Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Оцінка вартості підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 13 Оцінка вартості акцій

Прочитавши цю главу, ви будете вміти визначати:

o вартість привілейованих акцій А Про;

o вартість звичайних акцій АТ;

o прибутковість АТ;

o вартість акцій при злитті підприємств.

Концепції і підходи оцінки пайових цінних паперів (акцій)

Вартість акцій визначається їх дохідністю, ліквідністю, ступенем ризику або безпеки вкладень, можливістю брати участь в управлінні підприємством, володіючи необхідною кількістю акцій.

Існують дві концепції оцінки акцій, засновані:

1) на оціночних підходах (витратний, дохідний);

2) вартості акцій на фондовому ринку (порівняльний).

Оціночний витратний підхід

Оціночний витратний підхід включає:

o витратний заміщення - вартість акцій визначається величиною витрат на створення аналога об'єкта в поточних цінах, що володіє еквівалентною корисністю з об'єктом оцінки, з використанням сучасних матеріалів, нових стандартів, дизайну планування і т. д.;

o витратний відтворення - вартість акцій визначається вартістю створення в поточних цінах точної копії оцінюваного об'єкта з використанням таких же матеріалів, стандартів, якості робіт, які втілюють у собі всі недоліки і функціональний знос;

o майновий - вартість акцій визначається вартістю різних видів активів (нерухомість, устаткування, інтелектуальна власність, обігові кошти тощо), вартістю чистих активів компанії.

Чисті активи - це величина, яка визначається шляхом вирахування з ринкової вартості активів, прийнятих до розрахунку, суми зобов'язань (в пасиві), прийнятих до розрахунку.

Чисті активи = Активи - всі види зобов'язань (пасив).

Перевага витратного підходу в тому, що він відображає ринкову вартість активів на даний момент.

Недолік в тому, що не враховує можливі перспективи компанії, зміна вартості з урахуванням цих перспектив.

Оціночний дохідний підхід

Оціночний дохідний підхід - це оцінка вартості акцій на основі доходу компанії. Для цього вивчаються фінансові результати роботи підприємства впродовж кількох попередніх років, аналізується поточний фінансовий стан, прогнозуються можливі фінансові результати і доходи декількох майбутніх періодів і на основі цього аналізу визначається вартість компанії та її акцій. Зростання вартості акцій залежить від отримання підприємством чистого прибутку, величини і регулярності виплати дивідендів.

Дивіденд - дохід, який може виплачуватись з чистого прибутку поточного року на розміщені акції. Акціонери отримують дивіденди у відповідності з кількістю і якістю придбаних ними акцій.

В першу чергу встановлюються дивіденди за привілейованими акціями.

Приклад. Статутний капітал в 10 млрд руб. розділений на привілейовані та звичайні акції в співвідношенні 1 : 4 однієї номінальної вартості в 100 руб. За привілейованими акціями дивіденд встановлено в розмірі 12% до номінальної вартості. Які дивіденди можуть бути оголошені по звичайним акціям, якщо па виплату дивідендів рада директорів рекомендує направити 800 млн руб. чистого прибутку?

1) привілейованих акцій: 1/5 x 100% = 20% або 10 млрд руб. x 0,2 /100 руб. = 20 млн акцій;

2) звичайних акцій: 4/5 x 100% = 80% або 10 млрд x 0,8: 100 = 80 млн акцій;

3) дивіденди, що припадають на привілейовані акції: 100 x 0,12 = 12 pv6. на одну акцію, всього 12 x 20 000 000 = 240 000 000 руб.;

4) визначається чистий прибуток, яку можна використовувати для виплат по звичайних акціях: 800 - 240 = 560 млн руб.;

5) визначається дивіденд, виплачуваний по одній звичайній акції:

560 млн руб.: 80 млн шт. = 7 крб, або 7% від номінальної вартості: 7: 100 x 100% = 7%.

Оцінка вартості привілейованих акцій

Акціонерне товариство виплачує за привілейованими акціями фіксований дивіденд протягом усього часу існування АКЦІОНЕРНОГО товариства. При визначенні вартості привілейованих акцій використовують величину дивіденду, що нараховується на ці акції:

(13.1)

де PV - поточна вартість привілейованої акції; D = Nd - величина дивідендів; i - необхідна норма прибутку (ставка прибутковості); - кількість років виплати дивідендів, прагне до Тоді при постійній величині дивіденду

(13.2)

Але приформула вартості привілейованих акцій

(13.3)

Приклад. Нехай поточна норма прибутку інвестора становить i = 8%, дивіденд: d = 6% від оголошеної (номінальної вартості привілейованої акції в N = 160 руб., то вартість акції для інвестора складе

Оцінка вартості звичайних акцій

Поточна вартість звичайних акцій визначається з урахуванням ретроспективного аналізу і передбачуваних перспектив розвитку і прогнозованою майбутньої прибутковості:

(13.4)

де Dk - дивіденди k-го року; ir - необхідна норма прибутковості з урахуванням інфляції.

Однак дивіденд не відображає всього доходу, отриманого компанією, більше того, він може не виплачуватися навіть при високій чистого прибутку. Тому для оцінки вартості звичайних акцій також використовують величину чистого прибутку.

Модель нескінченного (постійного) зростання вартості звичайних акцій

Якщо очікується, що дивіденди компанії зростатимуть однаковими темпами в невизначеному майбутньому, то поточна вартість акцій

(13.5)

де Dk = D(1+g)k - дивіденди k-го року; D - дивіденди 1-го року; ir - необхідна норма прибутковості з урахуванням інфляції; g - прогноз темпів зростання дивідендів; п - кількість років очікуваного зростання дивідендів компанії однаковими темпами.

Приклад. Визначте вартість п = 100 акцій номіналом N = 120 руб. з виплатою дивіденду d = 9 % і його щорічним зростанням g = 3% через 5 років при необхідній нормі прибутковості з урахуванням інфляції i = 8%.

поточна вартість 1 акції PV = 4694,72 / 100 = 46,947 руб.

Крім того, при проведенні оцінки вартості звичайних акцій визначають їх балансову вартість.

Балансову вартість визначають як співвідношення ринкової вартості власного капіталу, що базується на звичайних акціях, і кількості звичайних акцій, що перебувають в обігу.

При цьому в ринкову вартість власного капіталу, що базується на звичайних акціях, включається частина акціонерного капіталу емісійний дохід, отримані за рахунок розміщення звичайних акцій, чистий прибуток, що залишилася після виплати дивідендів по привілейованим акціям.

. (13.6)

Якщо ринкова ціна перевищує балансову, то це є біржовим зростанням.

Балансову вартість визначають при розміщенні акцій на фондовому ринку (IPO), включення акцій у біржовий список цінних паперів (лістинг), для визначення частки власності, що припадає на одну акцію, при ліквідації акціонерного товариства.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Оцінка вартості пакета акцій акціонерного товариства
Оцінка звичайних акцій
Оцінка ринкової вартості пакета звичайних акцій ЗАТ "XXX"
Акції як цінні папери
Концептуальні засади оцінки вартості цінних паперів
Оцінка вартості цінних паперів
Майновий (витратний) підхід
Стратегії зниження витрат
Оцінка бізнесу: основні підходи
Доходний підхід
Доходний підхід. Методи
Доходний підхід
Оцінка привілейованих акцій
Оцінка вартості пакета акцій акціонерного товариства
Привілейована прибуток на акцію
Оцінка звичайних акцій
Оцінка ринкової вартості пакета звичайних акцій ЗАТ "XXX"
Оцінка вартості пакета акцій акціонерного товариства
Оцінка звичайних акцій
Оцінка ринкової вартості пакета звичайних акцій ЗАТ "XXX"
Поняття середньозваженого кількості звичайних акцій
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси