Меню
Головна
 
Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні системи і технології в економіці і управлінні
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Система збалансованих показників (BSC) ефективності

Стратегічна господарська система - компанія, діяльність якої охоплює весь ланцюжок створення вартості: інновації, операції, маркетинг, розподіл, збут, сервіс.

Збалансована система показників - ССП (Balance Scorecard - BSC) являє собою схему для переведення загальної стратегії компанії у терміни операційного процесу. Завдання СЗП - трансформувати стратегію компанії в конкретні, цілком конкретні завдання та показники. Ці показники характеризують баланс між зовнішніми звітними даними для акціонерів, клієнтів і внутрішніми характеристиками найбільш значущих

бізнес-процесів, інновацій, навчання і зростання. Збалансована система показників є тактичної, або операційної, оцінною системою, яка служить і засобом стратегічного управління компанією на довгостроковій основі. Мета подібної оціночної системи - направити всіх працівників на успішну реалізацію стратегії компанії. Ця система - інструмент поширення стратегічної інформації за допомогою інтегрованого набору фінансових і нефінансових показників. Вона доповнює систему фінансових показників вже минулого системою оцінок перспектив. Цілі і показники цієї системи формуються в залежності від світогляду і стратегії кожної конкретної компанії і розглядають її діяльність за такими чотирма критеріями: фінанси, взаємини з клієнтами, внутрішні процеси, навчання і розвиток персоналу.

Система збалансованих показників має наступні переваги:

o робить корпоративне бачення майбутнього надбанням всіх співробітників і сприяє встановленню атмосфери однодумності;

o створює цілісну модель стратегії, що дозволяє кожному працівнику визначити свій внесок у досягнення успіху компанії. Без цього зв'язку можна оптимізувати свою діяльність на рівні окремих структурних підрозділів, а не на рівні корпорації;

o дозволяє сконцентрувати зусилля: якщо цілі і показники обрані правильно, успіх забезпечений; якщо ні, то всі інвестиції та ініціативи марні;

o тісно пов'язана зі стратегією компанії.

При побудові CCII використовують наступні принципи: причинно-наслідкові зв'язки, фактори досягнення результатів, взаємозв'язок з фінансовими результатами.

Стратегія - це набір якихось гіпотез про причини і наслідки, тому причинно-наслідкові зв'язки виражаються послідовністю тверджень: "якщо... то". Кожен параметр, включений в ССП, повинен бути елементом ланцюга причинно-наслідкових зв'язків, за допомогою якої компанія отримує інформацію про стратегії бізнес-одиниці.

Система збалансованих показників являє собою комплекс показників результатів і факторів діяльності. Правильно складена СЗП повинна мати збалансований комплекс результатів і факторів досягнення результатів, що є невід'ємною частиною загальної стратегії бізнес-одиниці.

Основний акцент СЗП повинна робити на фінансові результати, наприклад рентабельність інвестованого (робочого) капіталу (Return On Capital Employed - ROCE) або економічну додану вартість (Economic Value Added - EVA). Всі показники через ланцюг причинно-наслідкових зв'язків повинні бути погоджені з фінансовими цілями.

Виділяють чотири складових ЗСП:

o фінансову - рентабельність інвестицій і додана вартість;

o клієнтську - задоволення потреб клієнта, збереження клієнтської бази та частки ринку;

o бізнес-процеси - якість, терміни виконання замовлення, вартість, розробка нових продуктів і послуг;

o навчання - задоволеність персоналу, наявність інформаційних систем.

Кожна зі складових ЗСП має від трьох до семи різних параметрів, тому ССП компанії складається в середньому з 25 показників.

Розрізняють діагностичні показники, за якими судять про контроль над бізнесом і які сигналізують про неординарні події, і стратегічні, визначають стратегію досягнення досконалості діяльності підприємства в умовах конкуренції.

1. Фінанси. Спрощено життєвий цикл компанії можна описувати наступними фазами: зростання, сталий стан, збирання "врожаю". Розглянемо їх докладніше.

Фаза зростання пов'язана з необхідністю залучення значних ресурсів (мета - розвиток і просування нових продуктів і послуг); побудовою і розширенням виробничих потужностей; інвестуванням у систему, інфраструктуру і розподільну мережу; створенням і розвитком клієнтської бази. Фінансова мета цієї фази - зростання прибутку і обсягів продажів у цільовому сегменті.

Фаза стійкого стану характеризується чудовою рентабельністю інвестицій, які спрямовані на ліквідацію вузьких місць, розширення потужностей та постійне вдосконалення бізнесу. Фінансова мета цієї фази - рентабельність оборотного капіталу (ROCE), дохід від основної діяльності і валовий прибуток. Інвестиційні проекти оцінюються показниками дисконтованого грошового потоку, здійснюється аналіз капітального бюджету, створеної доданої вартості і вартості для акціонерів. Критерії досягнення стратегічних цілей - максимальна прибутковість інвестованого в бізнес капіталу.

Фаза збору "врожаю", отриманого від інвестицій на перших двох фазах, не вимагає значних вкладень і має певний короткий термін повернення інвестицій. Фінансова мета - домогтися максимального повернення грошового потоку в компанію. Головні фінансові завдання - максимізувати повернення в компанію грошових потоків від всіх коштів, інвестованих у неї в минулому: грошовий потік від основної діяльності (до моменту амортизації) і зниження потреб в оборотному капіталі.

Стратегічні напрями (цілі) фінансової складової на кожній фазі життєвого циклу компанії повинні сприяти збільшенню доходів, одержуваних від більш ефективного використання фінансових і матеріальних активів, і досягаються за рахунок (табл. 4.2):

Таблиця 4.2

Стратегічні напрямки фінансової складової

Фаза

Стратегічні напрямки

Зростання прибутку і розширення структури діяльності

Скорочення витрат і збільшення продуктивності

Використання

активів

1

Прибутковість продукту і клієнта.

Відсоток неприбуткових клієнтів

Собівартість одиниці (одиниці виробництва, угоди)

Окупність.

Продуктивність

2

Частка цільових клієнтів. Перехресні продажі. Відсоток від нового використання вже існуючого продукту. Прибутковість продукту і клієнта

Влас ві витрати проти витрат конкурентів.

Скорочення витрат.

Непрямі витрати (відсоток продажів)

Коефіцієнт ліквідності оборотного капіталу (грошовий цикл).

ROCE але основними категоріями активів. Коефіцієнт використання активів

3

Показник зростання обсягу продажів у сегменті ринку. Відсоток доходу від продажів нового продукту або послуги новим клієнтам

Доходи/Персонал

Інвестиції (відсоток продажів).

Дослідження і розвиток (відсоток продажів)

1) зростання доходу та розширення структури діяльності (збільшення числа пропозицій продуктів і послуг; завоювання нових клієнтів і ринків; розвиток товарів і послуг для створення більш високої економічної доданої вартості; перегляд цін), збільшення обсягу продажів і частки в цільовому сегменті ринку, в тому числі: нові продукти, нове застосування, нові клієнти, нові взаємини, нова структура пропозиції товарів і послуг, нова цінова стратегія;

2) скорочення витрат і збільшення продуктивності (зниження прямих і непрямих витрат і спільне використання ресурсів з іншими підрозділами компанії) - підвищення продуктивності, зниження питомих витрат, вдосконалення системи товароруху каналів, скорочення поточних витрат;

3) використання активів та інвестиційної стратегії (скорочення оборотного капіталу, необхідного для підтримки обсягу та розширення напрямів бізнесу; оптимальне використання основних засобів за рахунок активізації раніше не задіяних ресурсів для розвитку нових сфер діяльності і ліквідації тих активів, які не виправдовують свою ринкову вартість) - грошовий цикл, оптимізація використання активів.

Всі ССП традиційно вибирають в якості фінансових цілей вигідність, зворотність, підвищення прибутковості.

2. Клієнти. Клієнтська складова ЗСП визначає коло клієнтів і сегменти споживчого ринку, де компанія збирається працювати.

Ключові показники клієнтської складової (рис. 4.15) включають в себе: частку ринку (відображає частку підприємства на даному ринку з точки зору числа клієнтів, витрачених грошових коштів або обсягу проданих товарів); збереження клієнтської бази (оцінює в абсолютних або відносних одиницях показник, що відображає збереження наявної клієнтської бази компанії); розширення клієнтської бази (оцінює в абсолютних або відносних одиницях відображає розширення клієнтської бази компанії); задоволення потреб клієнтів (оцінює ступінь задоволеності клієнта у відповідності зі спеціальними критеріями результатів діяльності); прибутковість клієнта (оцінює чистий прибуток від клієнта або сегмента ринку, після того, як здійснені виняткові витрати на їх підтримку). Ключові показники співвідносяться зі станом цільових споживчих груп і сегментами ринку і визначають споживчу цінність пропозицій (value proposition), які є найважливішими індикаторами при оцінці результатів роботи з клієнтами.

Рис. 4.15. Ключові показники клієнтської складової

Споживча цінність пропозиції полягає в характеристиках товарів і послуг, поставляючи які компанія підтримує лояльність і задоволеність клієнтів цільового ринку. До показників споживчої цінності товарів і послуг відносяться: характеристики товарів і послуг (функціональність, ціна і якість); взаємовідносини з клієнтами (доставка товарів і послуг клієнту, у тому числі терміни виконання замовлення і доставки, а також суб'єктивна оцінка споживачем результатів угоди); імідж і репутація (якісь нематеріальні фактори, що привертають клієнта саме до конкретної компанії).

3. Бізнес-процесів (БП). Ці процеси визначають види діяльності, найбільш важливі для досягнення цілей споживачів і акціонерів. Цілі і показники БЖ формулюються після розробки фінансової та клієнтської складових. Для створення ЗСП необхідно виділити повні вартісні ланцюжка БЖ, включають в себе: інноваційні процеси (виявлення справжніх і майбутніх потреб клієнтів і способів їх задоволення), операційні процеси (доставка товарів і послуг існуючим клієнтам), післяпродажний сервіс (гарантійне обслуговування, яке збільшує вартість товарів і послуг, отриманих від постачальника). До показників БП, що охоплює роботу декількох підрозділів одночасно, належать виконання замовлень, постачання, планування виробництва і контроль, витрати, якість, продуктивність, часовий цикл.

Інноваційний процес можна представити як довгострокову послідовність дій по створенню вартості, що включає в себе наступні підпроцеси:

o визначення ринку (визначення та вивчення ринків, нових споживачів, їх справжні і приховані потреби);

o створення пропозиції товару/послуги (розробка та розвиток нових товарів і послуг);

o теоретичні та прикладні дослідження (відсоток продажів нового товару від загального обсягу реалізації; відсоток продажів товарів, на які компанія має права власності; введення нового товару на противагу конкурентному або плановому продукту; можливості виробничого процесу; тривалість розробки товару нового покоління);

o досвідчена розробка продукту (період беззбитковості (Break-Even Time - BET) - час від початку процесу розробки нового продукту до моменту, коли він був представлений на ринок і отримано прибуток, достатня для того, щоб повернути інвестиції, зроблені спочатку в проект розробки; валовий прибуток, отримана від продажу нових продуктів; тимчасова характеристика продажів нових товарів і послуг).

Операційний процес являє собою короткострокову послідовність дій по створенню вартості, коли компанія поставляє вже існуючий продукт або послугу існуючого клієнта. Показники: часовий цикл, якість і витрати (витрати).

В основі показника часовий цикл лежить виміряна тривалість циклу (виробничого і у сфері послуг) - "технологічне час", яке визначається його початком і закінченням. Часто використовується показник - ефективність виробничого циклу (manufacturing cycle effectiveness - MCE). Для ідеології JIT справедливо:

де ТП - час виробництва; Тп. ц - тривалість загального виробничого циклу;

Тут Тк. к - час контролю якості; Тп - час переміщення продукції; Тхр - час зберігання (простою).

Для виробництва використовують наступні показники якості: кількість дефектів на 1000 виробів, вихід (відношення кількості якісної готової продукції до кількості якісних матеріалів, з яких вона зроблена), відходи, неліквіди, переробка браку, повернення, частка статистично контрольованих виробничих процесів. Для сервісу: довгий період очікування, неточна інформація, періодична недоступність необхідних послуг, невиконання замовлення або угоди, фінансові втрати клієнта, неадекватне ставлення до клієнта, несвоєчасне і неповне надання інформації.

Системи розрахунку витрат (собівартості) розподілені по виду господарської діяльності.

Процес післяпродажного обслуговування включає в себе: гарантійне, ремонтне обслуговування, повернення, платежі по кредитних картах. Показники тс ж, що і у попереднього процесу: часовий цикл, якість і витрати.

Часовий цикл - від моменту надходження заявки до повного усунення поломки - оцінює швидкість реакції на виниклу проблему.

Якість визначається відсотком виконаних на першу вимогу заявок щодо числа повторних викликів.

Показник витрат відображає ефективність - вартість ресурсів, використаних для надання післяпродажних послуг.

Рис. 4.16. Напрямки складової навчання та розвитку

4. Навчання. Ця складова має наступні напрями: оцінка кваліфікації працівника і можливостей ІС; мотивація співробітника, делегування йому повноважень, відповідність його особистих цілей корпоративним.

Мета можливостей працівника - мобілізація його творчих можливостей на досягнення стратегічних цілей компанії (рис. 4.16). Ключові показники статусу персоналу: задоволеність працівника; збереження кадрової бази; ефективність працівника; показник доходу на одного працюючого, тобто кількість продукції, яку він виробляє; показник доданої вартості на одного працівника (виключаючи витрати на матеріали і послуги з обсягу доходів); показник відношення обсягу виробництва до сумарної заробітної плати працівників (оцінюється "продуктивність" коштів, витрачених на оплату праці, але не рентабельність чисельності персоналу).

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Огляд та порівняльна характеристика систем збалансованих показників
Збалансована система показників Нортона-Каплана
Аналіз порівняльної ефективності існуючих збалансованих систем показників
Збалансована система показників
Збалансована система показників
Зміст збалансованої системи показників
Використання фінансового аналізу в рамках збалансованої системи показників
Типовий проект розробки збалансованої системи показників
Система збалансованих показників
Система збалансованих показників Мейселя
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси