Меню
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Теоретичні основи товарознавства і експертизи
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 8. Споживчі властивості товарів

Загальні поняття та класифікація споживчих властивостей

Описані властивості товарів становлять основу їх споживчих властивостей.

Споживчі властивості товару - це властивості, які виявляються в процесі споживання або використання товару споживачем для задоволення матеріальних і культурних потреб. Як правило, споживчі властивості є складними властивостями (зручність використання, надійність, безпека товару), утвореними сукупністю простих властивостей. Споживчі властивості визначають споживну вартість товару (цінність, корисність для людини).

Товарознавці виділяють наступні групи споживчих властивостей товарів:

- властивості призначення (функціональні, соціальне призначення, властивості класифікаційного призначення):

- надійність (довговічність, безвідмовність, ремонтопридатність, сохраняемость);

- ергономічні властивості (антропометричні, фізіологічні, психологічні, психофізіологічні);

- естетичні властивості;

- безпека та екологічні властивості.

Споживчі властивості формують якість товару.

В ГОСТ 15467-79 "Управління якістю продукції.

Основні поняття. Терміни та визначення" було дано визначення поняття "якість", що відноситься до продукції: "якість продукції - це сукупність властивостей продукції, що обумовлюють її придатність задовольняти певні потреби у відповідності з її призначенням".

У ГОСТ Р 51303-99 "Торгівля. Терміни та визначення" дається визначення поняття якість, що відноситься до товару: "якість товару - це сукупність споживчих властивостей товару". Якість товару зумовлює придатність товару для використання і задоволення споживачів.

У Росії прийнято, що "якість товару" - це техніко-економічне поняття, відмінне від філософського поняття "якість". Поняття "якість товару" охоплює лише ті властивості, які пов'язані з можливістю задоволення суспільних чи індивідуальних потреб людей у відповідності з її призначенням.

Американський національний інститут стандартів (ANSI) спільно з Американським суспільством якості (ASQ) використовує таке визначення якості: якість - це "все кількість особливостей і характеристик продукту або послуги, що простирається на його здатність задовольняти дані потреби".

Якість товару залежить від якості складових його матеріалів, вузлів, деталей способів їх з'єднання і взаємодії.

У визначенні поняття "якість товару" відповідність товару потребам людини є вихідною умовою. Покупець купує товар, виходячи з нагальної потреби в ньому, його новизни, моди, реклами, з урахуванням його економічності, надійності та інших властивостей. Задоволення потреби і ефективність виробництва визначаються тільки сукупністю обсягів виробництва і якістю товару.

При фіксованому обсязі потреби чим вищий рівень якості товару, тим менше видань потрібно для задоволення потреби. І навпаки, чим нижче довговічність, тим більше виробів необхідно для задоволення фіксованого обсягу потреб. Така закономірність характерна для товарів, що головними властивостями яких є продуктивність, вміст корисних речовин, надійність.

У більшості випадків поліпшення якості товару стимулює зростання обсягів споживання і, отже, наступних обсягів виробництва. Це обумовлено тим, що нову, більш високу якість не тільки створиться для задоволення більш високої потреби, але і змінює характер вже наявних потреб або породжує нові і дає імпульси розвитку суспільного виробництва і підвищення рівня життя населення.

Низька якість товару звужує можливість задоволення потреб. При виробництві товару низької якості виникають небажані економічні і соціальні явища, такі як невисокі темпи зростання суспільного виробництва і матеріальних умов життя, незадоволеність результатами праці і виробництва.

Праця, матеріали, енергія, що витрачаються на виробництво низькоякісних товарів, що витрачаються марно для суспільства в цілому, оскільки виникає затоварення ринку виробами, малопридатними або непридатними для задоволення потреб людей. Значна частина потреб залишається незадоволеною.

Висока якість зберігає працю, сировину, матеріали, створить матеріальні умови для розвитку суспільства, покращує структуру і збільшує масштаби національного багатства. Уявлення про якості з часом змінюється, воно залежить від рівня інформації про товар, від технічних засобів виявлення характеристик товару.

Показник якості товару - це кількісна характеристика одного чи декількох властивостей товару, які становлять його якість, розглянута стосовно до визначених умов її створення та експлуатації або споживання. Дані показники відображаються в стандартах "Системи показників якості продукції", нормовані значення показників якості відображаються в стандартах "Загальних технічних умов" або "Технічних умов". Номенклатура показників і нормовані значення, що характеризують безпеку, відображаються в технічних регламентах.

Однак слід помститися, що в ряді випадків має місце неповна систематизація номенклатури показників якості в стандартах і наявність морально застарілих значень і показників якості товарів, а також велика кількість технологічних показників, які не дають інформації про якість товару.

У ГОСТ Р 51303-99 дається наступне визначення: споживчий показник якості - це кількісна характеристика одного або декількох споживчих властивостей товару, розглянута стосовно до умов його споживання. Номенклатура показників якості залежить від призначення товару. У товару багатоцільового призначення вона може бути дуже численною. Значення показника якості товару може виражатися в різних одиницях, наприклад максимальна швидкість транспортного засобу км/год, наробіток на відмову електродрилі в годинах, смак продукту харчування - в балах. Іноді показник якості товару може бути економічним, наприклад, середня вартість ремонту, розрахована у вартісному вираженні в рублях.

Показники якості товарів за кількістю характеризуються властивостей можуть бути одиничними і комплексними. Одиничний показник якості - це показник, що відноситься тільки до однієї з властивостей об'єкта. Наприклад: коефіцієнт легкості ходу велосипеда характеризує економічність витрати енергії при їзді; витрата повітря (м3/з) при роботі пилососа - час очищення килима (з); ефективність відпирання (%) і віджимання білизни (%) пральною машиною характеризують ефективність її роботи. Комплексний показник якості - це показник якості товару, що відноситься до декількох сто властивостями: наприклад, цілісність композиції, комфортабельність, безпека, надійність товару.

Зокрема, для велосипедів комплексний показник комфортності визначається в балах на основі відповідності конструкції антропометричним даним велосипедиста і зручності користування (зручності керма, сідла, гальмівних ручок, перемикача передач, регулювання керма і сідла, грязезащищенности).

Показники якості класифікуються за різними ознаками (табл. 8.1).

Таблиця 8.1

Класифікація показників якості

Ознака класифікації

Групи показників якості

За таким, що характеризується властивостями

Показники призначення

Показники надійності

Ергономічні показники

Естетичні показники

Показники безпеки

Показники економічності

За способом вираження значення

Показники, виражені в натуральних одиницях (кг, м, бали, безрозмірні)

Показники, що виражені в вартісних одиницях (рублі)

За кількістю характеризуються властивостей

Одиничні показники

Комплексні показники (групові, узагальнені, інтегральні)

Щодо застосування в оцінці

Базові значення показників

Відносні значення показників

На стадії визначення значень показників

Прогнозовані показники

Проектні показники

Виробничі показники

Експлуатаційні показники

Перша ознака класифікації показників якості характеризує властивості товару, що входять до складу її якості, і служить для вибору і обгрунтування номенклатури показників якості, що відповідає потребам людей, народного господарства, оборони країни. Групи показників якості за цією ознакою класифікації застосовуються для включення в науково-технічну документацію, технічні завдання на розробку продукції, в плани науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, при контролі якості на підприємстві та випробуваннях товару, для оцінки технічного рівня і якості товару на всіх стадіях її життєвого циклу.

Друга ознака класифікації показників якості використовують для техніко-економічного аналізу якості, при якому важливо знати корисний ефект кожного властивості, виражений як у натуральних, так і вартісних одиницях.

Третій ознака служить для застосування показників якості в різних методах оцінки технічного рівня і якості товару. Одиничні показники якості застосовуються в диференціальному методі, комплексні показники якості товару - у комплексному методі, спільно одиничні і комплексні показники якості товару - в змішаному методі оцінки якості.

Четвертий ознака класифікації показників якості використовують для вибору базових зразків товару при порівнянні значень показників якості оцінюваного товару і базового зразка.

П'ятий ознака класифікації показників якості товару служить для обліку особливостей оцінки якості товару на різних стадіях його життєвого циклу.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Характеристика номенклатури споживчих властивостей і показників якості товарів
Роздільне зберігання товарів підвищеного і зниженого споживчого попиту
Споживчі властивості земельних ділянок
Споживче поведінка в теорії маржиналізму. Трудова теорія вартості, теорія граничної корисності і неокласична теорія вартості і ціни товару. Взаємозв'язок потреб і попиту
Загальна класифікація споживчих товарів
Характеристика номенклатури споживчих властивостей і показників якості товарів
Споживчі властивості земельних ділянок
Загальна класифікація споживчих товарів
Поняття властивості
Сутність споживчого вибору на ринку.
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси