Меню
Головна
 
Головна arrow БЖД arrow Безпека життєдіяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Гігієнічне нормування мікроклімату

Норми параметрів мікроклімату регламентовані Санпін 2.2.4.548-96 “Фізичні фактори виробничого середовища. Гігієнічні вимоги до мікроклімату виробничих приміщень". Цим документом встановлюються оптимальні і допустимі значення параметрів мікроклімату в робочій зоні виробничих приміщень в теплий, холодний і перехідний періоди року для виконання легкої, середньої важкості і важкої робіт. Теплий період року характеризується середньодобовою температурою зовнішнього повітря вище 10 °С-холодний (перехідний) період року - менше або дорівнює 10 °С. Категорія легких робіт (I категорія) характеризується затратами енергії не більше 174 Вт (150 ккал/год) і підрозділяється на підкатегорії: 1а - роботи з інтенсивністю енерговитрат до 139 Вт (120 ккал/год), вироблені сидячи і супроводжуються незначною фізичною напругою; 16 - роботи з інтенсивністю енерговитрат від 140 до 174 Вт (121-150 ккал/год), вироблені сидячи, стоячи, або пов'язані з ходьбою і супроводжуються деяким фізичним напруженням.

Роботи категорії середньої тяжкості (II категорія) характеризується витратами енергії від 175 до 290 Вт (151-250 ккал/ч) і має дві підкатегорії: ІІа - роботи з інтенсивністю енерговитрат від 175 до 232 Вт (151-250 ккал/ч)пов'язані з постійною ходьбою, переміщенням дрібних (до 1 кг) виробів або предметів в положенні стоячи або сидячи і потребують певного фізичного напруження; ІІб - роботи з інтенсивністю енерговитрат від 233 до 290 Вт (151-200 ккал/ч)пов'язані з ходьбою, переміщенням і перенесенням вантажів до 10 кг і супроводжуються помірним фізичним напруженням.

Важкі роботи (III категорія) характеризуються витратами енергії понад 290 Вт (більше 250 ккал/ч)пов'язані з постійним пересуванням, переміщенням і перенесенням значних (понад 10 кг) вантажів і які вимагають великих фізичних зусиль.

Оптимальні мікрокліматичні умови - це поєднання параметрів мікроклімату, що при тривалому та систематичному впливі на людину забезпечують збереження нормального теплового стану організму без напруги механізму терморегуляції. Вони забезпечують відчуття теплового комфорту та створюють передумови для високого рівня працездатності.

Допустимі мікрокліматичні умови - це поєднання параметрів мікроклімату, що при тривалому та систематичному впливі на людину може викликати минущі та швидко нормализующиеся зміни теплового стану організму, що супроводжується напруженням механізмів терморегуляції, що не виходять за межі фізіологічних пристосувальних можливостей.

Значення параметрів мікроклімату за нормами наведено в табл. 4.1.

Допустимі величини інтенсивності теплового опромінення працюючих від виробничих джерел, нагрітих до темного світіння, залежать від розміру опромінюваної поверхні тіла і складають при опроміненні поверхні тіла 50% і більше - 35 Вт/м2, при опроміненні 25-50%- 70 Вт/м2, а при опроміненні не більше 25% - 100 Вт/м2.

Допустимі величини інтенсивності теплового опромінення працюючих від джерел випромінювання, нагрітих до білого і червоного свічення, не повинні перевищувати 140 Вт/м2. При цьому опроміненню не повинно піддаватися більше 25% поверхні тіла, і обов'язковим є використання засобів індивідуального захисту.

У виробничих приміщеннях, де неможливо встановити допустимі нормативні величини показників мікроклімату через технологічні вимоги до виробничого процесу або економічно обґрунтовану недоцільність, умови мікроклімату слід розглядати як шкідливі та небезпечні.

Таблиця 4.1

Нормативні значення параметрів мікроклімату (Санпін 2.2.4.548-96)

Категорія робіт по тяжкості праці

Температура, *З

Відносна вологість повітря, %

Швидкість руху повітря, м/с

Допустима

Оптимальна

Діапазон нижче оптимальних величин

Діапазон вище оптимальних величин

Оптимальна

Допустима

Оптимальна

Допустима

1

2

3

4

5

6

7

8

Холодний період року

Легка

Іа

22-24

20,0-21,9

24,1-25,0

40-60

15-75

0,1

0,1

Іб

21-23

19,0 - 20,9

23,1-24,0

40-60

15-75

0,1

0,1-0,2

Середній

ваги

19-21

17,0-18,9

21,1-23,0

40-60

15-75

0,2

0,1-0,3

ІІа

17-19

15,0-16,9

19,1-22,0

40-60

15-75

0,2

0,2-0,4

ІІб

Важка

III

16-18

13,0-15,9

18,1-21,0

40-60

15-75

0,3

0,2-0,4

Теплий період року

Легка

Іа

23-25

21,0-22,9

25,1-28,0

40-60

15-75*

0,1

0,1-0,2

Іб

22-24

20,0-21,9

24,1-28,0

40-60

15-75*

0,1

0,1-0,3

Середній

ваги

20-22

18,0-19,9

22,1-27,0

40-60

15-75*

0,2

0,1-0,4

ІІа

19-21

16,0-18,9

21,1-27,0

40-60

15-75*

0,2

0,2-0,5

ІІб

Важка

III

18-20

15,0-17,9

20,1-26,0

40-60

15-75*

0,3

0,2-0,5

* При температурі повітря на робочих місцях 25°С і вище максимально допустимі величини відносної вологості повітря не повинні виходити за такі межі: 70% - при температурі повітря 25°С; 65% - при температурі повітря 26°С; 60% - при температурі повітря 27°С; 55% - при температурі повітря 28 °С. При температурі повітря 26-28 °С швидкість руху повітря для теплого періоду року повинна відповідати діапазону: 0,1-0,2 м/с - при категорії робіт Іа; 0,1-0,3 м/с - при категорії робіт 16; 0,2-0,4 м/с - при категорії робіт; 0,2-0,5 м/с - при категорії робіт ІІб та III.

Нагріваючий мікроклімат - поєднання параметрів мікроклімату, при якому має місце порушення теплообміну людини з навколишнім середовищем, що виражається в накопиченні тепла в організмі вище верхньої границі оптимальної величини (>0,87 кДж/кг) або збільшення частки втрати тепла випаровуванням поту (>30%) в загальній структурі теплового балансу, появою загальних або локальних дискомфортних теплоощущений (трохи тепло, тепло, спекотно).

Для оцінки нагріваючого мікроклімату на робочих місцях рекомендується використовувати інтегральний показник "теплове навантаження середовища (ТНС-індекс, °З). Це емпіричний показник, який враховує спільний вплив температури повітря, його швидкості, вологості і теплового випромінювання на теплообмін людини з навколишнім середовищем.

Величина ТНС-індексу визначається з виразу

(4.4)

де tВЛ - температура вологого термометра аспіраційного психрометра, °З;

tш - температура кульового термометра, °С.

Значення ТНС-індексу в залежності від категорії важкості робіт не повинні виходити за межі величин, рекомендованих Санпін 2.2.4.548-96 і наведені в табл. 4.2.

Охолоджувальний мікроклімат - поєднання параметрів мікроклімату, при якому має місце зміна теплообміну організму, що призводить до появи загального або локального дефіциту тепла в організмі (<0,87 кДж/кг) в результаті зниження температури глибоких та поверхневих шарів тканин тіла.

Інтенсивність теплового опромінення більше 25% поверхні тіла людини, що перевищує 1000 Вт/м2, що характеризує умови праці як шкідливі і небезпечні, навіть якщо ТНС-індекс має допустимі значення параметра.

Таблиця 4.2

Нормативні значення величин інтегрального показника ТНС

Категорія робіт з рівня енерговитрат, Вт

Величина інтегрального показника ТНС, °З

Іа (до 139)

22,2-26,4

Іб (140-174)

21,5-25,8

ІІа (175-232)

20,5-25,1

ІІб (233-290)

19,5-23,9

III (більш 290)

18,0-21,8

Результати вимірювань дозволяють оцінити зовнішню теплову навантаження на організм людини з урахуванням сумарного дії складових мікроклімату і рівня метаболізму.

Вимірювання показників мікроклімату слід проводити не менше трьох разів у зміну. При роботах, виконуваних сидячи, температуру, швидкість руху повітря слід вимірювати на висоті 0,1 і 1,0 м, а відносну вологість - на висоті 1,0 м від підлоги або робочої площадки. При роботах, що виконуються стоячи,- на висоті 0,1 і 1,5 м і відносну вологість - на висоті 1,5 м. При наявності джерел променистого тепла інтенсивність теплового опромінення на робочому місці необхідно вимірювати від кожного джерела, маючи приймач приладу перпендикулярно падаючому потоку. Вимірювання слід проводити на висоті 0,5,1,0 і 1,5 м від підлоги або робочої площадки. Температуру поверхонь слід вимірювати у випадках, коли робочі місця віддалені від них на відстань не більше 2,0 м.

Найменування приладів, вимірювані параметри, межі вимірювань наведені в табл. 4.3.

Для забезпечення сприятливих метеорологічних умов і підтримки теплової рівноваги між тілом людини та навколишнім середовищем на підприємствах галузі проводять організаційні, технічні, конструктивно-технологічні та інші заходи.

Таблиця 4.3

Прилади для вимірювання параметрів мікроклімату

п/п

Найменування приладу

Вимірювані параметри

Межі та одиниці виміру

1

Психрометр аспіраційний: МВ-4М, М-34

Температура

Вологість

Від 0 до 40 °С

Від 10 до 100%

2

Вимірювач вологості і температури ВЕРБА-6А

Вологість

Температура

Від 0 до 98%

Від -40 до +50 °С

3

Вимірювач вологості і температури реєструючий стаціонарний ВЕРБА-6НР

Вологість

Температура

Від 0 до 98%,

Від 0 до 50 °С

4

Вимірювач вологості і температури ТКА-ТВ

Вологість

Температура

Від 10 до 98%

Від 0 до 50 &З

5

Метеометр МЭС-200

Температура

Вологість

Тиск

Швидкість

Від -20 до +60 °С

Від 10 до 98%

Від 80 до 110 кПа

Від 0,1 до 20,0 м/с

6

Термогігрометр ИВТМ-7

Вологість

Температура

Від 0 до 99%

Від -20 до +60 °С

7

Метеоскоп

Температура

Вологість

Від -10 до +50 °С

Від 3 до 98%

8

Анемометр АПР-2

Швидкість

Від 1,0 до 20,0 м/с

9

Кататермометр кульової

Швидкість

Від 0,2 до 20,0 м/с

10

Термоанемометр Т& V-метр

Швидкість

Від 0,005 до 2,0 м/с

11

Кульовий термометр ТИП-90

Швидкість

Температура

Від 0,1 до 2,0 м/с

Від 0 до 50 °С

12

Пірометр З-110

Температура

поверхні

Від -20 до +200 °С

До організаційних заходів належать: автоматизація виробничих процесів з використанням дистанційного керування; пристрій сатураторных установок з підсоленою водою або апаратів з газованою водою, регламентація часу роботи та ін.

До технічних заходів належать: герметизація джерел виділення теплоти і вологи; влаштування тамбурів і захисних стінок для запобігання протягів.

До конструктивно-технологічним заходам ставляться: теплоізоляція зовнішніх поверхонь обладнання таким чином, щоб температура на поверхні ізоляції не перевищувала 35 °С (45 °С) для обладнання, всередині якого по технологічним вимогам температура нижче або дорівнює 100 °С (вище 100 °С); установка теплоізоляційних захисних екранів; вентиляція приміщення, пристрій повітряного душування, повітряних оазисів, повітряних та повітряно-теплових завіс, кондиціювання повітря; опалення.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Гігієнічне нормування шуму
Гігієнічне нормування шкідливих речовин
Нормування виробничих запасів (матеріалів)
Методика складання та проведення найпростіших самостійних занять фізичними вправами гігієнічної або тренувальної спрямованості
Мікроклімат у виробничих приміщеннях
Параметри мікроклімату та життєдіяльності людини
Акустичні коливання, джерела шуму, класифікації, дія, нормування
Види освітлення та їх нормування
Організація і нормування праці
Дія ультрафіолетового випромінювання і його нормування
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси