Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Адміністративна відповідальність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Вікові критерії адміністративної відповідальності

Адміністративна відповідальність неповнолітніх

Відповідно до ч. 1 ст. 2.3 КоАП адміністративної відповідальності підлягає особа, яка досягла до моменту скоєння адміністративного правопорушення віку 16 років.

До неповнолітніх відносяться особи, які не досягли віку 18 років - вік, з яким пов'язане настання повноліття. Однак суб'єктами адміністративного правопорушення, згідно Кпап, можуть бути лише неповнолітні громадяни, що досягли до моменту вчинення проступку 16-річного віку. На відміну від Кпап кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, зазначених у ч. 2 ст. 20 КК, підлягають неповнолітні, які досягли до часу вчинення злочину 14-річного віку.

Застосування комісіями у справах неповнолітніх і захисту їх прав заходів впливу (адміністративних санкцій) згідно з ч. 2 ст. 2.3 КоАП обумовлено наявністю у правопорушника цивільної дієздатності. Неповнолітні у віці від 16 до 18 років мають обмеженою цивільною дієздатністю в повному обсязі вона, як правило, виникає з настанням повноліття. Неповнолітні здійснюють операції з письмової згоди своїх законних представників - батьків, усиновителів або піклувальника, а в деяких випадках - і без такої згоди (п. 2 ст. 26 ЦК).

Застосування майнових адміністративних санкцій пов'язано з наявністю у неповнолітнього самостійного заробітку, однак за змістом п. 2 ст. 26 ЦК неповнолітня особа має право самостійно розпоряджатися всіма своїми доходами, зокрема стипендією, а не тільки заробітком. Таким чином, до неповнолітнього правопорушника, який отримує стипендію, також можуть бути застосовані адміністративні санкції майнового характеру.

Згідно п. 3 ст. 26 ЦК неповнолітні несуть цивільно-правову відповідальність за шкоду, заподіяну майну громадянина чи юридичної особи на загальних підставах з особами, наділеними цивільною дієздатністю у повному обсязі.

Поряд з майновими санкціями комісії у справах неповнолітніх і захисту їх прав мають право застосовувати заходи превентивного впливу.

Особливості встановлення вікових критеріїв

Чинне законодавство містить різні вікові критерії настання юридичної відповідальності. Вік настання юридичної відповідальності визначається Податковим кодексом так само, як і Кпап. Згідно п. 2 ст. 107 НК фізична особа може бути притягнута до податкової відповідальності з 16-річного віку.

Кпап передбачені такі обставини, що зумовлюють настання адміністративної відповідальності і застосування санкцій: момент вчинення проступку (ч. 1 ст. 2.3), день вчинення адміністративного правопорушення, при триваючому проступку, - на день його виявлення (ч. 1, 2 ст. 4.5).

При визначенні моменту вчинення адміністративного правопорушення необхідно встановити ознаки закінченого проступку. Підтвердженням того, що правопорушення закінчено, є наявність його складу. Момент вчинення проступку обумовлений тимчасовими параметрами, що дозволяють встановити факт діяння. Можна констатувати тотожність поняття "час вчинення протиправної дії (бездіяльності)" (ст. 2.8 КоАП) і "момент вчинення адміністративного правопорушення" (ч. 1 ст. 2.3 КоАП). Момент вчинення триваючого адміністративного правопорушення - діяння, безперервно здійснюється протягом тривалого часу, - пов'язаний з виявленням незалежно від того, коли було розпочато протиправне дію (бездіяльність).

Вікові критерії, зазначені у ст. 2.3 Кпап, враховуються лише при призначенні адміністративних покарань у разі вчинення проступку фізичною особою, однак у деяких випадках вони беруться до уваги в процесі застосування адміністративних санкцій до юридичних осіб: при вчиненні податкових правопорушень встановлення вини юридичної особи пов'язане з виявленням ознак умислу або необережності в діянні його посадових осіб. Посадова особа може бути суб'єктом податкового правопорушення при досягненні цивільної дієздатності, тобто з 18-річного віку, а не з 16 років, як це передбачено ч. 1 ст. 2.3 Кпап.

При вчиненні проступків може бути встановлено причинно-наслідковий зв'язок між правопорушенням юридичної особи та проступком його посадових осіб; залучення юридичної особи до адміністративної відповідальності у зазначених випадках не звільняє її посадових осіб за наявності відповідних підстав від застосування адміністративних санкцій (див. ч. 3 ст. 2.1 Кпап, п. 4 ст. 108 НК). При цьому використовуються вказані вище вікові критерії залучення до адміністративної відповідальності, однак застосування до особи адміністративних санкцій обумовлено не тільки досягненням віку цивільної правоздатності, але і наділенням фізичної особи посадовими повноваженнями.

При провадженні у справах про адміністративні правопорушення публічні органи та їх посадові особи повинні брати до уваги суспільну небезпеку проступку, наприклад шкода або збитки, завдані в результаті його вчинення, а також наявність обставин, що пом'якшують або обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення. Зокрема, вчинення адміністративного проступку неповнолітнім завжди розглядається в якості обставини, що пом'якшує відповідальність.

При поставленні діяння неповнолітнім враховуються суб'єктивні особливості порушника, в першу чергу свідчать про оцінку їм вчиненого, зокрема критичне ставлення до вчиненого проступку, каяття порушника та інші особливості, що характеризують гуманітарні якості громадянина або, навпаки, визначають його асоціальні нахили.

Виявлення особистісних особливостей неповнолітнього порушника в процесі адміністративного провадження не означає порушення принципу рівності громадян перед законом, визначеного ч. 1 ст. 19 Конституції РФ і ст. 1.4 Кпап: неповнолітній буде нести відповідальність згідно з правилами, передбаченими ч. 2 ст. 2.3 Кпап, при цьому до нього можуть бути застосовані адміністративні покарання або заходи впливу. Рівність всіх громадян перед законом означає невідворотність адміністративної відповідальності: санкції, визначені законом, будуть застосовані при цьому публічний орган або його посадова особа має право обрати належну міру покарання з урахуванням суб'єктивних (особистісних) якостей порушника.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Правові критерії обчислення строку давності притягнення до адміністративної відповідальності
Адміністративна відповідальність та публічне примус
Обставини, що пом'якшують адміністративну відповідальність
Адміністративна відповідальність та публічне примус
Умови звільнення від кримінальної відповідальності (покарання) у зв'язку із застосуванням до неповнолітнього особи примусових заходів виховного впливу
ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ
Вікові особливості сприйняття
Критерій Шарльє
Встановлення неправильності запису акта громадянського стану
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси