Меню
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Теоретичні основи товарознавства і експертизи
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 20. Стан та перспективи розвитку споживчого ринку

Інформація про стан ринку споживчих товарів є важливою для працівників сфери торгівлі. Дослідження ринку проводиться як на практичних, так і наукових цілях.

Знання поточного стану ринку забезпечує можливість грамотного управління асортиментом товарів, необхідні для оцінки ринкової вартості і якості товарів, а також при ідентифікації походження і автентичності товарів.

Алгоритм дослідження стану та перспектив розвитку споживчого ринку наступний.

1. Оцінка соціального статусу і ролі товару на внутрішньому і зовнішньому ринку.

2. Складання класифікації товару.

3. Загальна оцінка ринку.

4. Дослідження споживачів.

5. Дослідження виробників товару.

6. Дослідження факторів ринку.

7. Вивчення товарної та асортиментної політики.

8. Оцінка конкурентоспроможності за групами однорідних товарів.

Така послідовність товарознавчого дослідження ринку є логічно обґрунтованою, дозволяє поетапно розкрити і охарактеризувати всі елементи і об'єкти ринкової діяльності, відображає суб'єкти ринку та дозволяє провести причинно-наслідковий аналіз ринкової ситуації.

Встановлення соціальної ролі товару ґрунтується на виявленні характеру, настоятельности і обсягу суспільної потреби у даному товарі, його місця серед однорідних товарів.

Складання класифікації товару проводиться на основі загальних правил і принципів класифікації. Метод класифікації має забезпечувати найбільшу наочність, інформативність і зручність використання створюваної системи класифікації. За основу можуть використовуватися вже наявні використовуються в навчальній, науковій та практичній діяльності класифікаційні угруповання.

Найбільш важливі основні ознаки, які товарознавці використовують для класифікації, систему класифікації слід доповнити угрупованням за типами споживачів, половозрастному призначенням товару.

Загальна оцінка ринку повинна включати в себе встановлення місця (обсягу) виробництва і продажу конкретного товару як у сфері виробництва, так і в сфері товарного обігу. Доцільно зіставити загальний обсяг продажів (у вартісному та кількісному вираженні) по групі товару з обсягом продажів следуемого товару.

Важливим елементом оцінки ринку є визначення забезпеченості товаром населення, встановлення насиченості, затоварювання або дефіциту товару на ринку. При цьому слід враховувати довговічність виробів, вплив морального старіння і фізичного зносу на періодичність придбання товару, забезпечення попиту за рахунок комісійного продажу товарів, що були у вживанні.

Конкурентна боротьба за різними асортиментними позиціями оцінюється по жорсткості, швидкості реакції фірм на заходи по підвищенню конкурентоспроможності їх конкурентів, прийомам і способам створення конкурентних переваг, витрат на забезпечення конкурентоспроможності.

Фактори, що впливають на стан ринку товару, виявляються, аналізуються і ранжуються за ступенем впливу на пропозицію і попит. При систематизації можливо поділ на фактори макро - і мікрорівня.

У дослідження споживачів повинно входити вивчення психологічних, фізіологічних, антропометричних, статево-вікових, соціальних особливостей споживачів, критеріїв споживчого вибору, характеру і специфіки експлуатації і споживання товару. Отримана інформація систематизується шляхом створення споживчих угруповань, схожих за запитами споживачів.

Товарна політика підприємств виробників проводиться на основі визначення структури, широти і повноти виробничого асортименту, оцінки його оновлення та новизни. Доцільно зіставляти виробничий асортимент та товарну політику конкуруючих підприємств.

Асортиментну політику торговельних організацій можна аналізувати аналогічно товарній політиці виробників товарів. Аналіз може бути доповнений оцінкою асортименту за основними показниками.

Існує ряд показників, які характеризують стан ринку споживчих товарів (показники ринкової ситуації, показники конкурентної ситуації).

До показників ринкової ситуації належать:

- індекс зростання обсягів продажів;

- рівень реалізації продукції.

Індекс зростання обсягів продажу

(91)

де S і S0 - обсяги продажу відповідно в звітному і минулому (базисному) періодах часу.

Показник обсягу продажів може бути як у вартісному, так і в натуральному вираженні.

Рівень реалізації товару

(92)

де VT - обсяг товарів, вироблених підприємством за період часу Т; SТ - обсяг товарів, вироблених підприємством за період часу Т і реалізованих за звітний період.

Цей показник є індикатором для вибору подальшої стратегії підприємства. Якщо рівень реалізації R = 1 (або наближається до 1), слід розглянути питання про збільшення випуску товарів. Якщо ж R > 1 (причому значно), це свідчить про неблагополуччя і необхідність зміни стратегії підприємства по просуванню товару на ринок, наприклад, збільшення попиту на товар за допомогою реклами та інших маркетингових методів, що вимагають витрат, або поліпшення якості товарів.

До показників конкурентної ситуації належать:

- частка, займана на ринку;

- відносна частка ринку.

Частка, займана на ринку,

(93)

де -- обсяг продажів г-го товару аналізованого підприємства; - загальний обсяг продажів n-го товару на ринку усіма підприємствами; п - кількість підприємств на ринку.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Перспективи розвитку франчайзингу
Які перспективи розвитку?
Перспективи розвитку апеляції та касації
Напрямки та перспективи розвитку світового ПЕК
Соціально-економічне становище та перспективи розвитку СФО
Перспективи і напрями розвитку менеджменту
Перспективи розвитку екологічного законодавства
Соціально-економічне становище та перспективи розвитку ДВФО
Схід сьогодні: основні моделі і перспективи розвитку
Сутність споживчого вибору на ринку.
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси