Меню
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Конкурентоспроможність товарів і послуг
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Товари-конкуренти як об'єкти оцінки

Купівля товару (послуги) - це заключний акт у конкурентній боротьбі постачальників за увагу споживача.

Рішення про купівлю дорогих товарів і товарів тривалого користування приймається задовго до їх оплати і народжується поетапно: усвідомлення потреби, пошук інформації - оцінка інформації - остаточне ухвалення рішення.

Вибір йде від загального до конкретного (рис. 8). Вихідним моментом, за Ф. Котлером [55], можуть бути бажання-конкуренти, об'єктом яких є товари різного роду, що задовольняють одну і ту ж потребу покупця. Наприклад, споживач, який бажає користуватися очищеною водою, повинен прийняти рішення або про покупку і використанні побутового фільтра, або про систематичну купівлю бутильованої води.

Можуть виникати ситуації, коли споживач, який бажає витратити певну суму грошей, поетапно детально аналізує об'єкти покупки. На кожному етапі він зіставляє конкурентні переваги і послідовно приймає рішення щодо порівнюваних об'єктів.

Марки-конкуренти є головним об'єктом порівняльного аналізу показників якості товарів-аналогів, проведеного виробниками та експертами (залученими споживчими організаціями та конкурсними комісіями). Саме між марками-конкурентами відбувається найбільш жорстке суперництво (тут доречна аналогія з тваринним світом, де двигуном еволюції є внутрішньовидова конкуренція). Марки-конкуренти також є об'єктами оцінки торгівлю за такими показниками конкурентоспроможності, як обсяг продажів, рівень реалізації.

Конкурентоспроможність марок-коикурентов (див. рис. 8) оцінюється споживачем у процесі остаточного прийняття рішення.

Що стосується укрупнених об'єктів оцінки, то вони вибираються не лише споживачем на початкових етапах ухвалення рішення про покупку (постачальниками), але й іншими суб'єктами оцінки, зокрема:

o виробниками при формуванні стратегічних планів підвищення конкурентоспроможності (припустимо, виробник світлотехнічної продукції вирішує питання (з урахуванням роботи [55]) про терміни переходу від виробництва енергозберігаючих люмінесцентних ламп до виробництва світлодіодних джерел світла, ринку товарів, що випускаються (у розрізі їх груп, видів) з метою визначення показника "частка товару на ринку";

Рис. 8. Об'єкти оцінки конкурентоспроможності товарів

o торговельною організацією та підприємством при плануванні торгового асортименту (за класами товарів) нового магазину, оцінки рівня рентабельності та рівня реалізації як показників конкурентоспроможності окремих груп і різновидів товарів. За вказаними критеріями магазином здійснюється удосконалення структури асортименту (див. додаток 3);

o управлінськими структурами при оперативному статистичному обліку виробництва і продажу класів (груп видів) товарів, при розробці стратегії розвитку сектору економіки, визначенні рівня конкурентоспроможності на світовому ринку.

З категорією об'єкта пов'язана обирана номенклатура критеріїв конкурентоспроможності.

При послідовному поділі об'єктів деталізується номенклатура критеріїв конкурентоспроможності. Наприклад, при оцінці різновидів товарів задіюється дуже широка номенклатура одиничних показників - до кількох десятків, тоді як при оцінці товарів на рівні "рід" оперують одним узагальненим критерієм - "рівень задоволеності споживача".

При оцінці конкурентоспроможності сукупності товарів застосовується не тільки критерій якості товару, але і критерій якості набору товарів - критерій раціональності асортименту товарів. Чим більший об'єкт, тим більш значуща зазначений критерій.

Таким чином, вибір об'єкта визначається цілями оцінки конкурентоспроможності.

У торгівлі об'єктом оцінки часто є така сукупність товарів, як торговий асортимент. Її оцінюють за таким специфічним критеріям конкурентоспроможності, як рентабельність, частка в товарообігу. За результатами оцінки проводиться удосконалення структури асортименту.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Об'єкти оцінки конкурентоспроможності продукції
Оцінка рекламних витрат конкурентів
Предмет, об'єкт і суб'єкт оцінки
Бар'єри входження конкурентів в аналізований ринок і величина витрат на входження
Оцінка вартості товарного знака (фірмового найменування)
Узгодження (узагальнення) результатів застосування підходів до оцінки та визначення підсумкової величини вартості об'єкта оцінки
Порядок оцінки
МЕТОДИКА ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВАРІВ
Методика оцінки рівня якості товарів
Бальна оцінка при визначенні показників якості товару
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси