Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Інформаційний консалтинг
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Фінансування в рамках цільових програм і проектів створення і розвитку консультаційної служби

Створення консультаційної служби вимагає відносно великих капітальних вкладень, які носять суто цільовий характер. Сам процес формування елементів служби складається з системи взаємопов'язаних заходів, спрямованих на досягнення єдиної кінцевої мети. Все це дозволяє зробити висновок, що створення консультаційної служби можна розглядати як інвестиційний проект з довгостроковим державним фінансуванням, що вимагає щодо великих початкових капітальних вкладень в періоди інвестиційної фази та подальшої фінансової підтримки, що забезпечує покриття основної частини поточних витрат служби протягом життєвого циклу проекту.

Будь-який інвестиційний проект припускає не тільки витрати, але і надходження (вигоди). Надходження проекту будуть складатися з виручки від реалізації додаткової продукції, яка буде вироблена в результаті діяльності консультаційної служби, від підвищення якості продукції, зростання середніх реалізаційних цін в результаті здійснення більш ефективної маркетингової політики і т. д.

Однак не всі надходження від даного проекту можна обчислити у грошовому вираженні. Проект спрямований не тільки на фінансові результати, але й на вирішення соціальних, інституціональних, екологічних проблем в промисловості та аграрному секторі. Тому для держави, суспільства в цілому проект має безсумнівну народно-господарську цінність.

Фінансування соціально-значущих проектів (або цільових програм може здійснюватися державними чи недержавними структурами (об'єднаннями, фондами тощо).

Прикладом таких проектів може служити проект АК15 (Підтримка здійснення сільськогосподарської реформи - англійська абревіатура), одним з компонентів якого був проект створення в Росії консультаційної служби для сільських товаровиробників.

Проекти створення і розвитку консультаційної служби можуть мати не лише загальнонаціональне, а й регіональне та місцеве значення.

Зовнішні джерела фінансування

Серед зовнішніх джерел фінансування особливе місце займають гранти та спонсорська допомога. Ці два джерела мають суттєві відмінності, незважаючи на те, що і ті й інші надаються на безоплатній основі.

Гранти зазвичай надаються на початку становлення служби для того, щоб дати перший поштовх, запустити процес з розрахунком на подальше його самостійний розвиток. Кошти на гранти виділяються в основному міжнародними фінансовими організаціями, спеціальними фондами, урядами та громадськими організаціями зарубіжних країн. Робиться це з метою показати переваги існування консультаційної служби, зацікавити російський уряд у підтримці розвитку даного напрямку діяльності.

Гранти на відміну від спонсорської допомоги надаються на конкурсній основі. У разі оголошення тендеру конкурсанти повинні до встановленої тендерними умовами дату подати відповідним чином оформлену заявку. Заявка, як правило, включає опис мети і завдань проекту, основних результатів, які передбачається одержати в ході його реалізації, заходів та видів діяльності, які забезпечать досягнення планованих результатів, а також необхідних фінансових, матеріальних і трудових ресурсів, необхідних для їх виконання.

Крім того, зазвичай для підготовки заявки потрібно використання методу логічної структури (logical framework), побудова графіків виконання заходів (з використанням методів мережевого планування), проведення детальних фінансових розрахунків. При цьому необхідно враховувати пріоритети і інші вимоги, викладені в тендерній пропозиції.

Підготовка якісної заявки - процес творчий і трудомісткий, що вимагає спеціальних знань і великого досвіду, тому для її оформлення необхідно залучати професіоналів, здатних забезпечити конкурентоспроможний рівень документа.

Спонсори (приватні особи, комерційні фірми) допомагають, як правило, розвитку вже існуючих напрямків, фірм, організацій і служб, які довели ефективність своєї роботи, цільове використання коштів.

Прикладами грантів можуть служити багато програми та проекти. Наприклад, програми TACIS (Технічна допомога СНД), Європейського Союзу, Британської ноу-хау фонду (British Know - How Fund), Датської консультаційної служби (DAAS), Німецького уряду та ін.

Прикладів щодо великої спонсорської допомоги консультаційної служби, що перебуває на стадії становлення, в Росії поки небагато. В той же час є факти безоплатного вкладення свого інтелектуального потенціалу поруч найвизначніших зарубіжних вчених і фахівців у формі читання лекцій, консультацій, спільної розробки навчальних і методичних матеріалів.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Бюджетне фінансування дорадчої служби
Особливості фінансування консультаційних служб при різних організаційно-правових формах
Структура системи консультаційної служби на федеральному рівні
Ресурси та джерела фінансування консультаційної фірми
Економіко-математична модель створення та функціонування консультаційної фірми
Зовнішні (позикові) джерела фінансування підприємства
Альтернативні довгострокові джерела фінансування підприємства
Залучені кошти та їх роль у джерелах фінансування підприємницької діяльності
Кредиторська заборгованість як джерело короткострокового фінансування підприємства
ДЖЕРЕЛА І МЕТОДИ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси