Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерський облік в казенних установах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Виправлення помилкових записів в первинних документах

Згідно ст. 9 Закону про бухгалтерський облік, внесення виправлень в касові і банківські документи не допускається. При виявленні в них помилок документи не приймаються до виконання і мають бути складені заново. У інші первинні облікові документи виправлення можуть вноситися лише за погодженням з учасниками господарських операцій, що повинно бути підтверджено підписами тих же осіб, які підписали документи, із зазначенням дати внесення виправлень. У бухгалтерській практиці використовується три способи виправлення помилок: коректурний, спосіб додаткової бухгалтерської записи, спосіб "червоне сторно". Спосіб "червоне сторно" означає, що записані таким чином дані при підрахунку враховуються зі знаком "мінус". Виправлення помилок, виявлених в регістрах бюджетного обліку, проводиться в наступному порядку.

1. При виявленні помилки за даний звітний період до моменту подання бюджетної звітності, не потребує зміни в Журналах операцій:

- закреслюються внесені в документ невірні відомості;

- поруч з закресленою записом пишеться вірна запис;

- поруч або на полях робиться запис: "Виправлено на...";

- особа, яка внесла виправлення, підписується під записом "Виправлено на..." і ставить дату виправлення;

- документ під внесеними документами виправленнями ще раз підписують всі особи, що підписали його з раніше зробленою записом;

- особи, які підписують документ, після внесення в нього виправлень одночасно ставлять другий підпис під записом про внесення змін.

2. При виявленні помилки за даний звітний період до моменту подання бюджетної звітності, що вимагає зміни в Журналах реєстрації операцій, в останній день звітного періоду виправлення оформляється способом "червоне сторно" і додаткового бухгалтерської записом.

3. При виявленні помилки за звітний період, за яким вже представлена в установленому порядку бюджетна звітність, виправлення оформляється способом "червоне сторно" і додаткового бухгалтерської записом датою виявлення помилки.

Додаткові бухгалтерські записи з виправлення помилок, включаючи спосіб "червоне сторно", оформлюються Довідкою (ф. 0504833), в якій робиться посилання на номер і дату виправляється журналу операцій, документа, обґрунтування внесення виправлень.

Приклад 2.3

Виправлення помилок в первинному обліковому документі. Комірник при оформленні Відомості видачі матеріальних цінностей на потреби установи (ф. 0504210) за 18 лютого 200_ р. у графі "Усього" невірно вказав кількість виданих пачок офісного паперу - замість "13" написав "15".

Для виправлення допущеної помилки комірник повинен закреслити запис "15" і поряд написати "Виправлено на тринадцять", вказати посаду, прізвище та проставити дату виправлення.

Регістри бюджетного обліку

Ведення бухгалтерського обліку дозволяє шляхом організації суцільного, безперервного і документального обліку всіх господарських операцій зібрати, зареєструвати і узагальнити інформацію в грошовому вираженні про майно, зобов'язання організації та їх русі. Згідно ст. 10 Закону про бухгалтерський облік, для систематизації та накопичення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, для відображення на рахунках бухгалтерського обліку і в бухгалтерській звітності, призначені регістри бухгалтерського обліку. Регістри бухгалтерського обліку ведуться в спеціальних книгах (журналах), на окремих аркушах, картках тощо

Регістри, що застосовуються для ведення бюджетного обліку, називають регістрами бюджетного обліку. Вони дозволяють вирішити перераховані вище завдання бюджетного обліку по формуванню повної і достовірної інформації про стан фінансових та нефінансових активів і зобов'язань публічно-правових утворень.

Інструкцією по бюджетному обліку встановлено перелік регістрів бюджетного обліку із зазначенням обов'язкових реквізитів та показників, які повинні в них міститися. Структура регістрів бюджетного обліку складається з трьох частин:

1) заголовній, що дозволяє ідентифікувати форму регістру;

2) змістовною, де систематизується і накопичується інформація з прийнятих до обліку первинних документів;

3) оформляє, що надає документу юридичну силу.

Наказом Мінфіну Росії від 15 грудня 2010 року № 173н "Про затвердження форм первинних облікових документів та регістрів бухгалтерського обліку, які застосовуються органами державної влади (державними органами), органами місцевого самоврядування, органами управління державними позабюджетними фондами, державними академіями наук, державними (муніципальними) установами та Методичних вказівок по їх застосуванню" затверджено форми регістрів бюджетного обліку та порядок їх ведення для федеральних установ. А для установ, що фінансуються за рахунок регіональних та місцевих бюджетів, форми регістрів бюджетного обліку, правила їх ведення розробляються і затверджуються органом, організуючим виконання відповідного бюджету (відповідним фінансовим органом). Це дозволяє враховувати специфіку виконання відповідного бюджету бюджетної системи РФ.

Для забезпечення зберігання інформації в умовах комплексної автоматизації бюджетного обліку необхідно формувати на паперових носіях регістри бюджетного обліку з періодичністю, встановленою листом Мінфіну Росії від 1 лютого 2006 року № 02-14-10а/187 (табл. 2.6).

Таблиця 2.6. Періодичність формування регістрів бюджетного обліку

п/п

Код форми

Найменування регістру бюджетного обліку

Періодичність

1

0504031

Інвентарна картка обліку ОЗ

Щорічно

2

0504032

Інвентарна картка групового обліку ОЗ

3

0504033

Опис інвентарних карток з обліку основних засобів

4

0504034

Інвентарний список нефінансових активів

5

0504035

Оборотна відомість

по нефінансовим активів

6

0504036

Оборотна відомість

Щомісяця

7

0504037

Накопичувальна відомість з надходження продуктів харчування

8

0504038

Накопичувальна відомість з витрачання продуктів харчування

9

0504039

Книга обліку тварин

Щорічно

10

0504041

Картка кількісно-сумового обліку матеріальних цінностей

Щорічно

11

0504042

Книга обліку матеріальних цінностей

В міру здійснення операцій

12

0504043

Картка обліку матеріальних цінностей

Щорічно

13

0504044

Книга реєстрації бою посуду

В міру здійснення операцій

14

0504045

Книга обліку бланків суворої звітності

15

0504046

Книга обліку виданих роздавальника грошей на виплату заробітної плати, грошового забезпечення та стипендій

16

0504047

Реєстр депонованих сум

Щомісяця

17

0504048

Книга аналітичного обліку депонованої заробітної плати, грошового забезпечення та стипендій

18

0504049

Авансовий звіт

По мірі необхідності формування регістра

19

0504051

Картка обліку коштів і розрахунків

Щорічно

20

0504052

Реєстр карток

21

0504053

Реєстр здачі документів

По мірі необхідності формування регістра

22

0504054

Многографная картка

Щорічно

23

0504071

Журнал операцій

Щомісяця

24

0504072

Головна книга

Щорічно

25

0504082

Інвентаризаційний опис залишків на рахунках обліку грошових коштів

При інвентаризації

26

0504086

Інвентаризаційний опис (звіряльна відомість) бланків суворої звітності та грошових документів

27

0504087

Інвентаризаційний опис (звіряльна відомість) по об'єктах нефінансових активів

28

0504088

Інвентаризаційний опис готівкових грошових коштів

29

0504089

Інвентаризаційний опис розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами

30

0504091

Інвентаризаційний опис розрахунків за доходами

31

0504092

Відомість розбіжностей за результатами інвентаризації

Крім того, зазначені регістри бюджетного обліку формуються на паперовому носії незалежно від встановленого терміну на вимогу перевіряючих органів.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Форми первинних облікових документів
Скарги на відмову внести виправлення або зміни у записи актів громадянського стану
Первинні документи і регістри бюджетного обліку
Уніфіковані форми первинних облікових документів з оформлення переміщення і передачі в експлуатацію матеріальних запасів
Тактико-організаційні основи контролю і запису переговорів
Первинні документи і регістри бюджетного обліку
Відображення розрахунків з підзвітними особами в регістрах бюджетного обліку
Відображення операцій з обліку матеріальних запасів в регістрах бюджетного обліку
Методологічні та правові засади сучасної системи бюджетного обліку
Бюджетний облік видачі в експлуатацію і списання м'якого інвентарю
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси