Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Методи прийняття управлінських рішень
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Розробка та контроль реалізації управлінських рішень

Поняття контролю

Контроль виконання управлінських рішень обумовлений рядом причин. До них відносяться наступні.

o Невизначеність. Основна причина необхідності контролю - невизначеність, яка, будучи невід'ємним елементом майбутнього, притаманна будь-якого управлінського рішення, виконання якого передбачається в майбутньому. Існують такі фактори невизначеності:

- часовий інтервал між прийняттям і реалізацією рішення;

- персонал організації.

o Попередження виникнення кризової ситуації.

o Підтримання успіху. Система контролю дозволяє виявити ті позитивні аспекти і сильні сторони, які визначились при здійсненні її діяльності. Зіставляючи реально досягнуті результати із запланованими, керівництво організації отримує можливість визначити, де організація домоглася успіхів, а де потерпіла невдачу. Іншими словами, один з важливих аспектів контролю полягає в тому, щоб визначити, які саме напрямки діяльності організації найбільш ефективно сприяли досягненню її загальних цілей. Визначаючи успіхи і невдачі організації та їх причини, менеджер може швидко адаптувати організацію до динамічних вимог зовнішнього середовища і забезпечити тим самим найбільші темпи руху до основоположних цілей організації.

o Види контролю.

o Попередній контроль. Цей вид контролю називається попереднім тому, що здійснюється до фактичного початку робіт. Деякі найбільш важливі види контролю організації можуть бути замасковані серед інших функцій управління. Так, хоча планування і створення організаційних структур рідко відносять до процедури контролю, вони як такі дозволяють здійснювати попередній контроль над діяльністю організації.

Основний засіб здійснення попереднього контролю є реалізація (не створення, а саме реалізація) певних правил, процедур і ліній поведінки. Оскільки правила і лінії поведінки виробляються для забезпечення виконання планів, їх суворе дотримання - це спосіб переконатися, що робота виконується в заданому напрямку.

Якщо писати чіткі посадові інструкції, ефективно доводити формулювання цілей до підлеглих, набирати в адміністративний апарат управління кваліфікованих людей, це буде збільшувати ймовірність того, що організаційна структура буде працювати так, як задумано. В організаціях попередній контроль використовується в трьох ключових областях:

- попередній контроль в області людських ресурсів досягається в організаціях за рахунок ретельного аналізу тих ділових і професійних знань і навичок, які необхідні для виконання тих чи інших посадових обов'язків і відбору найбільш підготовлених і кваліфікованих людей. Для того щоб переконатися, що прийняті працівники опиняться в стані виконати доручені їм обов'язки, необхідно встановити мінімально допустимий рівень освіти чи стаж роботи в даній області і перевірити документи і рекомендації, що подаються найманим. Істотно підвищити ймовірність залучення і закріплення в складі організації компетентних працівників можна також за рахунок встановлення справедливих розмірів виплат і компенсацій, проведення психологічних тестів, а також за допомогою численних співбесід з працівником у період перед його наймом. У багатьох організаціях попередній контроль людських ресурсів продовжується й після їх найму в ході курсу навчання.

Навчання дозволяє встановити, які знання і навички потрібно додати і керівному складу, і рядовим виконавцям до вже наявних у них, перш ніж приступати до фактичного виконання своїх обов'язків. Курс попереднього навчання підвищує імовірність того, що найняті робітники будуть трудитись ефективно;

- попередній контроль в області матеріальних ресурсів здійснюється шляхом вироблення стандартів мінімально допустимих рівнів якості і проведення фізичних перевірок відповідності вступників матеріалів цим вимогам. Один із способів попереднього контролю в цій галузі полягає у виборі такого постачальника, який переконливо довів свої можливості поставляти матеріали, відповідні технічним умовам. До методів попереднього контролю матеріальних ресурсів належить також забезпечення їх запасів в організації на рівні, достатньому для того, щоб уникнути дефіциту;

попередній контроль в області фінансових ресурсів. Найважливішим засобом попереднього контролю фінансових ресурсів є бюджет (поточний фінансовий план), який дозволяє також здійснити функцію планування. Бюджет - механізм попереднього контролю в тому значенні, що він дає впевненість: коли організації будуть потрібні готівкові кошти, ці кошти в неї будуть. Бюджети встановлюють також граничні значення витрат і не дозволяє тим самим якому-небудь відділу чи організації в цілому вичерпати свої наявні засоби до кінця.

o Поточний контроль. Не проводиться буквально одночасно з виконанням самої роботи. Швидше він базується на вимірюванні фактичних результатів, отриманих після проведення роботи, спрямованої на досягнення бажаних цілей. Для того щоб здійснювати поточний контроль таким чином, апарату управління необхідний зворотний зв'язок.

o Зворотний зв'язок. Системи зворотного зв'язку дозволяють керівництву виявити наявність непередбачених проблем і скоректувати свою лінію поведінки так, щоб уникнути відхилення організації від найбільш ефективного шляху до поставлених перед нею завдань. Всі системи зі зворотним зв'язком характеризуються:

- наявністю мети;

- використанням зовнішніх ресурсів;

- перетворенням зовнішніх ресурсів для внутрішнього використання;

- відстеженням значних відхилень від намічених цілей;

- коригуванням цих відхилень для того, щоб забезпечити досягнення цілей.

Відхилення, на які система повинна реагувати, щоб досягти своїх цілей, можуть викликатися як зовнішніми, так і внутрішніми факторами. До числа внутрішніх чинників слід віднести проблеми, пов'язані з ситуаційними факторами всередині організації. Зовнішні фактори - все те, що впливає на організацію з навколишнього її середовища: конкуренція, прийняття нових законів, зміни технології, погіршення загальної економічної ситуації, зміни системи культурних цінностей і багато іншого.

Цілком припустимо розглядати управління в основному як спробу забезпечити функціонування організації як системи з ефективним зворотнім зв'язком, тобто як системи, що забезпечує вихідні характеристики на заданому рівні, незважаючи на вплив зовнішніх і внутрішніх відхиляючих факторів. Однак хороше управління виходить далеко за рамки простого прагнення забезпечити статус-кво і адекватно реагувати на виникаючі проблеми. Якщо організація не прагне адаптуватися і вдосконалювати свою діяльність, спочатку зайнявши активну позицію, вона навряд чи залишиться ефективною в довгостроковому плані.

o Заключний контроль. Фактично отримані результати порівнюються з необхідними або відразу по завершенні контрольованої діяльності, або після закінчення визначеного заздалегідь періоду часу. Хоча заключний контроль здійснюється занадто пізно, щоб відреагувати на проблеми в момент їх виникнення, тим не менш, він має дві важливі функції:

- дає керівництву організації інформацію, необхідну для планування у випадку, якщо аналогічні роботи передбачається проводити в майбутньому. Порівнюючи фактично отримані і вимагалися результати, керівництво має можливість оцінити, наскільки реалістичні були складені їм плани. Ця процедура дозволяє також отримати інформацію про виниклі проблеми і сформулювати нові плани так, щоб уникнути цих проблем у майбутньому;

- сприяє мотивації. Якщо керівництво організації пов'язує мотиваційні винагороди з досягненням певного рівня результативності, то, очевидно, що фактично досягнуту результативність потрібно вимірювати точно і об'єктивно.

o Процес контролю реалізації управлінських рішень. В процедурі контролю є три чітко помітних етапу:

- встановлення планових величин і критеріїв;

- зіставлення з ними реальних результатів;

- реалізація необхідних коригувальних дій. На кожному етапі реалізується комплекс різних заходів.

Розглянемо докладніше заходи, що здійснюються на кожному етапі (рис. 11.1).

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Основні характеристики та принципи прийняття та реалізації управлінських рішень
Контроль реалізації управлінських рішень
Пріоритет мети при розробці та реалізації управлінських рішень
Відповідальність в системі розробки і реалізації управлінських рішень. Види відповідальності
Моделі, методологія і організація процесу розробки управлінського рішення
Поняття, види, цілі і задачі екологічного контролю
Поняття митного контролю
Поняття, цілі, завдання та принципи фінансового контролю
Поняття контролю і запису телефонних та інших переговорів
Контроль
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси