Меню
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Місткість ринку та його прогнозування

Під ємністю ринку розуміється можливий обсяг реалізації товарів, визначається платоспроможністю населення при даному рівні споживчих цін на ринку.

Залежно від характеру ринку і його масштабів в економічній науці та маркетингу найчастіше виділяють:

1. Потенційну місткість. Вона являє собою максимально можливий обсяг продажу в ринковій ситуації, коли всі потенційні клієнти купують товари, виходячи з максимально можливого рівня їх споживання.

2. Реальну ємність. Вона оцінюється на основі фактичного обсягу реалізації або прогнозованого обсягу продажів аналізованого товару.

3. Ємність ринку країни або регіону. Вона визначається за територіальною ознакою, виходячи з обсягів виробництва, експорту, імпорту, перехідних запасів на початок року та залишків на кінець року.

4. Ємність ринку конкретного товару або групи товарів. Вона оцінюється за товарною ознакою виходячи з потреб в цьому товарі.

5. Ємність ринку фірми, компанії. Вона розраховується по конкретному підприємству виходячи з наявних ресурсів і можливостей.

Розрахунок ємності ринку необхідний для того, щоб правильно оцінити ситуацію на ринку, оцінити його перспективи, зрозуміти, яку частку ринку займає конкретний товар, і оцінити свої можливості. Ємність ринку вимірюється в натуральному та/або грошовому вираженні.

Математично місткість ринку можна виразити наступним чином:

де Е - місткість ринку у натуральному або грошовому вираженні (од./рік руб/рік);

Μ - кількість реалізованого товару за рік;

З - вартість товару.

Існують різні підходи і методи розрахунку ємності ринку.

Ємність ринку країни визначається на основі підсумовування всіх джерел її формування і товарного покриття, тобто купівлі товарів усіма категоріями населення та організаціями, або за формулою:

де П - обсяг виробництва товарів у країні;

Е - обсяг експорту товарів;

І - обсяг імпорту товарів;

Прон - залишки або перехідні запаси на початок року;

Продо - залишки на кінець року.

Ємність ринку залежить в основному від сукупного попиту споживачів та рівня цін на товари. Чим вище сукупний попит, тим вище ємність ринку (пряма залежність) і чим вище рівень цін на товари, тим нижче ємність ринку (зворотна залежність).

Найважливішим джерелом формування ємності ринку країни або регіону є купівля товарів місцевим населенням. Ємність ринку в цьому випадку розраховується на основі балансу грошових доходів і витрат населення.

Другим джерелом формування ємності ринку країни або регіону є купівля товарів приїжджим населенням. Ємність ринку в цьому випадку прогнозується на основі вибіркових обстежень таких покупок або на основі експертних оцінок динаміки покупок за останні роки з урахуванням аналізу кон'юнктури ринку.

Прогноз ринку базується в основному на об'єктивної та достовірної інформації, обліку основних закономірностей розвитку ринку і факторів, що визначають цей розвиток.

У сучасній практиці застосовуються чотири основні методи прогнозування місткості ринку:

Економіко-статистичний метод прогнозування попиту

Цей метод заснований на інерційному характеру розвитку попиту. Виділяють три види моделей цього методу:

а) трендові моделі оцінки і прогнозування попиту. Трендові моделі прогнозування попиту являють собою рівняння, формалізують стійкі процеси його розвитку. Основний параметр трендових моделей - час, тобто по суті мова також йде про екстраполяції на прогнозований період тенденцій і закономірностей базисного періоду.

Перевагою трендових моделей є простота розрахунків. Вони застосовуються для прогнозування попиту, динаміка якого характеризується монотонним зростанням або зниженням. Надійність прогнозів при цьому залежить від стійкості тенденції зміни попиту, яка може порушуватися в умовах кризового розвитку економіки.

Недоліком трендових моделей прогнозування є те, що вони не дозволяють розкрити внутрішні взаємозв'язки процесу зміни попиту і факторів, які формують її рівень і динаміку. В цьому відношенні більш значними можливостями володіють факторні моделі оцінки і прогнозування попиту;

б) факторні моделі прогнозування попиту. Сутність даних моделей полягає в тому, що попит на яку-небудь групу товарів виражається у вигляді функції одного або декількох факторів, що визначають розвиток попиту.

Ці моделі володіють тими ж перевагами, що і трендові моделі. Вони більш об'єктивні, оскільки замість одного фактора в них використовується кілька факторів, що формують попит. В якості таких факторів найчастіше виступають грошові доходи населення, обсяг споживчого попиту, рівень цін і т. д.

Недоліком цих моделей є те, що вони не охоплюють у комплексі всі фактори, які формують попит на той чи інший товар;

в) прогнозування попиту з допомогою коефіцієнтів еластичності. Сутність цієї моделі полягає у використанні коефіцієнта еластичності попиту, що показує, на скільки відсотків змінюється попит на даний товар при зміні доходу або іншого чинника попиту на 1%.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Нормативний метод прогнозування попиту
Прогнозування і планування
ПРОГНОЗУВАННЯ В ІННОВАЦІЙНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ
Прогнозування і оцінка обстановки при надзвичайних ситуаціях техногенного характеру
Методи прогнозування фінансової неспроможності компанії
Нормативний метод прогнозування попиту
Методи ціноутворення і стимулювання попиту
Купівельний попит і методику його прогнозування
Моделювання і прогнозування купівельного попиту
Класифікація економіко-математичних методів і моделей
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси