Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Управління персоналом
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Трудовий колектив, його ознаки і функції

У вітчизняній літературі з управління прийнято розглядати трудовий колектив як сукупність індивідів, об'єднаних спільною роботою в організації та спільними інтересами.

Для трудового колективу характерні наступні ознаки:

o спільність цілей, яка в ідеалі забезпечує поєднання інтересів особи, колективу і суспільства;

o взаємодопомога;

o наявність певної організаційної структури, яка зумовлена розмірами і завданнями організації;

o дисципліна;

o виконання певних соціальних функцій (виробництво певних видів продукції, надання послуг, забезпечення зайнятості та ін).

По виду діяльності та особливостей кінцевого продукту виділяють:

o колективи виробничих галузей (промисловості, торгівлі, сільського господарства, будівництва, громадського харчування, вантажного транспорту, збуту, зв'язку та інших галузей, що належать до сфери матеріального виробництва);

o колективи невиробничих галузей. Кінцевий продукт діяльності - різного роду послуги (охорона здоров'я, фізкультура, соціальне забезпечення, освіта, культура і мистецтво, кредитування, житлово-комунальне господарство, страхування, наука, пасажирський транспорт).

За формами власності, на основі якої вони функціонують, виділяють:

o колективи, що діють на основі державної власності;

o трудові організації на базі кооперативної, акціонерної власності;

o колективи, зайняті працею у приватному секторі;

o трудові колективи спільних підприємств з іноземними фірмами;

o трудові колективи, які використовують майно профспілкових та інших громадських організацій;

o колективи, які займаються підсобним господарством при промислових та інших несільськогосподарських підприємствах.

По тривалості існування бувають:

o трудові колективи безперервної діяльності (постійно діючі);

o тимчасові трудові колективи (для рішення конкретної задачі).

Можна групувати трудові колективи за специфічними ознаками:

o чисельності членів у них;

o складу працівників (вік, стать, рівень освіти, кваліфікація, національна приналежність);

o умовами діяльності (функціонування в нормальних або екстремальних умовах на малоосвоенной території, з важким кліматом) та ін;

o мірою формалізований™ (з жорсткою організацією - виробничі трудові колективи, з порівняно гнучкою організацією - навчальні заклади, наукові установи, творчі об'єднання);

o рівня згуртованості (ступеня розвиненості колективістських відносин);

o інтересам (мисливські, спортивні, туристські). Ці ознаки багато в чому визначають структуру, зміст і характер діяльності трудового колективу.

Ефективність діяльності трудового колективу залежить від його структури, тобто внутрішньої будови. Під структурою трудового колективу розуміють сукупність його елементів і відношення між цими елементами. Таким елементом структури колективу вважається соціальна група, тобто сукупність людей, які володіють яким-небудь загальним соціальним ознакою.

Розрізняють структури трудового колективу п'яти типів. У кожному типі реалізується відповідний йому вид соціальних відносин (табл. 6.1).

Виробничо-функціональна структура складається з виробничих підрозділів, що створюються відповідно з наказами, розпорядженнями, штатними розкладами. Виникають у цих групах службово-ділові формальні відносини між працівниками обумовлені посадовими інструкціями, договорами та іншими документами. Ці стосунки мають безособовий характер, тобто

Таблиця 6.1. Типи структур трудового колективу та їх характеристики

Типи структури

Основні характеристики

Виробничо-функціональна

Вид поділу праці

Суспільно-організаційна

Приналежність до профспілковим, політичним та іншим громадським організаціям. Участь в управлінні

Соціально-демографічна

Вік, стать, сімейний стан, освіта, стаж роботи

Професійно-кваліфікаційна

Професії, спеціальності, кваліфікації

Соціально-психологічна

Міжособистісні стосунки, цінності, установки, мотиви трудової діяльності, захоплення, інтереси, поведінка внепроизводственное

не залежать від того, хто персонально виконує ту чи іншу трудову функцію. Виробничо-функціональні відносини випливають з поділу праці та сто спеціалізації.

Трудовий колектив виконує конкретні економічні, управлінські та соціальні функції.

Економічні функції виражаються у здійсненні комерційних, технологічних, виробничих та інших процесів, в результаті яких реалізується місія організації.

Виконання управлінських функцій передбачає видачу керуючих впливів суб'єкта на об'єкт управління.

Реалізація соціальних функцій пов'язана з активізацією людського фактора. Здійснення цих функцій виявляється в постановці і вирішенні задач соціального розвитку колективу.

Існують такі об'єднання працівників у колектив:

o основний колектив - підприємство в цілому (вищий рівень об'єднання);

o вторинний колектив - проміжний рівень (колектив філії, цеху, великого підрозділу);

o первинний колектив - нижній рівень (бригада, лабораторія, робоча група).

Первинний трудовий колектив являє собою мікросередовище, в якій формуються трудові і соціальні якості працівників, групові цінності і норми поведінки. Особливість первинних трудових колективів в тому, що тут закладаються стійкі повсякденні особисті контакти між їх членами. Таке безпосереднє особисте спілкування служить основою для виникнення емоційних, міжособистісних відносин. Часто ці первинні (контактні) колективи називають малими групами, визначальною ознакою яких є не нечисленність, а безпосередність комунікаційних зв'язків між їх членами.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Істотні ознаки колективу та його функції
Характеристика поняття "колектив" і його функції
Психологічні особливості конфліктів у трудових колективах
Навчально-виховний колектив як форма функціонування цілісного педагогічного процесу
Спеціаліст і трудовий колектив
Морально-психологічний стан колективу
Рівні розвитку колективу
Думка колективу
Поняття і ознаки особи, що виконує управлінські функції в комерційній або іншій організації
Основи трудового права
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси