Меню
Головна
 
Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні системи і технології в економіці і управлінні
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналітична обробка даних

Кошти On-Line Analytical Processing (OLAP)

On-Line Analytical Processing - кошти оперативною (в реальному масштабі часу) аналітичної обробки інформації, спрямовані на підтримку прийняття рішень і допомагають аналітикам відповідати на питання "Чому об'єкти, середовища і результати їх взаємодії такі, а не інші?". При цьому аналітик сам формує версії відносин між безліччю інформації та перевіряє їх на основі наявних даних у відповідних базах структурованої інформації.

Для ERP-систем характерна наявність аналітичних компонент у складі функціональних підсистем. Вони забезпечують формування аналітичної інформації в режимі реального часу. Ця інформація є основою більшості управлінських рішень.

Технології OLAP використовують гіперкуби - спеціально структуровані дані (інакше звані OLAP-кубів). У структурі гіперкуба даних розрізняють:

o заходи - кількісні показники (реквізити-підстави), що використовуються для формування зведених статистичних підсумків;

o вимірювання - описові категорії (реквізити-ознаки), у розрізі яких аналізуються заходи.

Розмірність гіперкуба визначається числом вимірювань для однієї міри. Наприклад, гіперкуб ЗБУТ містить дані:

o вимірювання: споживачі, дати операцій, групи товарів, номенклатура, модифікації, упаковки, склади, види оплати, види відвантаження, тарифи, валюта, організації, підрозділи, відповідальні, канали розподілу, регіони, міста;

o заходи: кількість планове, кількість фактична, планова сума, фактична сума, платежі планові, фактичні платежі, сальдо планове, сальдо фактичне, ціна реалізації, термін виконання замовлення, сума повернення.

Такий гіперкуб призначений для аналітичних звітів:

o класифікація споживачів за обсягами покупок;

o класифікація товарів за методом ABC;

o аналіз термінів виконання замовлень різних споживачів;

o аналіз обсягів продажів по періодах, товарів та груп товарів, регіонам і споживачам, внутрішнім підрозділам, менеджерам і каналів збуту;

o прогноз взаєморозрахунків з споживачами;

o аналіз повернення товарів від споживачів; і т. д.

Аналітичні звіти можуть мати довільне поєднання вимірювань і заходів, вони використовуються для аналізу прийнятих управлінських рішень. Аналітична обробка забезпечується інструментальними і мовними засобами. У загальнодоступної електронної таблиці MS Excel представлена інформаційна технологія "Зведені таблиці", вихідними даними для їх створення є:

o список (база даних) MS Excel - реляційна таблиця;

o інша зведена таблиця MS Excel;

o консолідований діапазон клітинок MS Excel, розташованих в одній і тій же або різних робочих книгах;

o зовнішня реляційна БД або OLAP-куб, джерело даних (файли формату .dsn, .odc).

Для побудови зведених таблиць на основі зовнішніх БД використовують драйвери ODBC, а також програму MS Query. Зведена таблиця для вихідної БД MS Excel має наступну структуру (рис. 8.3).

Рис. 8.3. Приклад створення зведеної таблиці для вихідної БД в MS Excel

Макет зведеної таблиці має наступну структуру даних (рис. 8.4): вимірювання - код підрозділу, посада; заходи - стаж роботи, оклад і премія. Нижче представлена зведена табл. 8.2, яка дозволяє проаналізувати зв'язок середнього стажу роботи і окладу, середнього стажу роботи і премії, окладу і премії.

Рис. 8.4. Структура даних макет зведеної таблиці

Таблиця 8.2

Зведена таблиця для аналізу зв'язків

Код підрозділу

Посаду

Загальний підсумок

Дані

Бригадир колії

Монтер

Слюсар

Токар

Гараж

Середній стаж роботи, років

Фонд оплати праці, крб

Фонд премії, руб.

5,39

7000

700

7,81

5600

560

-

-

6,60

12 600

1260

Цех 1

Середній стаж роботи, років

Фонд оплати праці, крб

Фонд премії, руб.

4,90

7500

525

-

6,37

10 000

1600

7,12

10 000 1100

6,19 28 500 3225

Цех 2

Середній стаж роботи, років

Фонд оплати праці, крб

Фонд премії, руб.

-

4,39

14 430

1010,10

4,39

14 430

1010,10

Цех 3

Середній стаж роботи, років

Фонд оплати праці, крб

Фонд премії, руб.

3,96

10 200

845

4,44

10 170

711,90

4,20

20 370

1556,90

Загалом, середній стаж роботи, років

5,15

5,53

5,17

5,33

5,30

Разом фонд оплати праці, крб

14 500

20 030

20 200

21 170

75 900

Разом фонд премії, руб.

1225

1570,10

2445

1811,90

7052

Для продовження аналізу засобами зведеної таблиці:

o додати нові підсумкові показники (наприклад, середній оклад, середня сума премії тощо);

o використовувати фільтрації записів підсумків зведеної таблиці (наприклад, за ознакою "Стать", який поміщається в макеті в область "Сторінка");

o обчислити структурні показники (наприклад, розподіл фондів оплати праці та фонду премії за підрозділами - з допомогою коштів додаткової обробки зведених таблиць, частка від суми по стовпці); і т. д.

Сукупність програм MS Office дозволяє публікувати дані електронних таблиць, включаючи зведені таблиці і діаграми в форматі XTML.

Компонент Microsoft Office Web Components підтримує роботу з опублікованими даними в середовищі Internet Explorer, забезпечуючи продовження аналізу (зміни структури даних зведеної таблиці, обчислення нових зведених підсумків).

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

ОБРОБКА СТОКІВ І ОСАДІВ СТІЧНИХ ВОД
Система аналітичних фінансових документів як інформаційна основа фінансового менеджменту
Аналітичний баланс і баланс в управлінському форматі
Підготовка і первинна обробка даних
Обробка результатів вимірювань неравноточних
Оперативно-аналітичний аналіз, або OLAP
Оптимізація співвідношення постійної та змінної частин оборотних коштів
Резерв коштів на непередбачені роботи і витрати
Технічні засоби пожежогасіння
Засоби індивідуального захисту
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси