяльності організації.

По-друге, цілі повинні бути гнучкими. Цілі слід встановлювати таким чином, щоб вони залишали можливість для їх корегування у відповідності з тими змінами, які можуть відбутися в оточенні. Менеджери повинні пам'ятати про це й бути готовими внести модифікації у встановлені цілі з урахуванням нових вимог, що висуваються до організації зі сторони оточення, або ж нових можливостей, які з'явилися в організації.

По-третє, цілі повинні бути вимірними. Це означає, що цілі повинні бути сформульовані таким чином, щоб їх можна було кількісно виміряти, або якимось іншим об'єктивним способом оцінити, чи була ціль досягнута. Якщо цілі невимірні, то вони породжують плітки, ускладнюють процес оцінки результатів діяльності й викликають конфлікти.

В-четверте, цілі повинні бути конкретними володіють необхідною специфічністю, що допомагає однозначно визначити, в якому напрямку повинно відбуватись функціонування організації. Мета повинна чітко фіксувати, що необхідно отримати в результаті діяльності, в які строки її слід досягнути й хто повинен досягати ціль. Чим більш конкретна ціль, тим легше виразити стратегію її досягнення. Якщо ціль сформульована конкретно, то це дозволяє добитися того, що всі або більшість співробітників організації будуть легко розуміти її, а отже, знати, що їх чекає попереду.

В-п'яте, цілі повинні бути сумісними. Спільність припускає, що довгострокові цілі відповідають місії, а короткострокові цілі-довгостроковим. Але часова сумісність не є єдиним напрямком встановлення сумісності цілей. Важливо, щоб не суперечили одна одній цілі, які відносяться до прибутковості й до встановлення конкурентної позиції, або співали посилення позиції на існуючому ринку й цілі проникнення на нові ринки, цілі прибутковості та благодійності. Також важливо завжди пам'ятати, що сумісності вимагають цілі росту і підтримки стабільності.

По-шосте, цілі повинні бути прийнятними для основних суб'єктів впливу, котрі визначають діяльність організації, та в першу чергу для тих, кому доведеться їх досягати. При формулюванні цілей дуже важливо враховувати те, які бажання і потреби мають працівники. Враховуючи інтереси власників, які займають ведучу роль серед суб'єктів впливу на організацію та зацікавлених в отриманні прибутку, менеджер проте, повинен намагатися уникати при розробці цілей орієнтації на отримання великого короткострокового прибутку. Він повинен прагнути до встановлення таких цілей, які б забезпечували великий прибуток, але бажано в довгостроковій перспективі. Так як покупці (ще один суб'єкт впливу на організацію) відіграють в теперішній час ключову роль для виживання організації, менеджери при встановленні цілей повинні враховувати їх інтереси, навіть якщо вони ведуть до скорочення прибутку за рахунок зменшення ціни або збільшення витрат для підвищення якості продукту. Також при встановленні цілей слід враховувати інтереси суспільства, такі, наприклад, як розвиток умов середовища проживання в місцевому масштабі і т. п.

Природно, що важко звести разом при встановленні цілей різнонаправлені інтереси суб'єктів впливу. Власники очікують, що організація забезпечить високий прибуток, великі дивіденти, рост курсу акцій та безпеку для вкладених капіталів. Співробітники бажають, щоб організація виплачувала їм високу заробітну плату, давала цікаву та безпечну роботу, створювала умови для росту та розвитку, здійснювала добре соціальне забезпечення і т. п. Для покупців організація повинна надати продукт по підходящій цепе, відповідної якості, з хорошим обслуговуванням та іншими гарантіями. Суспільство потребує від організації, щоб вона не завдавала шкоди навколишньому середовищу, допомагала населенню і т. п. Менеджери повинні враховувати все це й складати цілі таким чином, щоб в них знаходили втілення ці різнонаправлені інтереси суб'єктів впливу.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Споживчі властивості товарів
Характеристика номенклатури споживчих властивостей і показників якості товарів
Стандартні зразки складу та властивостей речовин і матеріалів
Властивості уваги
Властивості сприйняття
Естетичні властивості товарів
Индивидные властивості особистості
Ергономічні властивості товарів
Інтегративні властивості культури
Основні властивості аерозолів
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси