Меню
Головна
 
Головна arrow Політекономія arrow Економічна теорія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Еластичність попиту і пропозиції

Під еластичністю розуміється міра реакції однієї змінної на зміну іншої, виражена як відношення відсоткових змін. Наприклад, при зміні ціни еластичність попиту дорівнює

Таким чином, еластичність попиту за ціною є відношення процентної зміни попиту на товар до процентному зміни його ціни.

Вивчення еластичності попиту на окремі товари і в цілому ринкового попиту дозволяє передбачити зміни ринку в результаті проведення тієї чи іншої цінової політики. Важливо знати реакцію споживачів і для окремих виробників, так як від цього залежить отримана ними прибуток.

Попит вважається еластичним, коли величина попиту змінюється у великих розмірах, ніж змінюються ціни (рис. 5.7).

В нашому прикладі при зниженні ціни менш ніж у 2 рази (була 50 крб., стала 30 руб.) попит збільшився в 3 рази (з 10 до 30 шт.), значить, попит еластичний. При еластичному попиті дохід підприємця після зниження ціни зростає. У нас до зниження ціни він становив 500 руб. (50 руб. · 10), після зниження - 900 руб. (30 руб. · 30).

Якщо процентна зміна величини попиту менше, ніж зміна ціни, і загальний дохід падає - попит нееластичний (рис. 5.8).

Рис. 5.7. Еластичний попит

Рис. 5.8. Нееластичний попит

В даному випадку дохід впав з 500 до 450 руб. внаслідок зниження ціни з 50 до 30 руб.

Бувають випадки, коли відсоткова зміна ціни дорівнює процентному зміни попиту, в цьому випадку говорять про попит з одиничною еластичністю (рис. 5.9). В даному випадку дохід залишається незмінним - 500 руб.

Проаналізувавши на графіках всі три варіанти еластичності і простеживши зміни кривої попиту, можна по зовнішньому вигляду кривої приблизно визначити вид еластичності попиту. Більш еластичний попит відбивається більш пологої кривої, і навпаки, нееластичний попит характеризує досить крутий нахил кривої. Але це відноситься скоріше до окремих ділянок кривої, ніж до кривої в цілому.

Рис. 5.9. Одинична еластичність попиту

Теоретично можливі ще два варіанти еластичності, але в житті вони практично не зустрічаються. Перший - це абсолютно нееластичний попит (рис. 5.10).

Рис. 5.10. Абсолютно нееластичний попит

В цьому випадку ми маємо попит на товар, який завжди купують у розмірі 20 од., як би високо не піднялася ціна на нього. Прикладом такого попиту може бути ринок ліків, точніше, попит на життєво важливі ліки, наприклад, інсулін.

Другий варіант - абсолютно еластичний попит, коли кількість товару можна купити за максимальною ціною - 30 руб., але якщо ціна підніметься, не вдасться продати жодної одиниці (рис. 5.11).

Рис. 5.11. Абсолютно еластичний попит

Такий можливий попит на ринках сільськогосподарської продукції.

Для продавця дуже важливо визначити кількісне вираження еластичності. Якщо, припустимо, попит був 20 од., а потім зменшився до 15, його зміна у відсотковому вираженні складе 25%. Якщо попит знову зросте з 15 до 20 од., то його збільшення складе 33%, тобто одні і ті ж абсолютні величини дають різний відсотковий результат.

В якості простої та надійної методики розрахунку еластичності економіст і математик Р. Аллен запропонував використовувати правило середньої точки. Це не єдино можливий шлях підрахунку, але він став загальноприйнятим.

Для того щоб визначити середню точку, суми початкового і кінцевого значень ділять на 2, тобто в нашому випадку

Процентна зміна величини попиту у відповідності з цим правилом вимірюється за формулою

де Q1 і Q2 - величина попиту до і після зміни.

Аналогічно розраховується і процентне зміна ціпи:

Звідси еластичність попиту за ціною дорівнює

Покажемо це на прикладі. Якщо, припустимо, при зростанні ціни на чоловічі костюми з 300 до 10 000 руб. попит впав з 200 до 10 шт., то, підставивши ці значення в формулу, отримаємо

Ця величина означає, що розміри попиту будуть зменшуватися на 0,91% на кожен відсоток підвищення ціни. Результат даних розрахунків може бути як позитивним, так і негативним. Знак у цьому разі не має значення, важлива лише абсолютна величина результату. При абсолютно нееластичному попиті результат розрахунків повинен бути дорівнює 0, при нееластичному попиті - від 0 до 1, при попит з одиничною еластичністю - 1, при еластичному попиті - більше 1. Існує загальне правило зміни еластичності: еластичність зменшується в міру руху вниз по кривій попиту.

Безліч товарів мають свої замінники на ринку. Чим більше таких замінників, тим еластичніше попит на товар. У цьому випадку виникає так звана перехресна еластичність, яку можна визначити наступним чином:

Взаємозамінні товари завжди мають позитивну перехресну еластичність попиту, тобто із зростанням ціни Tv попит на Тх зростає.

Аналогічно розраховується еластичність і на взаємодоповнюючі товари, але вони володіють негативною еластичністю, тобто зі зростанням ціни Tх попит на Tv зменшується.

Розрахунки перехресної еластичності широко використовуються при проведенні антимонопольної політики. Довести, що фірма не є монополістом, можна, розрахувавши перехресну еластичність товарів фірми та товарів фірм-конкурентів: якщо вона позитивна, то фірма не є монополістом.

Еластичність залежить і від питомої ваги даного товару в бюджеті споживача. Попит на дешеві, малопотребляемые товари практично не впливає на еластичність залежно від ціни, в той час як попит на дорогі, але необхідні товари і послуги досить еластичний.

Ступінь потреби в даному товарі теж впливає на еластичність. Прикладом можуть служити ліки (як би не змінювалися ціни, попит не змінюється).

Як правило, на коротких проміжках часу попит менш еластичний, ніж за довгостроковий період. Дана обставина пояснюється тим, що за короткий період складно перебудувати попит, на це потрібен час, і, як правило, змінюється не тільки попит на товар, але і вся споживчий кошик. Крім того, за довгостроковий період можна організувати виробництво нових товарів, які є замінниками наявним.

Еластичність попиту змінюється не тільки від ціни, але і від доходу. Еластичність попиту за доходом - це відношення процентної зміни величини попиту на товар до процентному зміни доходів споживачів.

В даний час В розвинених країнах з зростанням доходів зростають потреби в послугах, в країнах - у товарах тривалого користування. Еластичність попиту по доходу залежить від того, чи є даний товар предметом розкоші або предметом першої необхідності. У першому випадку - еластичність буде вище, у другому - нижче. Значимість товару в бюджеті сім'ї також впливає на його еластичність - чим він потрібніший, тим нижче еластичність. Стримуючим фактором еластичності служить консерватизм попиту: навіть при підвищенні доходів споживачеві важко переключитися на більш дорогі товари, і якийсь час його попит практично залишається незмінним.

Цінова еластичність застосовується також і до пропозиції. Еластичність пропозиції за ціною - це відношення процентної зміни величини пропонованого товару до процентному зміни його ціни. Вона розраховується за тією ж методикою, що і еластичність попиту, в основі якої лежить правило середньої точки.

Визначальним елементом еластичності пропозиції є мобільність факторів виробництва пропонованого товару, їх здатність швидко перебудуватися на виробництво іншого товару при зниженні ціни на перший. У цьому випадку пропозиція вважається еластичним. Але, як правило, в короткий період виробник не встигає організувати нове виробництво у відповідь на зміну ситуації на ринку. Це не означає, що при різкому збільшенні ціни кількість пропонованих товарів не збільшиться: навіть за короткий період часу виробники можуть краще використовувати виробничі потужності, збільшувати тривалість робочого тижня, виплачувати понаднормові тощо, що призведе до збільшення пропозиції і визначить високу еластичність.

Однак по ряду товарів і послуг пропозицію в короткий період часу зовсім неэластично (наприклад, здача в оренду приміщень та обладнання). Тому завжди в довгостроковому періоді еластичність пропозиції збільшується, так як збільшуються можливості реагування виробників. Залежить еластичність і здатність товару до зберігання і відповідно - від вартості цього зберігання. Товар, який не може зберігатися тривалий час або зберігання якого коштує дуже дорого, має низьку еластичність пропозиції.

Поняття "еластичність" широко застосовується як в мікроекономіці, так і в макроекономічному аналізі. Воно використовується при аналізі поведінки споживача, визначає на основі прогнозів стратегію поведінки окремої фірми, використовується при проведенні антимонопольної політики, при аналізі безробіття, виробленні політики доходів і пр.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Практична значимість еластичності попиту і пропозиції
Еластичність попиту і пропозиції
ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ
Еластичність попиту і пропозиції
Теорія еластичності попиту і пропозиції
Цінова еластичність пропозиції, її вимірювання та типи. Фактори, що впливають на еластичність пропозиції
Чинники, що визначають еластичність і нееластичність попиту
Попит і пропозиція
Макроекономічна рівновага в моделі сукупного попиту і сукупної пропозиції. Перехід від короткострокового до довгострокового рівноваги
Сукупний попит і сукупна пропозиція
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси