Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Оцінка вибуття виробничих запасів

Визначення фактичної собівартості виробничих запасів, що списуються у виробництво, дозволяється проводити одним з наступних методів:

o по середньої собівартості;

o за собівартістю перших за часом придбань (ФІФО);

o за собівартістю одиниці запасів.

При застосуванні методу середньої собівартості - оцінка проводиться по кожній групі (виду) матеріалів шляхом ділення загальної собівартості групи (виду) готової продукції на їх кількість, що складаються відповідно із собівартості та кількості залишку на початок місяця і надійшла готової продукції протягом даного місяця:

Середня собівартість одиниці запасу = (Собівартість запасів на початок місяця + Собівартість запасів, що надійшли протягом місяця) / (Кількість запасів на початок місяця + Кількість запасів, що надійшли протягом місяця).

Застосування методу середніх оцінок фактичної собівартості може здійснюватися (п. 78 Методичних вказівок по обліку МПЗ):

1) виходячи із середньомісячної фактичної собівартості (зважена оцінка), до розрахунку якої включаються кількість і вартість виробничих запасів на початок місяця і всі надходження за місяць (звітний період).

ПРИКЛАД 11.1

Дані про наявність і надходження фарби у квітні 2012 р. наведені в табл. 11.2.

Таблиця 11.2

Дані про наявність і надходження фарби у квітні 2012 р.

Зміст операції

Кількість банок, шт

Фактична собівартість, крб

Сума, крб.

Залишок фарби на 01.04.2012 р.

50

64

3200

Вступ фарби:

10 квітня

50

80

6500

20 квітня

70

90

6300

30 квітня

60

60

3600

Разом за квітень

2012 р.

180

-

16 400

Всього фарби

230

-

19 600

Середньомісячна фактична собівартість банки фарби в квітні 2012 р. склала 85,22 руб. (19 600 руб. / 230 шт.).

Всього в квітні 2012 р. відпущено 210 банок фарби, з них 200 - на потреби основного виробництва, 10 - на потреби допоміжного виробництва. Залишок фарби на кінець місяця - 20 банок. Загальна вартість відпущеної в квітні фарби склала 17 896 руб. (табл. 11.3).

Таблиця 11.3

Розрахунок відпустки фарби виходячи із середньомісячної фактичної собівартості (зважена оцінка)

Зміст операції

Кількість банок, шт

Фактична собівартість, крб

Сума, крб.

Залишок фарби на 01.04.2012 р.

50

64

3200

Фарба, відпущена:

- на потреби основного виробництва

200

85,22

17 044

- на потреби допоміжного виробництва

10

85,22

852

Усього відпущено в квітні 2012 р.

210

85,22

17 896

Залишок фарби на 01.05.2012 р.

20

85,22

1704

2) шляхом визначення фактичної собівартості виробничих запасів в момент його відпустки (змінна оцінка), до розрахунку якої включаються кількість і вартість виробничих запасів на початок місяця і всі надходження до моменту відпуску виробничих запасів.

ПРИКЛАД 11.2

Скористаємося даними попереднього прикладу і табл. 11.4. Всього в квітні 2012 р. відпущено 210 банок фарби, з них 200 - на потреби основного виробництва (70 банок - 15 квітня, 130 банок - 29 квітня), 10 - на потреби допоміжного виробництва. Залишок фарби на кінець місяця становив 20 банок.

Таблиця 11.4

Розрахунок фактичної вартості виходячи з середньомісячної фактичної собівартості (метод ковзної оцінки)

Зміст операції

Кількість банок, шт

Фактична собівартість, крб

Сума, крб.

Фарба, відпущена:

- на потреби основного виробництва 15 квітня 29 квітня

70

130

97

80,06

6790 10 408

- на потреби допоміжного виробництва

10

80,06

801

Усього відпущено в квітні 2012 р.

210

17 999

Залишок фарби на 01.05.2012 р.

20

1601

Середня собівартість банки фарби за період з 1 по 15 квітня 2012 р. становить 97 руб. ((3200 + 6500) руб. / (50 + 50) шт.). Отже, загальна собівартість фарби, відпущеної на виробництво 15 квітня, дорівнює 6790 руб. (70 шт. х 97 руб.).

Середня собівартість банки фарби за період 1 по 29 квітня 2012 р. становить 80,06 руб. ((3200 + 16 400 - 6790) руб. / (50 + 180 - 70) шт.). Таким чином, загальна собівартість фарби, відпущеної на виробництво 29 квітня, дорівнює 10 408 руб. (130 шт. х 80,06 руб.).

Варіант обчислення середніх оцінок фактичної собівартості матеріалів слід передбачити в наказі по обліковій політиці організації, при цьому застосування ковзної оцінки має бути економічно обґрунтованим і забезпечене необхідними засобами та можливостями використовуваних програмних продуктів.

Оцінка за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (спосіб ФІФО) базується на припущенні, що партії матеріалів, першими надходять у продаж, повинні бути оцінені по собівартості перших за часом придбань з урахуванням собівартості запасів, що значаться на початок місяця. При застосуванні цього способу оцінка виробничих запасів, що перебувають у запасі (на складі) на кінець місяця, проводиться за фактичною собівартістю останніх за часом придбань, а в собівартості проданих товарів, продукції, робіт, послуг враховується собівартість ранніх за часом придбань.

ПРИКЛАД 11.3

Вихідні дані і розрахунок наведено в табл. 11.5.

Таблиця 11.5

Списання матеріалів способом ФІФО

Партія

Ціна за од., руб.

Залишок на початок періоду

Прихід

Витрата

Залишок на кінець періоду

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

А

20

2

40

-

-

2

40

-

-

Б

11

5

55

-

-

1

11

4

44

Разом

-

7

95

-

-

3

51

4

44

Метод оцінки за собівартістю кожної одиниці запасів застосовується для виробничих запасів, які використовуються організацією в особливому порядку (дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння тощо), або для запасів, які не можуть звичайним чином замінювати один одного. Можуть застосовуватися два варіанти обчислення собівартості одиниці запасу:

- включаючи всі витрати, пов'язані з придбанням запасів;

- включаючи тільки вартість запасу за договірною ціною (спрощений варіант).

Застосування спрощеного варіанту допускається при неможливості безпосереднього віднесення транспортно-заготовитсльных та інших витрат, пов'язаних з придбанням запасів, на їх собівартість (наприклад, при централізованій поставці матеріалів).

В цьому випадку величина відхилення (різниця між фактичними витратами на придбання матеріалу і його договірною ціною) розподіляється пропорційно вартості списаних (відпущених) матеріалів, обчисленої договірних цепах.

При продажу організацією матеріалів фізичним та юридичним особам ціна продажу визначається за угодою сторін (продавця і покупця). Матеріали, як правило, повинні продаватися за ринковими цінами з урахуванням їх фізичного стану.

ПРИКЛАД 11.4

Вихідні дані і розрахунок наведено в табл. 11.6.

Таблиця 11.6

Списання матеріалів за собівартістю кожної одиниці

Партія

Ціна за од., руб.

Залишок на початок періоду

Прихід

Витрата

Залишок на кінець періоду

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

№ 1

20

3

60

-

-

1

20

2

40

№2

11

-

-

5

55

-

-

5

55

Разом

3

60

5

55

1

20

7

95

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Оцінка виробничих запасів
Вибуття матеріальних запасів
ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
Інвентаризація виробничих запасів
Синтетичний облік виробничих запасів
Резерв під зниження вартості виробничих запасів
Методи прийняття управлінських рішень, засновані на оцінці перспектив розвитку виробничо-господарської діяльності економічних систем (підприємств), з урахуванням їх інноваційного потенціалу та інвестиційних можливостей
Внутрішній аудит процесів постачання та зберігання матеріально-виробничих запасів
Взаємозв'язок управління запасами з іншими функціями логістики
Методика перевірки основних комплексів робіт з обліку матеріально-виробничих запасів
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси