Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Теорія держави і права
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 4. ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ

Поняття і класифікація функцій держави

Функціями держави називаються основні напрями діяльності держави щодо вирішення поставлених перед ним завдань.

Функції держави мають класифікацію:

- внутрішні і зовнішні;

- охоронні і регулятивні;

- постійні і тимчасові;

- основні та неосновні.

Основні внутрішні функції

Класифікація внутрішніх функцій проводиться за сферами діяльності держави. Кожна держава, незалежно від форми правління чи державного устрою, вирішує ряд основних економічних, соціальних, охоронних та контрольних завдань. Крім того, в даний час найважливішим завданням усіх держав є охорона навколишнього середовища. Згідно із зазначеними сферами діяльності внутрішні функції держави поділяються на економічні, соціальні, фінансового контролю, охорони правопорядку та екологічні.

Економічна функція виражається у виробленні та координації державою стратегічних напрямків розвитку економіки країни в найбільш оптимальному режимі.

У правовій державі, функціонуючому в умовах ринкових товарних відносин, державне регулювання економіки здійснюється в основному економічними, а не адміністративними методами.

Існує два основних економічних методів державного регулювання:

1) певна і досить жорстка податкова політика, яка дозволяє державі успішно вирішувати його соціальні завдання, а також перерозподіляти частину національного доходу з метою більш збалансованого розвитку продуктивних сил суспільства;

2) створення найбільш сприятливих умов господарювання в пріоритетних галузях економіки, розвиток яких дає найбільшу вигоду суспільству в цілому.

Економічна діяльність сучасної правової держави має наступні напрями.

1. Державний вплив на економічне життя суспільства в цілому, що виражається у формуванні державою бюджету та контроль за його витрачанням, складанні програм економічного розвитку в масштабі країни, фінансуванні програм промислових і наукових досліджень, видачі субсидій виробникам матеріальних благ для стимулювання виробництва.

Стимулюючий вплив на економіку надають і місцеві органи держави. Вони забезпечують приплив капіталу і розвиток бізнесу на підопічній території з метою отримання великих коштів місцевого бюджету. Підтримуючи підприємництво, залучаючи на свою територію нові компанії, місцева влада, таким чином, розвивають інфраструктуру, вирішують проблему безробіття. Для здійснення цих завдань використовується механізм податків, виділяються під будівництво земельні ділянки, випускаються облігації для фінансування нових виробників.

Економічна функція держави в основному полягає в регулятивних, стимулюючих, консультаційних діях, але ні в якому разі не в створенні розподільних або заборонних механізмів.

2. Економічна діяльність держави виражається також в безпосередньому господарському керівництві державним сектором економіки: на державних підприємствах, в установах, закладах. Тут держава сама виступає власником засобів виробництва, виробником матеріальних благ і послуг.

Соціальна функція держави покликана забезпечити соціальну захищеність особи, нормальні умови життя для всіх членів суспільства.

У правовій державі соціальна політика передбачає, по-перше, розподіл соціальних благ незалежно від трудового внеску з метою забезпечення гідного рівня життя для тих, хто в силу різних об'єктивних причин не може повноцінно працювати (хворим, інвалідам, літнім людям, студентам, дітям). По-друге, держава виділяє необхідні кошти на охорону здоров'я, культурний відпочинок, освіту, будівництво житла, чітку роботу транспорту і зв'язку.

У колишніх тоталітарних державах, де відбувається становлення правових основ суспільного і державного життя, соціальне регулювання за принципом зрівнялівки поступово витісняється. Зрівнялівка як явище примітивно-споживче вигідна тільки зрівнює бюрократії. Можливість бюрократії мати більш високий рівень споживання порівняно з основною масою населення створюється штучно за рахунок привласнення результатів чужої праці, обмеження матеріального стимулювання трудового внеску у виробництво соціальних благ. У підсумку це веде до стримування соціальної активності та підприємливості виробників, зниження рівня науково-технічного прогресу, падіння культури і моральності; наводить суспільство в стан застою і роз'єднаності.

Функція фінансового контролю виражається у виявленні та обліку державою доходів виробників. За законом частину цих доходів у вигляді податків спрямовується до державного бюджету для задоволення соціальних та інших загальнодержавних потреб.

Вищий фінансовий контроль за доходами та витратами є прерогативою парламенту. На місцях ці функції виконують місцеві органи державної влади. У всіх державах широкими правами такого контролю мають міністерства фінансів.

Специфічні функції фінансового контролю здійснюють державні митниці, які контролюють перевезення матеріальних цінностей через державний кордон і стягують митні збори і мита.

Функція охорони правопорядку - це діяльність держави, спрямована на забезпечення точного і повного здійснення його законодавчих приписів усіма учасниками суспільних відносин. У центрі правоохоронних дій держави в першу чергу повинна знаходитися особа, а також сама держава і його різні структури. Тому, охороняючи законні права та інтереси особистості, держава одночасно охороняє свої інтереси, інтереси свого суспільства.

Природоохоронна (екологічна) функція - життєво важлива діяльність будь-якої сучасної держави. У сучасних державах розроблено велике природоохранительное законодавство, яке чітко регулює діяльність людей і різних організацій в галузі використання природного середовища. У багатьох країнах розроблені і діють національні програми з охорони навколишнього середовища, передбачають застосування активних заходів впливу до порушників її цілісності аж до повного усунення джерел забруднення або шкідливих відходів виробництва.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Поняття, ознаки, функції держави
Форми здійснення функцій держави
Зовнішні функції Радянської держави
Поняття, ознаки, функції держави
Функції, суб'єкти і класифікація ринку
СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ФУНКЦІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ
Мета, завдання та функції внутрішнього аудиту
Основні зовнішні функції
Поняття психіки та її основні функції
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси