Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

План і програма аудиторської перевірки обліку нематеріальних активів

Розробка плану і програми аудиту обліку нематеріальних активів ґрунтується на попередніх даних про аудируемом суб'єкта. При їх підготовці аудитор встановлює прийнятний рівень суттєвості і аудиторський ризик, що дозволяють вважати бухгалтерську звітність достовірної.

В плані перевірки обліку нематеріальних активів необхідно передбачити терміни проведення перевірки, спосіб аудиту, бюджет робочого часу, складу аудиторської групи, планований аудиторський ризик, рівень суттєвості і види робіт.

У загальному вигляді зміст загального плану аудиту обліку нематеріальних активів, що розробляється у відповідності з основними напрямками і завданнями перевірки, представлено в табл. 6.2.1.

Програма аудиту являє собою розвиток плану перевірки, детальний перелік аудиторських процедур, необхідних для практичної реалізації плану перевірки.

У загальному вигляді зміст програми аудиту обліку нематеріальних активів, що розробляється у відповідності з основними напрямками і завданнями перевірки представлено в табл. 6.2.2.

Загальний план та програма аудиту обліку нематеріальних активів можуть бути доповнені. Аудитору необхідно отримати уявлення про системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю аудируемого особи, достатню для планування аудиту та ефективного підходу до своєї роботи.

Для отримання аудиторських доказів щодо ефективності структури систем обліку і внутрішнього контролю в частині операцій з нематеріальними активами аудитор може скористатися спеціально розробленими для цього тестами.

Методика перевірки обліку операцій з нематеріальними активами

Основною метою перевірки обґрунтованості віднесення об'єктів до нематеріальних активів є перевірка дотримання аудируемым особою умов ідентифікації об'єктів в якості нематеріальних активів при їх прийнятті до бухгалтерського обліку.

В процесі перевірки аудитором перевіряються документи, що підтверджують існування кожного об'єкта нематеріальних активів, та документи, що підтверджують виняткове право у аудируемого особи на кожний з цих об'єктів. Аудитору також слід переконатися намір керівництва організації використовувати дані об'єкти у виробничих або управлінських цілях протягом терміну, що перевищує 12 місяців. Таке підтвердження може бути отримано в ході проведення опитування працівників керівної ланки на предмет встановлення цілей придбання нематеріальних активів та передбачуваних результатів їх використання в даній організації.

Таблиця 6.2.1

Загальний план перевірки обліку нематеріальних активів

Перевіряється організація ТОВ "Моноліт"

Період перевірки з 1 січня по 31 грудня 2010 р.

Кількість людино-годин 80

Керівник аудиторської групи В. І. Іванов

Склад аудиторської групи В. І. Іванов, І. Я. Петров

Планований аудиторський ризик 4%

Планований рівень істотності 1%

п/п

Плановані види робіт

Період

проведення

Виконавець

Примітки

1

Перевірка операцій обліку надходження і створення нематеріальних активів

Протягом звітного року

Іванов В. І.

Згідно зведеного загального плану аудиту економічного суб'єкта

2

Перевірка обліку амортизації нематеріальних активів

Протягом звітного року

Петров В. Я.

3

Перевірю своєчасності відображення в бухгалтерському обліку операцій по руху НМА

Протягом звітного року

Іванов В. І.

4

Перевірка правильності проведення інвентаризацій НМА та відображення її результатів в обліку

Протягом звітного року

Іванов В. І.

Петров В. Я.

5

Перевірка обліку вибуття нематеріальних активів

Протягом звітного року

Іванов В. І.

6

Перевірка правильності розкриття інформації про НМА в бухгалтерській звітності

Протягом звітного року

Петров В. Я.

7

Перевірка правильності оподаткування операцій з НМА

Протягом звітного року

Іванов В. І.

8

Перевірка відображення у звітності всіх операцій з обліку нематеріальних активів

Протягом звітного року

Петров В. Я.

Керівник аудиторської організації

(підпис)

Керівник аудиторської групи

(підпис)

Таблиця 6.2.2

Програма перевірки обліку нематеріальних активів

Перевіряється організація ТОВ "Моноліт"

Період перевірки з 1 січня по 31 грудня 2010 р.

Кількість людино-годин 80

Керівник аудиторської групи В. І. Іванов

Склад аудиторської групи В. І. Іванов, І. Я. Петров

Планований аудиторський ризик 4%

Планований рівень істотності 1%

п/п

Перелік аудиторських заходів (процедур)

Період

проведення

Робочі документи аудитора

Виконавець

1

Перевірю операцій обліку надходження і створення нематеріальних активів

Протягом року

Іванов В. І.

1.1

Перевірка створення комісії з приймання нематеріальних активів

Щоквартально

Накази

Іванов В. І.

1.2

Перевірка оформлення договору купівлі-продажу нематеріальних активів

Щоквартально

Договори, накази

Петров В. Я.

1.3

Перевірка оформлення протоколів договірної ціни

Щоквартально

Накази, протоколи, угоди

Іванов В. І.

1.4

Перевірка правильності та обґрунтованості формування первісної вартості НМЛ

Щоквартально

Документи, що підтверджують здійснення витрат, пов'язаних з формуванням первісної вартості нематеріальних активів

Петров В. Я.

1.5

Перевірка правильності відображення первісної вартості в актах приймання-передачі нематеріальних активів

Щоквартально

Акти прийому-передачі, накладні, накази

Петров В. Я.

1.6

Перевірка правильності оцінки внесених у статутний капітал нематеріальних активів

По мірі внесення в статутний капітал

Методики оцінки, протоколи зборів засновників

Іванов В. І.

1.7

Перевірка фактичного надходження в якості внесків засновників у статутний капітал нематеріальних активів

Щоквартально

Накази, акти, рахунки, регістри бухгалтерського обліку, баланс

Петров В. Я.

1.8

Оцінка організації синтетичного й аналітичного обліку нематеріальних активів у бухгалтерії підприємства і за матеріально відповідальними особами в місцях експлуатації

Помісячно

Методики оцінки, маршрутні листи, штатний розклад, договори про матеріальну відповідальність

Іванов В. І.

1.9

Перевірка відображення у звітності надходження і створення нематеріальних активів

Щоквартально

Форми звітності

Петров В. Я.

2

Перевірка обліку амортизації нематеріальних активів

Протягом року

Відомості розрахунку

Іванов В. І. Петров В. Я.

2.1

Перевірка обґрунтованості визначення терміну корисного використання нематеріальних активів

Щомісяця

Документи, що підтверджують існування НМА і право на нього, накази щодо встановлення терміну корисного використання НМА, створення спеціальних комісій, облікова політика

Петров В. Я.

2.2

Перевірка правильності щомісячного нарахування амортизації по нематеріальних активів

Щомісяця

Накази, регістри, розрахунки, довідки

Іванов В. І.

2.3

Перевірка відображення в звітності нарахованої амортизації нематеріальних активів

Щоквартально

Форми звітності

Петров В. Я.

3

Перевірка своєчасності відображення в бухгалтерському обліку операції по руху НМЛ

21 березня 2009 р.

Журнал-ордер № 10, 13, 16, відомість № В-1, № 17, журнал проводок, первинні документи з обліку нематеріальних активів, головна книга, оборотно-сальдові відомості, бухгалтерські довідки-розрахунки, облікова політика

Іванов В. І.

4

Перевірка правильності проведення інвентаризацій НМА та відображення її результатів в обліку

21 березня 2009 р.

Наказ про призначення діючої інвентаризаційної комісії, інвентарні описи, звіряльні відомості, облікова політика

Петров В. Я.

5

Перевірка обліку вибуття нематеріальних активів

Протягом року

Іванов В. І. Петров В. Я.

5.1

Перевірка фактичного вибуття нематеріальних активів у результаті розрахунків із засновниками

Щоквартально

Протоколи, накази, регістри бухгалтерського обліку, акти, баланс

Іванов В. І.

6

Перевірка правильності розкриття інформації про НМЛ в бухгалтерській звітності

22 березня 2009 р.

Регістри бухгалтерського обліку та бухгалтерська звітність

Петров В. Я.

7

Перевірка правильності оподаткування операцій з НМА

23 березня 2009 р.

24 березня 2009 р.

Податкові декларації

Петров В. Я. Іванов В. І.

7.1

Перевірка правильності розрахунків з ПДВ

23 березня 2009 р.

Рахунки-фактури, книга покупок і продажів, регістри синтетичного і аналітичного обліку за рахунками 19 і 68, податкові декларації

Іванов В. І.

7.2

Перевірка правильності розрахунків з податку на прибуток

24 березня 2009 р.

Бухгалтерські довідки, регістри податкового обліку, декларації з податку на прибуток, регістри синтетичного і аналітичного обліку за рахунком 68

Петров В. Я.

7.3

Перевірка правильності розрахунків з ПДФО

23 березня 2009 р.

Бухгалтерські довідки, розрахунки, відомості, декларації, регістри синтетичного і аналітичного обліку за рахунком 68

Іванов В. І.

8

Перевірка відображення у звітності всіх операцій з обліку нематеріальних активів

Щоквартально

Форми звітності

Іванов В. І. Петров В. Я.

Керівник аудиторської організації

(підпис)

Керівник аудиторської групи

(підпис)

Аудитору також необхідно отримати докази, які підтверджують законність здійснення операцій з об'єктами нематеріальних активів. Для цього він проводить перевірку кожного документа на можливі помилки, що містяться в них, і здійснює зіставлення даних, що містяться в документах, що підтверджують існування нематеріальних активів, з даними документів, які підтверджують права аудируемого особи на конкретний об'єкт нематеріальних активів, та даними платіжних документів за такими показниками:

- найменування нематеріального активу;

- найменування охоронного документа;

- територія дії охоронного документа;

- термін закінчення дії охоронного документа;

- обсяг прав, встановлюваних охоронним документом;

- найменування об'єкта, зазначеного в документі, що підтверджує права на нематеріальні активи;

- дата підписання конкретного договору;

- дата реєстрації договору;

- дата платіжного документа;

- відповідність найменування сторін договору.

Якщо перевірка операцій з нематеріальними активами проводиться у даного аудируемого особи не в перший раз, то по робочих документів попереднього періоду, що перевіряється, аудитору необхідно переконатися в тому, що термін дії прав на об'єкти нематеріальних активів з конкретного охоронного документа не минув.

Основна мета перевірки правильності проведення інвентаризацій нематеріальних активів - отримання достатніх доказів того, що в організації проводяться обов'язкові та періодичні інвентаризації нематеріальних активів та оформлюються відповідні їм інвентаризаційні документи.

Інформаційними джерелами перевірки є:

- накази про порядок і терміни проведення інвентаризації та призначення складу постійно діючих та робочих інвентаризаційних комісій;

- інвентаризаційні описи, акти інвентаризації, звіряльні відомості;

протоколи засідання інвентаризаційної комісії;

- рішення керівництва організації по затвердженню результатів інвентаризації;

- регістри бухгалтерського обліку, в яких відображені результати проведеної інвентаризації;

- контрольні підрахунки аудитора.

Оскільки об'єкти нематеріальних активів не мають матеріально-речової структури, проведення їх інвентаризації здійснюється шляхом:

- перевірки документів, що підтверджують існування об'єктів нематеріальних активів і вдачу організації на них;

- аналізу здатності конкретних об'єктів нематеріальних активів приносити економічні вигоди організації;

- перевірки правильності оформлення інвентаризаційних документів та відображення результатів інвентаризації в бухгалтерському обліку.

У більшості випадків при проведенні інвентаризації нематеріальних активів аудитори не присутні, тому в ході проведення цієї процедури асистентові необхідно полистно переглянути всі організаційно-розпорядчі та первинні документи, пов'язані з інвентаризацією нематеріальних активів, і здійснити їх перевірку за формальними ознаками.

Перевірку правильності відображення в бухгалтерському обліку результатів проведених інвентаризацій асистент може провести шляхом взаємного контролю кореспондуючих рахунків: 04 "Нематеріальні активи", 05 "Амортизація нематеріальних активів", 08 "Вкладення у необоротні активи", субрахунок 5 "Придбання нематеріальних активів", 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці", 73 "Розрахунки з персоналом по іншим операціям", субрахунок 2 "Розрахунки з відшкодування матеріального збитку", 91 "Інші доходи і витрати", 94 "Нестачі і втрати від псування цінностей", 98 "Доходи майбутніх періодів", субрахунок 4 "Різниця між сумою, підлягає стягненню з винних осіб, і балансовою вартістю щодо недостач цінностей".

Основна мета перевірки правильності документального оформлення операцій з нематеріальними активами полягає в отриманні аудитором впевненості в тому, що в організації присутній вся первинна документація, пов'язана з рухом нематеріальних активів в організації.

Первинні документи з обліку операцій, пов'язаних з надходженням об'єктів нематеріальних активів, повинні фіксувати факт їх існування, надходження в організацію і прийняття до бухгалтерського обліку, тому для досягнення зазначеної мети аудитором проглядаються полистно і порівнюються необхідні первинні документи (картки обліку нематеріальних активів, акти про прийом-передачі нематеріальних активів тощо). Крім того, аудитором проводиться перерахунок числових даних первинних документів і встановлюються можливі помилки у їх оформленні (формальні, арифметичні, хронологічні, помилки в оцінці тощо).

Аудитором може бути проведено опитування працівників бухгалтерського апарату для визначення строків і способів обробки первинних облікових документів з обліку операцій з нематеріальними активами. Також аудитору доцільно провести порівняння дати оформлення первинних документів з обліку нематеріальних активів та дати їх фактичного прийняття до бухгалтерського обліку або списання з балансу організації.

Перевірка правильності формування первісної вартості нематеріальних активів і визначення строків їх корисного використання. Аудитору необхідно отримати достатні докази того, що первісна вартість нематеріальних активів, що надійшли в організацію, сформована у відповідності з вимогами ПБО 14/2007 і положеннями, затвердженими в обліковій політиці аудируемого особи.

Порядок формування первісної вартості нематеріального активу залежать від способу його надходження в організацію.

При перевірці правильності формування первісної вартості нематеріальних активів, отриманих в рахунок внеску в статутний капітал, необхідно звернути увагу на наявність в установчих документах аудируемого особи запису про можливості формування статутного капіталу негрошовими засобами (в тому числі і шляхом передачі виключних прав на об'єкти нематеріальних активів). Крім того, аудитору необхідно перевірити, чи притягувався незалежний експерт (оцінювач) для оцінки таких вкладів чи ні. Перевірка здійснюється шляхом зіставлення вартості об'єкта нематеріальних активів з його вартості, зазначеної в акті про узгодження ціни засновниками (учасниками, акціонерами).

При перевірці правильності формування первісної вартості нематеріальних активів, отриманих безоплатно, аудитору слід за допомогою інструменту зустрічного контролю встановити, чи не були порушені права добровільних інвесторів, а також з'ясувати за допомогою перевірки документів та проведення опитувань головного бухгалтера, які методи визначення ринкових цін по даній операції були використані аудируемым особою.

При проведенні даної процедури увага аудитора має бути звернена на правове оформлення та порядок формування первісної вартості нематеріальних активів, створених в організації.

В першу чергу аудитору необхідно визначити, чи були створені нематеріальні активи силами аудируемого особи або із залученням сторонніх спеціалізованих організацій (фізичних осіб). Потім аудитор повинен встановити, чи відповідають створені об'єкти умовами, що містяться у п. 7 ПБО 14/2007. Якщо нематеріальні активи були створені аудируемым особою самостійно, то аудитору, використовуючи процедури сканування і простежування, необхідно перевірити правильність і обгрунтованість включення фактичних витрат на їх створення в первинну вартість нематеріальних активів. Якщо ж нематеріальні активи були створені із залученням сторонніх спеціалізованих організацій (фізичних осіб), аудитору необхідно звернути увагу на такий істотний момент, як наявність у договорі переліку прав, що належать кожній стороні після виконання ними своїх зобов'язань за договором.

При перевірці формування первісної вартості нематеріальних активів, придбаних за плату, аудитору необхідно звернути увагу на склад фактичних витрат, які були включені у вартість його придбання. До фактичних витрат на придбання нематеріальних активів можуть бути віднесені:

- суми, що сплачуються згідно з договором поступки (придбання) прав правовласнику (продавцю);

- суми, сплачувані організаціям за інформаційні і консультаційні послуги, пов'язані з придбанням нематеріальних активів;

- реєстраційні збори, митні збори, патентні мита та інші аналогічні платежі, здійснені у зв'язку з поступкою (придбанням) виключних прав правовласника;

- невозмещаемие податки, сплачувані у зв'язку з придбанням об'єкта нематеріальних активів;

- винагороди, сплачувані посередницької організації, через яку придбаний об'єкт нематеріальних активів;

- інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням нематеріальних активів.

При придбанні нематеріальних активів можуть виникати додаткові витрати на приведення їх у стан, в якому вони придатні до використання у запланованих цілях. Такими витратами можуть бути суми оплати зайнятих цим працівників, відрахування на соціальне страхування і забезпечення, матеріальні та інші витрати. Додаткові витрати збільшують первісну вартість нематеріальних активів.

Аудитору слід отримати достатні докази того, що при прийнятті нематеріальних активів до бухгалтерського обліку за ним встановлені строки корисного використання, визначені з урахуванням вимог законодавчих актів. Для цього аудитору необхідно проаналізувати склад нематеріальних активів, переглянути організаційно-розпорядчі документи, що підтверджують створення спеціальної експертної комісії, уповноваженої вчиняти дії щодо визначення строків корисного використання нематеріальних активів, та ознайомитися з рішеннями, прийнятими даної комісією. Також аудитор повинен переглянути відповідні питання охоронні документи, облікову політику організації, накази керівника організації щодо встановлення строків корисного використання конкретних об'єктів нематеріальних активів. Потім дані із зазначених документів порівнюються з даними, відображеними в актах прийому-передачі нематеріальних активів та картках обліку.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Методика аудиторської перевірки операцій з обліку готівкових грошових коштів
Аудиторська перевірка обліку оборотних активів
План і програма аудиторської перевірки обліку основних засобів
Перевірка правильності і своєчасності відображення в обліку операцій по надходженню нематеріальних активів
Аудиторська перевірка обліку необоротніх активів
Перевірка правильності і своєчасності відображення в обліку операцій по надходженню нематеріальних активів
Перевірка оподаткування операцій з нематеріальними активами
Перевірка правильності і своєчасності відображення в обліку операцій з вибуття нематеріальних активів
Аудиторська перевірка обліку оборотних активів
Перевірка обліку нематеріальних активів
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси