Меню
Головна
 
Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні системи і технології в економіці і управлінні
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 2. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Після вивчення цієї глави студент повинен:

знати

o загальні характеристики базової інформаційної технології на різних рівнях представлення моделі;

o концептуальний рівень представлення моделі як одну з характеристик базових інформаційних технологій;

вміти

o представити базові інформаційні технології на концептуальному, логічному та фізичному рівнях;

володіти

o стандартними засобами базових інформаційних процесів і технологій.

Інформаційні технології різним чином впливають на підвищення продуктивності. По-перше, сама по собі технологія дозволяє швидше і ефективніше виконати необхідну роботу. По-друге, вона перетворює сам процес виробництва продукції. Багато компаній, що вкладають гроші у великі інвестиційні ІТ-проекти, значно поліпшують свої позиції на ринку. Центром вивчення проблем електронного бізнесу (Center for e-Business), який очолює професор Е. Бринджолфссон, було розроблено сім основних критеріїв, що дозволяють оцінити результат зроблених в ІТ-проект інвестицій (р-н Бринджолфссон називає цей результат "цифровий організацією" компанії).

1. Перетворення паперового документообігу на електронний.

2. Використання розподіленої системи прийняття рішень в організації. Система прийняття рішень повинна бути регламентована і централізовано за допомогою електронного документообігу. Окремо повинні розглядатися ситуації, що вимагають втручання людини, що стосуються різних думок, виняткових процесів і творчості.

3. Розробка системи заохочень за різні досягнення в області підвищення ефективності роботи компанії.

4. Створення більш відкритого доступу до інформації та засобів зв'язку. В організації повинні бути чітко налагоджені як горизонтальні, так і вертикальні зв'язки в системі управління. Для цього необхідне широке використання електронної пошти, внутрішньої мережі підприємства і т. д. Подібна технічна підтримка повинна бути частиною системи прийняття рішень на підприємстві та сприяти організації заохочувальних заходів.

5. Зосередження на більш прибуткових сферах діяльності підприємства. Керівництву необхідно скоротити фінансування малорентабельних галузей, при цьому належним чином інвестувати кошти в побудову корпоративної культури. Повинні бути чітко сформульовані цілі підприємства.

6. Інвестування коштів у кадрову політику. Підприємство повинно приділяти достатньо коштів та часу менеджерів вищої та середньої ланки процесу підбору персоналу.

7. Активне інвестування коштів у систему навчання працівників для підвищення їх кваліфікації.

"За моїми розрахунками, 9/10 сукупних витрат і 9/10 прибутку від великого ІТ-проекту припадають не на обладнання та навіть не на програмне забезпечення, - зазначив професор. - Ці гроші витрачаються на формування нової структури бізнес-процесів підприємства і навчання персоналу".

Основні поняття, термінологія і класифікація

Витоки та етапи розвитку інформаційних технологій

Інформаційні технології можна представити сукупністю трьох основних способів перетворення інформації: зберігання, обробка і передача.

На ранньому етапі розвитку суспільства професійні навики передавалися в основному особистим прикладом за принципом " роби як я. В якості способу передачі інформації використовувалися ритуальні танці, обрядові пісні, усні перекази і т. д., які реалізовувалися людиною.

Перший етап розвитку інформаційної технології пов'язаний з відкриттям способів тривалого зберігання інформації на матеріальному носії. Це і печерна живопис, зберігає найбільш характерні зорові образи, пов'язані з полюванням і ремеслами (приблизно 25-30 тис. років тому), і гравірування по кістки, що позначає місячний календар, а також числові нарізки для вимірювання (виконані приблизно 20-25 тис. років тому). Способи зберігання інформації зазнали вдосконалення, а період до появи інструментів для обробки матеріальних об'єктів та реєстрації інформаційних образів на матеріальному носії склав близько мільйона років або 1% часу існування цивілізації. Стає зрозуміло, чому при рішенні абстрактних інформаційних задач ефективність людини різко зростає у разі подання інформації у вигляді зображень матеріальних об'єктів (використання графічних інтерфейсів). В цьому випадку включаються в роботу ті області людської інтуїції, які розвивалися в перші 99% часу існування цивілізації.

Другий етап розвитку інформаційної технології почав свій відлік близько 6 тис. років тому і пов'язаний з появою писемності. Ера писемності характеризується появою нових способів реєстрації на матеріальному носії символьної інформації. Застосування цих технологій дозволяє здійснювати нагромадження й тривале зберігання знань. В якості носіїв інформації на другому етапі розвитку ІТ виступали і досі виступають: камінь, кістку, дерево, глина, папірус, шовк, папір. Зараз цей ряд можна продовжити: магнітні покриття (стрічка, диски, циліндри і т. д.), рідкі кристали, оптичні носії, напівпровідники і т. д. В цей період накопичення знань відбувалося досить повільно і було обумовлено труднощами, пов'язаними з доступом до інформації (недолік другого етапу розвитку ІТ). Знання, представлені у вигляді рукописних видань, зберігалися в одиничних екземплярах, причому доступ до них був суттєво утруднений, так як вони охоронялися спеціальної кастою - жерцями, які наділені виключним правом монопольного доступу до фонду людського досвіду і були посередниками між накопиченими знаннями та зацікавленими людьми. Цей бар'єр був зруйнований на наступному етапі.

Початок третього етапу датується 1445 р., коли В. Гутенберг винайшов друкарський верстат, і підводить підсумок становленню способів реєстрації інформації. Поява книг відкрило доступ до інформації широкому колу людей і різко прискорило темпи накопичення систематизованих за галузями знань. За три століття після винаходу друкарського верстата виявилося можливим накопичити ту "критичну масу" соціально доступних знань, при якій почався лавиноподібний процес розвитку промислової революції. Друкарський верстат зіграв роль інформаційного ключа, різко підвищивши пропускну здатність соціального каналу обміну знаннями.

Характерною ознакою першої інформаційної революції є те, що з цього моменту почалася незворотна поступальний рух технологічної цивілізації. Книгодрукування - це перша інформаційна революція.

Четвертий етап розвитку інформаційної технології почався в 1946 р. з появою електронної обчислювальної машини (ЕОМ) для обробки інформації. Цією машиною є перша ЕОМ (типу ENIAC), запущена в експлуатацію в Пенсильванському університеті. Ця машина не мала збереженої програми, яка задавалася шляхом шнурової комутації (аналог табуляторів - счетнорешающих машин). Електронно-обчислювальна машина UNIVAC (1949) вже використовувала загальну пам'ять і для програм, і для даних, що забезпечувало збереження програм на носіях (магнітних стрічках, магнітних барабанах).

До цього часу вже значна частина населення була зайнята в інформаційній сфері.

Характерною ознакою другої інформаційної революції є поява вперше за всю історію розвитку людства підсилювача інтелекту - ЕОМ.

Подальший розвиток обчислювальної техніки, удосконалення способів обробки інформації викликало розвиток способів передачі інформації - поява інформаційно-обчислювальних (комп'ютерних) мереж і призвело до третьої інформаційної революції. У 1983 р. Міжнародною організацією але стандартизації (International Standard Organization - ISO) розроблена система стандартних протоколів, що отримала назву моделі взаємодії відкритих систем (Open System Interconnection - OSI/ISO) або еталонної моделі взаємодії відкритих систем (ЕМ ВВС). Модель OSI представляє загальні рекомендації для побудови стандартних сумісних мережевих програмних продуктів, служить базою для розробки мережевого обладнання. Поява цього стандарту відіграла важливу роль при формуванні різних комп'ютерних мереж, в тому числі і Інтернет. Деякі автори, аналізуючи інформаційні технології, які використовуються в Інтернеті, порівнюють його з нейронною мережею та обговорюють питання про виникнення і розвиток нейронної мережі планети і становлення планетарного розуму.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Інформаційні, організаційні та телекомунікаційні технології в цивільній службі
Основні поняття і термінологія безпеки праці
Єдина термінологія і класифікація вартості
Історична термінологія логістики. Поняття і визначення
Сутність, значення та закономірності розвитку інформаційних систем і технологій в сучасній економіці
Планування інформаційної кампанії та вибір інформаційних технологій
Розвиток інформаційних технологій управління людськими ресурсами
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси