Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Теорія менеджменту
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 8. Трудова група як об'єкт менеджменту

Структура і динаміка трудової групи

Дослідження трудових груп пройшли ряд етапів, кожен з яких привносив щось нове в саму трактування сутності малої групи.

В ранніх дослідженнях, а вони були проведені в США в 20-х роках XX ст., ставилося питання про те, чи діє індивід поодинці краще, ніж у присутності інших індивідів, або, навпаки, факт присутності інших стимулює ефективність діяльності кожного. Акцент робився саме на факті простої присутності інших, а в самій групі вивчалася не взаємодія (інтеракція) її членів, а факт їх одночасної дії. Результати дослідження таких контактних груп показали, що в присутності інших людей зростає швидкість, але погіршується якість дій індивіда.

Другий етап розвитку досліджень знаменував собою перехід від вивчення контактних груп до вивчення взаємодії індивідів у малій групі. Так, у ряді досліджень було виявлено, що за умови спільної діяльності в групі ті ж самі проблеми вирішуються більш коректно, ніж при їх індивідуальному рішенні. На ранніх стадіях вирішення завдань група робить менше помилок, демонструє вищу швидкість їх вирішення.

Па третьому етапі дослідження трудових груп стали значно більш розгалуженими. Досліджувався не тільки вплив групи на індивіда, але і характеристики групи: її структура, типи взаємодії індивіда в групі і т. п., підходи до опису загальної життєдіяльності групи, удосконалювалися методи вимірювання різних групових характеристик.

Безумовно, значний інтерес дослідники виявляли саме до робочої групи.

У відповідності з моделлю Джорджа Хоманса будь-яка група існує у трьох різних середовищах: фізичної, соціокультурної і технологічної, які формують діяльність і взаємодію всередині групи. В свою чергу діяльність і взаємодію сприяють появі у людей, залучених в групу, певних емоцій і установок у відношенні один одного. Дані середовища оточення отримали загальну назву "зовнішнє середовище", оскільки члени групи не вільні у її виборі. Що ж стосується діяльності, взаємодії і установок, то вони можуть впливати один па одного. Чим більше люди взаємодіють, тим більше вони позитивно ставляться один до одного.

Однак, задавши початкові умови існування групи, зовнішнє середовище впливає на все, що відбувається в групі все в меншій мірі, так як з'являється те, що можна назвати внутрішньою середовищем, що включає групові норми, способи взаємодії в спільній діяльності. Тим не менш зовнішня і внутрішня середовище перебувають у певній взаємодії.

У рамках аналізу змісту відносин між членами трудового групи можна виділити наступні сфери: професійну, ціннісно-світоглядну і сферу міжособистісних стосунків.

Професійна сфера охоплює відносини, що складаються в процесі рішення виробничих задач.

Ціннісно-світоглядна сфера пов'язана з взаємовідносинами між особистими і корпоративними цінностями, етичними установками, переважаючими в конкретній соціальній групі.

Сфера міжособистих відносин пов'язана з реалізацією потреби в спілкуванні і самоствердженні особистості в рамках колективу, мірою задоволення своєю професійною діяльністю, формальним і неформальним статусом.

Важливою якісною характеристикою трудової групи є її професійна зрілість, яка характеризується міцними зв'язками між її членами, виникаючими па основі загальних ціннісних орієнтації, позитивно забарвлених неформальних відносин. Особисті розбіжності швидко усуваються, дисципліна носить свідомий характер, з'являється почуття гордості за свій колектив, складаються стійкі традиції. Співробітники мають можливість розкрити творчий потенціал, з ентузіазмом ставляться до вирішення поставлених завдань.

Серед факторів, що визначають ступінь зрілості трудової групи, її здатність продуктивно функціонувати, можна умовно виділити наступні.

1. Технологічні фактори, що включають особливості спільного використання знарядь і предметів праці, наприклад, передових технологій, персональних комп'ютерів і т. д.

2. Економічні чинники, тобто форми оплати праці, особливості форми власності і т. д.

3. Організаційні чинники, насамперед - використовувані відносини в системі "керівник-підлеглий".

4. Ціннісно-світоглядна і психологічна сумісність працівників.

Будь-яка робоча група це складний соціальний і професійний організм, що володіє здатністю до саморегуляції, наявністю зворотних і горизонтальних зв'язків і т. д. Але разом з тим, йому властивий ряд рис, характерних для організації, а саме:

o поділ функцій між співробітниками, закріплене в правилах або інструкціях;

o посадова ієрархія, порядок підлеглості;

o лояльність кожного співробітника по відношенню до своєї команди;

o система позитивних і негативних санкцій (звідси особлива роль керівників в трудовій групі).

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Командоутворення і лідерство в трудовій групі
Управління людиною та управління групою. Людський фактор в менеджменті
Соціально-психологічний клімат і комунікативні бар'єри в трудовій групі
Нормативні групи
Спеціаліст і трудовий колектив
Групова психіка та її структура
Динаміка чисельності населення і трудова міграція
Динаміка розвитку тренінгової групи
Динаміка груп у системі менеджменту
Динаміка змін у структурі виробництва
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси