Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Конкурентоспроможність продукції

Нарощування виробничого потенціалу підприємств має сенс за умови зростаючого попиту на продукцію цього підприємства, а це можливо, коли продукція цього підприємства користується попитом, а значить, є конкурентоспроможною. Що робить продукцію такої? Щоб відповісти на це питання, треба розібратися в тому, що таке конкурентоспроможність продукції, на яких етапах створення продукції вона нормується і під впливом яких факторів це відбувається.

Конкурентоспроможність продукції - це сукупність споживчих і вартісних характеристик виробленої продукції, що дозволяє їй витримати конкуренцію на конкретному ринку і в певному проміжку часу. Це динамічна характеристика потенційної спроможності продукції, а не раз і назавжди придбане властивість: воно прив'язане до певних ринків і конкретного часу.

Продукція, що володіє конкурентоспроможністю на одному географічному ринку, може не мати цієї властивості на іншому. І навпаки, продукція, котра зазнала провал, витісняється з ринку, через певний час може користуватися успіхом на ньому. Це може відбутися з різних причин, наприклад догляд основного конкурента, вдало проведена рекламна кампанія, зростання цін на продукти-замінники. Тобто, говорячи про конкурентоспроможність продукції, ми повинні мати на увазі конкретні ринкові умови. Не може бути універсального поняття конкурентоспроможності.

Найважливіший складовий елемент конкурентоспроможності - якість продукції. Але це не ідентичні поняття. Якщо під якістю розуміється просто сукупність споживчих властивостей продукції, то конкурентоспроможність характеризується се відповідністю конкретної суспільної потреби. У цьому випадку при оцінці рівня конкурентоспроможності можливе зіставлення і неоднорідній продукції, але задовольняє одну і ту ж потребу.

Якість як певна характеристика споживчих властивостей входить найважливішою складовою у поняття конкурентоспроможності. Параметри якості визначаються, як правило, з інтересів і реальних можливостей виробника, а параметри конкурентоспроможності - з інтересів і можливостей споживача.

Рівень якості сучасної продукції задасться технічним рівнем виробництва, а при оцінці рівня конкурентоспроможності її потрібно зіставляти з рівнем розвитку потреби в продукції. При цьому перевищення рівня якості над рівнем розвитку потреб за окремими параметрами може бути не оцінений споживачем і не дасть необхідного економічного ефекту. Важливість якості має тенденцію до зростання. У маркетингових дослідженнях існує термін "прицільне якість", що позначає той рівень якісних параметрів, який найбільшою мірою відповідає потребам і можливостям споживачів відповідного сегмента ринку.

Конкурентна перевага і конкурентоспроможність

Фундаментальна основа забезпечення конкурентоспроможності продукції - формування та забезпечення її конкурентних переваг. В економічній літературі конкурентні переваги часто ототожнюються з конкурентоспроможністю. Але між цими поняттями існують відмінності.

Конкурентна перевага продукції - яскраво виражене прояв переваги над конкурентами в різних областях. Це результат низької собівартості, якості і технічного рівня продукції, наявності розвиненої збутової мережі. Конкурентну перевагу слід відрізняти також від потенційних можливостей. На відміну від можливостей конкурентна перевага - це факт, який фіксується в результаті реальних і очевидних переваг покупців. Ще в роки існування СРСР ми говорили про великому технологічному і кадровому потенціалі нашого військового комплексу. В даний час ці потенційні можливості в значній мірі збереглися, так і не ставши конкурентними перевагами. І все ж наявність конкурентних переваг не означає автоматичного переваги. На конкурентоспроможність продукції можуть вплинути зміни на ринку, не пов'язані з діяльністю підприємства.

Конкурентоспроможність продукції на відміну від конкурентних переваг відчуває на собі сильний вплив стратегічних і тактичних змін на ринку, не пов'язаних з діяльністю підприємства (зміна попиту, демографічні зрушення, природні явища тощо). Тому конкурентоспроможність передбачає уміле маневрування в ринковому просторі й у часі і максимальний облік вимог і можливостей конкретних груп покупців.

На конкурентоспроможність продукції впливають зовнішні і внутрішні фактори. Під внутрішніми факторами ми розуміємо внутрішнє середовище підприємства: елементи, що становлять економічний потенціал підприємства, який визначається сукупністю ресурсів підприємства та ефективність їх використання. Зовнішні фактори - це все, що знаходиться за межами підприємства.

Ефективне застосування внутрішніх факторів дозволяє продукції підприємства отримати конкурентні переваги, а залучення зовнішніх факторів дозволяє говорити про конкурентоспроможність продукції. Оцінивши конкурентоспроможність своєї продукції, підприємство може розробити заходи по її підвищенню, вибрати підприємства-партнерів для організації спільного випуску продукції, залучити кошти інвесторів для організації конкурентоспроможного виробництва, скласти маркетингові програми для виходу підприємства на нові ринки збуту, своєчасно прийняти рішення про оптимальний зміну товарного асортименту, розробці і виробництві нових і модернізованих виробів, розширення та створення виробничих потужностей та ін Природно, що основний фактор зовнішнього середовища - це діяльність конкурентів і в цілому безпосереднє оточення підприємства. Важливу роль відіграє державна політика в галузі розвитку конкуренції й обмеження монополістичної діяльності, законодавчо-правові норми в області захисту прав споживачів, стандартизації, сертифікації, державне регулювання експортно-імпортної діяльності, спрямований на захист вітчизняного виробника, доступ позикового капіталу, доступ до більш дешевим і зручним сировинних джерел.

Конкурентоспроможність продукції носить відносний, а не абсолютний характер, тобто вона може виявити себе тільки по відношенню до іншої продукції.

Конкурентоспроможність являє собою результат сукупного впливу споживчих і вартісних характеристик продукції, а також організації діяльності підприємства-виробника по збуту продукції, яка повинна відповідати умовам ринку, конкретним вимогам споживачів з економічних, якісних характеристик і за комерційними умовами реалізації.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Оцінка конкурентоспроможності продукції
Об'єкти оцінки конкурентоспроможності продукції
Суб'єкти оцінки конкурентоспроможності продукції
Інтегральний показник якості як характеристика конкурентоспроможності продукції
Матриця конкурентних переваг
Помилкові і символічні конкурентні переваги
Теорія конкурентних переваг Портера М.
Маркетингові рішення по забезпеченню конкурентних переваг
Джерела надійної інформації про конкурентні переваги
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси