Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Внутрішній аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Зміст і формати звітів внутрішніх аудиторів

У всіх випадках внутрішнього аудиту повинні бути підготовлені та надані керівництву письмовий звіт за результатами проведення внутрішнього аудиту. По ходу здійснення внутрішнього аудиту аудитори можуть готувати і передавати в усному або письмовому вигляді проміжну інформацію. Дані, що містяться в письмовому звіті аудитора, необхідні керівництву аудируемого особи для того, щоб мати уявлення про недоліки в облікових записах, бухгалтерських регістрах і системі внутрішнього контролю, які можуть призвести до суттєвих помилок в бухгалтерській звітності.

Крім того, в письмовому звіті містяться конструктивні пропозиції щодо удосконалення системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю аудируемого особи.

При ініціативному аудиті, у разі якщо залучається для виконання функцій внутрішнього аудиту аудиторська організація, також готується і подається керівництву аудируемого особи письмовий звіт у випадках, коли:

1) договором на здійснення ініціативного аудиту за підсумками аудиту передбачається підготовка висновку аудитора;

2) договором на здійснення ініціативного аудиту не передбачається підготовка висновку аудитора, а підготовка письмової інформації аудитора.

Аудиторська організація зобов'язана вказати в письмовому звіті аудитора всі пов'язані з фактами господарського життя економічного суб'єкта помилки і перекручення, які впливають або можуть зробити істотний вплив на достовірність його бухгалтерської звітності. Крім того, в письмовому звіті аудитора може бути наведена будь-яка інформація, що стосується проведеного аудиту і фактів господарського життя економічного суб'єкта, яку аудитор визнає доцільною.

Письмовий звіт аудитора не може розглядатись як повний звіт про всі наявні недоліки, оскільки в ньому вказані лише ті, які були виявлені в процесі аудиторської перевірки.

Письмовий звіт аудитора готується в ході аудиторської перевірки видається керівнику та (або) власнику економічного суб'єкта, що підлягає аудиту, на завершальній стадії аудиторської перевірки. Письмовий звіт - конфіденційний документ може бути переданий тільки:

o особі, яка підписала договір (контракт, лист про проведення аудиту) на надання аудиторських послуг;

o особі, прямо зазначеному в якості одержувача письмового звіту аудитора в договорі (контракті, листі про проведення аудиту) на надання аудиторських послуг;

o будь-якій іншій особі-у випадку письмової вказівки на те в адресу аудиторської організації особи, яка підписала договір (контракт, лист про проведення аудиту) на надання аудиторських послуг.

Окремі питання письмового звіту аудитора можуть обговорюватися в усній формі або в порядку обміну листами з співробітниками аудируемого особи в ході його перевірки з урахуванням ступеня відповідальності, допуску до інформації та рівня компетентності цих співробітників.

Наприклад, якщо факт ненадання яких-небудь документів аудитора за результатами процедури перевірки їм повноти первинних документів щодо конкретного розділу (дільниці) зафіксувати в письмовому звіті аудитора, то співробітники аудируемого особи не зможуть вчасно вжити заходів для їх знаходження. Якщо дублікати цих документів будуть отримані, то аудитору доведеться змінювати свої висновки, розрахунки, письмовий звіт і т. д. Ось чому лист про необхідність отримання дублікатів первинних документів повинно бути направлено керівництву бухгалтерії вже в ході перевірки. Якщо до моменту закінчення роботи аудиторів по збору аудиторських доказів такі документи не будуть представлені, тоді факт відсутності окремих документів буде відображений повторно в письмовому звіті.

Всі вхідні і вихідні письмові документи такого роду аудитори повинні в обов'язковому порядку залучати до своєї іншої робочої документації.

За підсумками аудиторської перевірки за погодженням з керівництвом аудируемого особи може бути підготовлений попередній варіант письмового звіту аудитора. Попередній варіант письмового звіту може бути переданий тільки тим особам, яким представляється і остаточні"! варіант.

В попередньому варіанті письмового звіту аудитора можуть міститися вимоги щодо внесення (з виконанням встановлених для цього правил) виправлень у дані бухгалтерського обліку та з підготовки переліку уточнень до вже підготовленої бухгалтерської звітності. Виконання таких вимог у разі, якщо вони стосуються виправлень істотного характеру, є обов'язковим, щоб аудиторська організація згодом могла уявити аудируемому особі позитивний аудиторський висновок.

Керівництво аудируемого особи може:

o підготувати письмову відповідь на попередній варіант письмового звіту аудитора, що відображає точку зору аудируемого особи на зауваження, які містяться у варіанті цього документа;

o зустрітися з аудиторами, які проводили перевірку, запросивши зі свого боку осіб, яких вважатиме необхідними, для обговорення попереднього варіанту документа.

Остаточний варіант письмового звіту аудитора повинен бути підготовлений і представлений керівництву аудируемого особи не пізніше, ніж аудиторський висновок.

Зауваження аудируемого особи приймаються аудиторською організацією, якщо аудитори визнають це необхідним.

Якщо в попередньому варіанті письмового звіту аудитора містилися зауваження, мають суттєвий характер, в остаточному варіанті письмового звіту необхідно дати оцінку і аналіз виправлень, зроблених працівниками аудируемого особи в порядку виконання вимог аудиторів.

У відповідності з російським аудиторським правилом (стандартом) "Дії аудитора при виявленні спотворень бухгалтерської звітності", а також Федеральним стандартом № 13 "Обов'язки аудитора з розгляду помилок і несумлінних дій в ході аудиту" виявлені в процесі аудиту факти викривлень бухгалтерської звітності аудиторська організація повинна докладно відобразити в робочій документації.

Крім того, відомості про виявлені викривлення слід включити в письмовий звіт аудитора керівництву аудируемого особи, а якщо порушення не будуть виправлені, то аудиторський висновок про бухгалтерської звітності.

Вивчивши попередній варіант письмового звіту аудитора, керівництво аудируемого особи може прийняти рішення внести виправлення в бухгалтерську звітність.

Слід пам'ятати, що, хоча в письмовій інформації аудитора містяться підсумкові цифри коригування статей бухгалтерської звітності недостатньо внести виправлення тільки в звітні форми. Виправлення вважаються внесеними, тільки якщо вони зроблені в бухгалтерському обліку - оформлені бухгалтерські довідки по внесенню виправлень, зроблені бухгалтерські записи, сформовані нові регістри аналітичного і синтетичного обліку і складена бухгалтерська звітність.

Для того щоб аудиторська організація переконалася в тому, що необхідні виправлення суттєвих порушення в бухгалтерському обліку зроблені, аудируемое особа повинна подати їй не тільки новий варіант бухгалтерської звітності, але і оборотно-сальдову відомість або інший регістр бухгалтерського обліку, на підставі якого організація складає баланс, а також перелік виправних бухгалтерських записів.

У відповідності з федеральними аудиторськими стандартами, які регулюють підготовку та видачу аудиторського висновку про бухгалтерської (фінансової) звітності, якщо в результаті аудиту аудируемое особа зробило необхідні виправлення в бухгалтерській звітності до вистави се зацікавленим користувачам, то аудиторський висновок не повинно містити вказівки на ці поправки.

Якщо аудиторська перевірка відбувається після подання звітності зацікавленим користувачам, то у разі істотного характеру помилок і порушень у бухгалтерської звітності до виправлень аудиторська організація повинна представити аудиторський висновок, відмінне від модифікованого.

Письмова інформація аудитора (попередній і остаточний варіанти) складається не менш ніж у двох примірниках. Один примірник письмової інформації передасться під розписку тільки тим особам, яким може бути надана ця інформація відповідно з вимогами російського аудиторського стандарту, другий примірник залишається у розпорядженні аудиторської організації та долучається до іншої робочої документації аудитора. Незгода одержувача письмової інформації аудитора з вмістом її остаточного варіанту не може служити підставою для відмови в отриманні названого документа.

За погодженням з одержувачем письмова інформація аудитора може бути переслано поштою або іншим способом. У такому випадку при архівному зберіганні в аудиторської організації до другого примірника письмовій інформації аудитора підшиваються документи, що підтверджують факт поштового відправлення або іншого способу передачі письмової інформації.

Письмова інформація аудитора - конфіденційний документ. Містяться в ньому відомості не підлягають розголошенню аудиторською фірмою, се співробітниками або аудитором, працюючим самостійно, за винятком випадків, прямо передбачених федеральними законами Російської Федерації.

Економічний суб'єкт має право розпоряджатися відомостями, що містяться в письмовій інформації аудитора, за своїм розсудом. Аудиторська організація не несе відповідальності за розголошення конфіденційної інформації сталося з вини або з відома працівників аудируемого особи.

У разі зміни аудиторської організації керівництво аудируемого особи зобов'язана подати нової аудиторської організації копії письмової інформації щодо результатів аудиторських перевірок не менш ніж за три попередні фінансові роки, підготовлених колишньої аудиторською організацією (аудиторськими організаціями). Нова аудиторська організація зобов'язана дотримуватися конфіденційності інформації, що міститься в документах, підготовлених колишньої аудиторською організацією (аудиторськими організаціями).

Рекомендована форма письмової інформації аудитора має вигляд:

Звіт керівництву за результатами проведення внутрішнього аудиту

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Звіти внутрішніх аудиторів
Документація внутрішнього аудитора
Стандарти внутрішніх аудиторів
Взаємодія аудиторів зі службою внутрішнього аудиту аудируемого особи
Права та обов'язки внутрішнього аудитора
Посадові інструкції внутрішніх аудиторів. Порядок їх розробки і затвердження
Контроль якості роботи внутрішніх аудиторів
Визначення та класифікація грошових потоків. Поняття операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Формати звіту про рух грошових коштів
Права та обов'язки внутрішніх аудиторів
Дії внутрішнього аудитора при виявленні суттєвих помилок
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси