Меню
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Теоретичні основи товарознавства і експертизи
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Електрична безпека товарів

Електрична небезпека зумовлена ризиком ураження електричним струмом при контакті з незахищеними струмопровідними елементами, відсутністю необхідної ізоляції, наявністю витоку струмів і відсутністю обов'язкового заземлення електронних та електропобутових товарів.

Електрична безпека товарів характеризується класом захисту від ураження електричним струмом, який являє собою систему позначення способів і ступеня забезпечення електричної безпеки при користуванні електричним обладнанням.

Ураження електричним струмом - це фізіологічний вплив в результаті проходження електричного струму через тіло людини або тварини. Електричний струм чинить на організм людини такі види впливів: термічне (нагріває шкіру і тканини до опіків), електролітичне (електролітичне розкладання рідин, в тому числі крові), біологічне (порушення біологічних процесів в організмі), механічну (розрив тканин), світлове (ураження очей).

Ураження електричним струмом називають электротравмой. Останні поділяються на загальні (електричні удари) і місцеві.

Напруга дотику - его напруга (ефективне) між відкритими провідними частинами при одночасному до них дотику людини або тварини, а також між відкритою провідною частиною, до якої вони торкаються, і землею або проводять підлогою в місці, де знаходяться ноги (кінцівки). Під струмом дотику розуміють електричний струм, що протікає через тіло людини або тварини при дотику до однієї або більш доступним частинах електрообладнання або електроустановки в нормальних умовах або при наявності несправності.

Для захисту від ураження струмом в електроприладах передбачена ізоляція, яка може бути твердої, рідкої або газоподібної (наприклад, повітря), або являти собою будь-яку комбінацію зазначених станів. Ізоляція поділяється: а) на основну - це ізоляція небезпечних струмоведучих частин, що забезпечує основний захист; б) додаткову - це незалежна ізоляція, яка використовується додатково до основної ізоляції з метою захисту при наявності несправності; в) подвійну - складається з основної і додаткової ізоляції; г) посилену - ізоляцію небезпечних струмоведучих частин, що забезпечує ступінь захисту від ураження електричним струмом, еквівалентну подвійної ізоляції.

Для підвищення електричної безпеки виробники в конструкції електропобутових приладів створюють пристрої, системи і заходи захисту: автоматичне відключення джерела живлення, посилену міру захисту, захисний екран, обмеження струму дотику в сталому режимі і електричного заряду, використання джерел живлення з обмеженим струмом, обмеження струму дотику, автоматичне відключення джерела живлення при наявності несправності.

У ряді випадків у найбільш небезпечних електроприладах застосовуються посилені заходи захисту, що передбачають надійність захисту від ураження електричним струмом не нижче забезпечується двома незалежними заходами захисту.

Найбільш безпечними електроприладами є прилади працюють від джерел живлення з обмеженими струмами, які представляють собою пристрій, що подає електричну енергію у електричну ланцюг і забезпечує захисне відділення від небезпечних струмоведучих частин і обмеження струму дотику в сталому режимі і електричного заряду до безпечних рівнів в нормальних умовах та при наявності несправності. Обмеження струму дотику в сталому режимі і електричного заряду має захистити людей і тварин при рівнях, які можуть бути небезпечними.

У світовій практиці нормування безпеки та відповідно до ІСО/МЕК 51 (1990) "Керівництво щодо включення в стандарти вимог безпеки", а також МЕК 104 (1997) "Керівництво по розробці стандартів щодо безпеки та використання базових і групових публікацій МЕК з безпеки" застосування в якості базового стандарту отримав Міжнародний стандарт МЕК 61140-97 "Захист від ураження електричним струмом. Загальні аспекти, пов'язані з установок та обладнання". на його основі технічними комітетами зі стандартизації розробляють вимоги до електричної безпеки конкретних груп і видів електропобутових і електронних товарів.

У стандарті ГОСТ Р МЕК 536-94 "Класифікація електротехнічного і електронного обладнання, але способом захисту від ураження електричним струмом" встановлені класи обладнання в залежності від способів захисту від ураження електричним струмом (табл. 9.4).

Електроприлади класу 0 - це обладнання, в якому захист від ураження електричним струмом забезпечується основною ізоляцією, при цьому відсутнє електричне з'єднання відкритих провідних частин, якщо такі є, з захисним провідником стаціонарної проводки. При пробої основної ізоляції захист повинен забезпечуватися навколишнім середовищем (повітря, ізоляція підлоги і т. п.).

Електроприлади класу I - це обладнання, в якому захист від ураження електричним струмом забезпечується основною ізоляцією і з'єднання відкритих провідних частин, доступних для дотику, з захисним провідником стаціонарної проводки. У цьому випадку відкриті провідні частини, доступні дотику, не можуть виявитися під напругою при пошкодженні ізоляції після спрацьовування відповідного захисту. У обладнання, призначеного для використання з гнучким кабелем, до цих засобів належить захисний провідник, який є частиною гнучкого кабелю.

Електроприлади класу II - це обладнання, в якому захист від ураження електричним струмом забезпечується застосуванням подвійної або посиленої ізоляції. У приладах даного класу відсутні кошти захисного заземлення і захисні властивості навколишнього середовища не використовуються в якості заходи забезпечення безпеки.

У деяких спеціальних випадках (наприклад, для вхідних клем електронного обладнання) в приладах класу II може бути передбачене захисне опір, якщо воно необхідне і його застосування не призводить до зниження рівня безпеки. Устаткування цього класу може бути забезпечене засобами для забезпечення постійного контролю цілісності захисних ланцюгів за умови, що такі кошти становлять невід'ємну частину обладнання та ізольовані від доступних поверхонь у відповідності з вимогами, що пред'являються до обладнання класу II.

В деяких випадках необхідно розрізняти обладнання класу II "повністю ізольоване" та обладнання "з металевою оболонкою". Обладнання з металевою оболонкою може бути забезпечене засобами для з'єднання оболонки з провідником зрівнювання потенціалу, тільки якщо ця вимога передбачено стандартом на відповідне обладнання. Прилади даного класу у функціональних цілях допускається забезпечувати пристроєм заземлення, відрізняється від пристрою заземлення, застосовуваного в захисних цілях, за умови, що це вимога передбачено стандартом на відповідне обладнання.

Електроприлади класу III - це обладнання, в якому захист від ураження електричним струмом заснована на живленні від джерела безпечної наднизької напруги і в якому не виникають напруги вище названого напруги. В обладнанні цього класу не повинно бути заземлюючого затискача.

Прилади класу III з металевою оболонкою допускається забезпечувати засобами для з'єднання оболонки з провідником зрівнювання потенціалу за умови, що це вимога передбачено стандартом на відповідне обладнання, а також пристроєм заземлення у функціональних цілях, що відрізняються від пристрою заземлення, застосовуваного в захисних цілях, за умови, що це вимога передбачено стандартом на відповідне обладнання.

Близько 20 років тому на території Росії в більшості будинків відсутній контур заземлення. Тому електроприлади класу захисту I промисловістю практично не випускалися. Замість цього збільшувалася частка приладів класу захисту II. Всі радянські холодильники мали клас захисту 0, але експлуатувалися в приміщеннях з підвищеною небезпекою: в кухні є заземлені труби водо - і газопостачання.

Часто прилади класу захисту I мають досить слабку ізоляцію, оскільки спочатку призначені для експлуатації з заземленням. Їх застосування без заземлення навіть більш небезпечно, ніж аналогічних приладів класу захисту 0.

Особливості і класи захисту відображаються в маркуванні на корпусі, наклейках та маркувальних табличках електроприладів (див. дод. 9).

Таблиця 9.4

Характеристика електрообладнання різних класів електричної безпеки

Клас

захисту

Особливості конструкції обладнання

Умови застосування обладнання

Приклад

0

Є тільки робоча ізоляція. Додаткова ізоляція металевих нетоковедущих частин і заземлення не передбачені. Індикації наявності на корпусі або органах управління небезпечної напруги немає.

Допускається застосування тільки в приміщеннях без підвищеної електричної небезпеки (сухе приміщення без струмопровідних підлог і стін, без заземлених металевих частин), а також в обгороджених электрокамерах або приміщеннях, куди виключений доступ випадкових осіб. Міжнародна електротехнічна комісія рекомендує припинити випуск приладів класу захисту 0. По можливості їх слід виводити з експлуатації.

Майже всі електричні прилади в металевому корпусі, що не має заземлення; електроплитки і нагрівачі з відкритою спіраллю; стельові люстри. Більшість електроприладів, випущених в СРСР, мали клас захисту 0.

00

Те ж, але є індикація наявності на корпусі небезпечної напруги.

Те ж, що і для класу 0. Допускається експлуатація в умовах підвищеної електричної небезпеки (сирі приміщення і поза приміщенням) тільки спеціально навченим персоналом при наявності засобів індивідуального захисту.

Пересувні агрегати (бензинові електростанції).

000

Те ж, але є пристрій автоматичного захисного відключення приладу протягом не більше 0,08 с при наявності різниці струмів в живильних проводах більше 30 мА.

Допускається застосування в умовах підвищеної електричної небезпеки будь-якими особами. Засоби індивідуального захисту обов'язкові.

01

Є тільки робоча ізоляція. Додаткова ізоляція металевих нетоковедущих частин не передбачена. Заземлення металевих нетоковедущих частин забезпечується приєднанням спеціального проводу до контуру заземлення або безпосереднім механічним контактом електрообладнання та контуру заземлення.

Стаціонарна установка, невеликі переміщення в межах довжини заземлюючого проводу, електроустановки, що рухаються по рейках. Експлуатація без заземлення заборонена.

Верстати, розподільні щити, трансформаторні підстанції та ін.

I

Заземлення металевих нетоковедущих частин забезпечується приєднанням вилки приладу до спеціальної розетки з заземлюючим контактом.

При наявності заземлення застосування не обмежується (якщо інше не обумовлено керівництвом по його експлуатації). Без заземлення - аналогічно класу 0.

Комп'ютер, мікрохвильова піч, пральна машина.

1+

Заземлення металевих нетоковедущих частин забезпечується приєднанням вилки приладу до спеціальної розетки з заземлюючим контактом. Є пристрій захисного відключення.

При наявності заземлення застосування не обмежується. Без заземлення - аналогічно класу 000.

II

Наявність подвійної або посиленої ізоляції. Заземлення корпусу не потрібно. Вилка не має заземлюючого контакту.

Не обмежується, за винятком умов підвищеної вологості (понад 85%) дня приладів з класом захисту не менше IP65.

Пилосос, телевізор, електродриль, фен, герметичний вуличний світильник ін.

11+

Наявність подвійної або посиленої ізоляції та пристрої захисного відключення. Заземлення корпусу не потрібно. Вилка не має заземлюючого контакту.

Не обмежується.

III

Немає електричних ланцюгів з напругою понад 42 В змінного струму або 36 В змінного струму.

Не обмежується.

Всі прилади з живленням від батарей, що не мають високовольтних ланцюгів (приймачі, МРЗ-плеєри, годинники, ліхтарі). Прилади із зовнішнім блоком живлення (сканери, ноутбуки). Для останніх безпека визначається якістю і ступенем захисту блоку живлення.

Прикладами показників електричної безпеки є ймовірність безпечної роботи людини протягом певного часу; час спрацювання захисних пристроїв; опір ізоляції струмоведучих частин, з якими може бути зіткнення людини; електрична міцність високовольтних ланцюгів.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Радіаційна безпека товарів
Характеристика видів небезпеки і показників безпеки товарів
Конкурентоспроможність товарів і послуг як фактор національної безпеки
Електробезпека
Безпека як обмежувальний та оцінний критерій конкурентоспроможності товарів
Захист людини від дії електричних і електромагнітних полів
Електричні параметри тіла людини
Умови ураження електричним струмом
Біологічна безпека товарів
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси