Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Теорія держави і права
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 16. СИСТЕМА ПРАВА

Поняття та структурні елементи системи права

Система права - це внутрішня організація права, що включає різноманітні елементи, їх ієрархію, а також зв'язки між ними.

Елементами системи права виступають:

- правова норма - базовий, первинний елемент системи права;

- інститут права регулює певний вид суспільних відносин. За охопленням правового регулювання інститут займає проміжне положення між правовою нормою і галуззю права. Галузь права включає в себе різноманітні правові інститути.

Інститути права класифікуються за різними підставами: за сферою поширення - на галузеві і міжгалузеві; за правовим характером - на матеріальні й процесуальні; за функціями - на охоронні та регулятивні.

В якості прикладів правових інститутів можна навести: інститут громадянства (матеріальний, міжгалузевий, регулятивний); інститут розгляду кримінальної справи в касаційній інстанції (процесуальний, галузевої, охоронний); інститут купівлі-продажу (матеріальний, галузевої, регулятивний); інститут приватної власності (міжгалузевий, матеріальний, регулятивний); інститут трудового договору (галузевої, матеріальний, охоронний); інститут позбавлення волі (галузевої, матеріальний, охоронний); інститут строків давності притягнення до кримінальної відповідальності (міжгалузевий, матеріально-процесуальний, охоронний);

- галузь права - сукупність правових норм та інститутів, що регулюють певну сферу (рід) суспільних відносин. Прикладом галузей права є: конституційне, цивільне, трудове, адміністративне і т. д.

Родинні інститути, що входять в одну галузь, можуть утворювати підгалузь - проміжну сукупність норм між правовим інститутом і галуззю (наприклад, патентне право - підгалузь цивільного, податкове - підгалузь фінансового тощо).

Галузі права можуть бути:

- матеріальними - безпосередньо регулюють суспільні відносини;

- процесуальними - регламентують порядок, оболонку правового регулювання матеріальних галузей.

Прикладами матеріальних галузей є: цивільне, кримінальне, адміністративне право; процесуальних: цивільно-процесуальне, кримінально-процесуального, арбітражно-процесуальне право.

Галузі права можуть бути комплексними - займати проміжне становище між різними галузями права. (Наприклад, муніципальне право займає проміжне положення між конституційним і адміністративним, підприємницьке - між цивільним і фінансовим тощо).

Предмет і метод правового регулювання як основи поділу норм права на галузі

Для поділу норм права на галузі використовують два критерії: предмет і метод правового регулювання.

Предмет правового регулювання - це ті суспільні відносини, які право регулює. Він є основним критерієм, бо суспільні відносини об'єктивно існують, їх певний характер і вимагає відповідних правових форм. Так, трудові відносини виступають предметом регулювання трудового права, сімейні відносини - сімейно-шлюбного права.

Коло суспільних відносин досить широкий. Проте всім їм притаманні такі риси:

- це життєво важливі для людини і його об'єднань відносини;

- це вольові, цілеспрямовані (розумні) відносини;

- це стійкі, повторювані і типові відносини;

- це відносини поведінкові, за якими можна здійснювати зовнішній контроль (наприклад, правоохоронними органами).

Крім суспільних відносин, предмет правового регулювання часом включають:

- коло потенційних учасників правовідносин;

- юридичні факти;

- варіанти можливої або необхідної діяльності;

- об'єкти інтересів учасників правовідносин і т. п.

Разом з тим, предмет правового регулювання не може бути єдиним критерієм поділу права на галузі, тому що, по-перше, суспільні відносини, його складові, надзвичайно різноманітні (так, якщо взяти тільки трудове право, то в ньому можна виділити цілий ряд різноманітних відносин, які претендують на самостійну галузь - відносини прийому на роботу і звільнення, умов і оплати праці, відпустки, трудової дисципліни, охорони праці, техніки безпеки тощо); по-друге, нерідко одні й ті ж суспільні відносини регулюються різними галузями і до того ж різними способами (йдеться, зокрема, тут може йти про відносини, пов'язані з державною і приватною власністю, честю і гідністю особистості, життям і здоров'ям людини тощо).

Ось чому другим (додатковим) критерієм виступає метод правового регулювання. Якщо предмет відповідає на запитання, що регулює право, то метод - як регулює. Якщо предмет є матеріальним критерієм, то метод - формально-юридичним.

Метод правового регулювання - це сукупність юридичних засобів, за допомогою яких здійснюється правове регулювання якісно однорідних суспільних відносин.

Структура методу правового регулювання включає:

- загальна взаимоположение суб'єктів (рівноправне, підвладне); порядок виникнення суб'єктивних прав і юридичних обов'язків (із закону, договору, акту застосування права);

- ступінь визначеності наданих суб'єктивних прав; шляхом забезпечення суб'єктивних прав і юридичних обов'язків (міри покарання і заходи заохочення).

Виділяють наступні основні методи правового регулювання:

- імперативний - метод владних приписів, субординації, заснований на заборони, обов'язки, покарання;

- диспозитивний метод рівності сторін, координації, заснований на дозволениях;

- заохочувальний метод винагороди за певну заслужене поведінку;

- рекомендаційний метод ради здійснення конкретного бажаного для суспільства і держави поведінки і т. п.

Перелічені методи використовуються так чи інакше у всіх галузях права, інша справа - в якій пропорції і який з них у конкретній галузі права буде домінуючим, визначальним.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Поняття "система права" і її елементи
Поняття платіжної системи та її структура
Поняття позову і ого елементи
Критерії охоронюваних правом інтересів, предмета і методу правового регулювання
Бюджетне право: поняття, предмет та методи регулювання
Предмет, метод і завдання конституційного права
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси