Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Синтетичний облік виробничих запасів

Виробничі запаси обліковуються на таких рахунках: 10 "Матеріали", 11 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі". Такий вид виробничих запасів, як матеріали, враховується організацією на активному рахунку 10, до якого в залежності від виду матеріалів можуть відкриватися субрахунки.

Надходження виробничих запасів. Виробничі запаси на рахунку 10 "Матеріали" можуть враховуватися за фактичною собівартістю або за обліковими цінами.

По фактичної собівартості облік матеріалів ведеться безпосередньо на рахунку 10. Оприбуткування матеріалів відображається записом по дебету рахунки 10 "Матеріали" і кредиту рахунків 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками", 20 "Основне виробництво", 23 "Допоміжні виробництва", 71 "Розрахунки з підзвітними особами", 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" і т. п. залежно від того, звідки надійшли ті чи інші цінності, і від характеру витрат по заготівлі і доставці матеріалів до організації. При цьому матеріали приймаються до бухгалтерського обліку незалежно від того, коли вони надійшли - до чи після отримання розрахункових документів постачальника.

Ведення обліку матеріалів в облікових цінах передбачає, що порядок формування фактичної собівартості матеріалів здійснюється із застосуванням рахунків 15 "Заготівля та придбання матеріальних цінностей" і 16 "Відхилення у вартості матеріальних цінностей". При використанні облікових цін необхідно визначення облікової ціни. В якості облікових цін можуть використовуватися договірні ціни, фактична собівартість матеріалів, планово-розрахункові ціни, середня ціна групи.

При використанні в якості облікової ціни плановорасчетных і середніх цін в обліковій політиці потрібно вказати рівень суттєвості (зазвичай не більше 10%), перевищення якого спричиняє в організації необхідність їх перегляду.

У разі використання організацією рахунків 15 і 16 на підставі надійшли в організацію розрахункових документів постачальників робиться запис по дебету рахунки 15 "Заготівля та придбання матеріальних цінностей" і кредитом рахунків 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками", 20 "Основне виробництво", 23 "Допоміжні виробництва", 71 "Розрахунки з підзвітними особами", 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" і т. п. Вибір рахунків залежить від того, звідки надійшли ті чи інші цінності, і від характеру витрат по заготівлі і доставці матеріалів до організації. При цьому запис за дебетом рахунка 15 "Заготівля та придбання матеріальних цінностей" і кредитом рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" здійснюється незалежно від того, коли матеріали надійшли в організацію - до чи після отримання розрахункових документів постачальника.

Оприбуткування матеріалів, які фактично надійшли в організацію, відображається записом по дебету рахунки 10 "Матеріали" і кредиту рахунку 15 "Заготівля та придбання матеріальних цінностей". Залишок по рахунку 15 означає наявність виробничих запасів в дорозі на кінець місяця, в інших випадках залишку на кінець місяця за цим рахунком бути не повинно.

При використанні організацією рахунків 15 і 16 на рахунку 10 матеріали враховуються по обліковій вартості, в якості якої можуть виступати нормативна, планова вартість. Її відхилення від фактичної вартості обліковуються на рахунку 16 "Відхилення у вартості матеріальних цінностей". Залишок на рахунку 15 "Заготівля та придбання матеріальних цінностей" на кінець місяця показує наявність матеріалів у дорозі.

Відхилення фактичної собівартості матеріалів від їх вартості за обліковими цінами розподіляють між витраченими і залишилися на складі матеріалами пропорційно вартості матеріалів за обліковими цінами. З цією метою визначається середній відсоток відхилень за матеріалами (Сер.% ОТЗ) як процентне відношення суми відхилень на початок місяця і надійшли за місяць матеріали до облікової вартості матеріалів на початок місяця і надійшли за місяць:

Пн.% ОТЗ = (ОТМн + ОТМп) / (УЦМн + УЦМп) х 100%,

де ОТМн, ОТМп - відхилення на початок місяця і надійшли за місяць матеріали; УЦМн, УЦМп - облікова вартість матеріалів на початок місяця і надійшли протягом місяця матеріалів.

Потім середній відсоток відхилень фактичної собівартості матеріалів від їх облікової вартості множиться на вартість матеріалів, відпущених у виробництво або на інші цілі, визначається відхилення і ця сума списується на ті ж рахунки, на яких була відображена облікова вартість витрачених матеріалів (або сторнировочной, або звичайним записом).

Бухгалтерські записи з обліку надходження виробничих запасів за договором купівлі-продажу наведено в табл. 11.7.

Таблиця 11.7

Кореспонденція рахунків з обліку надходження виробничих запасів за договором купівлі-продажу

Кореспонденція рахунків

Зміст операції

Дебет

Кредит

1

2

3

Видача попередньої оплати продавцю

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

50 "Каса", 51 "Розрахункові рахунки"

Нараховано дебіторська заборгованість за авансами, виданими постачальникам у рахунок майбутніх поставок матеріалів

68 "Розрахунки з податків і зборів"

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки по ПДВ з авансів виданих"

Прийнято до відрахуванню ПДВ щодо авансу, виданого постачальнику матеріалів

Надходження матеріалів без використання рахунків 15 "Заготівля та придбання матеріальних цінностей" і 16 "Відхилення у вартості матеріальних цінностей"

10 "Матеріали"

60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками",

71 "Розрахунки з підзвітними особами", 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"

Надійшли матеріали від постачальника (без ПДВ)

19 "ПДВ по придбаних цінностей"

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Виділено ПДВ по придбаних матеріалами

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

50 "Каса", 51 "Розрахункові рахунки"

Сплачені надійшли матеріали

68 "Розрахунки з податків і зборів"

19 "ПДВ по придбаних цінностей"

Відшкодовано ІДС за матеріалами, що надійшли

Надходження матеріалів з використанням рахунків 15 "Заготівля та придбання матеріальних цінностей" і 16 "Відхилення у вартості матеріальних цінностей"

15 "Заготівля та придбання матеріальних цінностей"

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Надійшли матеріали від постачальника (без ПДВ)

19 "ПДВ по придбаних цінностей"

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Виділено ПДВ по придбаних матеріалами

10 "Матеріали"

15 "Заготівля та придбання матеріальних цінностей"

Оприбутковано матеріали на склад за обліковою вартістю

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

50 "Каса", 51 "Розрахункові рахунки"

Оплачені за надійшли матеріали, трапспортно-заготівельні витрати та витрати з доведення матеріалів до стану, в якому вони придатні до використання

16 "Відхилення у вартості матеріальних цінностей"

15 "Заготівля та придбання матеріальних цінностей"

Відображена позитивна різниця між покупною і фактичною вартістю матеріалів

15 "Заготівля та придбання матеріальних цінностей"

16 "Відхилення у вартості матеріальних цінностей"

Відображена негативна різниця між покупною і фактичною вартістю матеріалів

68 "Розрахунки з податків і зборів"

19 "ПДВ по придбаних цінностей"

Відшкодовано ІДС за матеріалами, що надійшли

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок " Інші витрати "

19 "ПДВ по придбаних цінностей"

Списано на інші витрати ПДВ по оприбуткованих матеріалами, придбаним на невиробничі цілі

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки по ПДВ з авансів виданих"

68" Розрахунки з податків і зборів"

Відновлений ПДВ, пред'явлений раніше до відрахування по авансу, виданого постачальнику матеріалів

ПРИКЛАД 11.5

ТОВ "Альфа" придбало сировину вартістю 236 000 руб. в тому числі ПДВ - 36 000 руб. Для транспортування сировини організація скористалася послугами автотранспортної організації. Вартість перевезення склала 47 200 руб., в тому числі ПДВ - 7200 руб. В поточному місяці на виробництво продукції відпущено сировину на суму 40 000 руб.

У бухгалтерському обліку ТОВ "Альфа" зроблені такі проводки:

ДЕБЕТ 10 "Матеріали" КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

- 200 000 руб. (236 000-36 000) - прийнято до обліку придбане сировину;

ДЕБЕТ 19 "ПДВ з придбаним цінностям" субрахунок 3 "ПДВ по придбаних матеріально-виробничих запасів" КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

- 36 000 руб. - відбита сума ПДВ по придбаному сировини;

ДЕБЕТ 10 "Матеріали" КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

- 40 000 руб. (47 200-7200) - включена в первісну вартість сировини вартість перевезення;

ДЕБЕТ 19 "ПДВ з придбаним цінностям" субрахунок 3 "ПДВ по придбаних матеріально-виробничих запасів" КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

- 7200 руб. - відображено суму ПДВ з вартості транспортних послуг;

ДЕБЕТ 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками" КРЕДИТ 51 "Розрахункові рахунки"

- 283 200 руб. (236 000 + 47 200) - сплачені за придбану сировину та його доставка;

ДЕБЕТ 68 "Розрахунки по податках і зборах" субрахунок "Розрахунки з ПДВ" КРЕДИТ 19 "ПДВ з придбаним цінностям" субрахунок 3 "ПДВ по придбаних матеріально-виробничих запасів"

- 43 200 руб. (36 000 + 7200) - прийнятий до відрахування ПДВ, пред'явлений за придбану сировину та його доставку;

ДЕБЕТ 20 "Основне виробництво" КРЕДИТ 10 "Матеріали"

- 40 000 руб. - списано вартість сировини, відпущеної на виробництво продукції.

Як ми вже відзначали, виробничі запаси можуть надходити в якості внеску в статутний капітал (табл. 11.8).

Таблиця 11.8

Кореспонденція рахунків з обліку надходження виробничих запасів в рахунок внеску в статутний капітал

Кореспонденція рахунків

Зміст

операції

Дебет

Кредит

1

2

3

75-1 "Розрахунки з засновниками по внесках у статутний капітал"

80 "Статутний капітал"

Відображено (збільшено) розмір статутного (складеного) капіталу

Надходження матеріалів в рахунок внеску в статутний капітал віз використання рахунків 15 "Заготівля та придбання матеріальних цінностей" і 16 "Відхилення у вартості матеріальних цінностей"

10 "Матеріали"

75-1 "Розрахунки з засновниками по внесках у статутний капітал"

Надійшли матеріал и в рахунок внеску в статутний капітал

19 "ПДВ по придбаних цінностей"

83 "Додатковий капітал"

Враховано відновлений засновником ПДВ, що відноситься до матеріалів, внесених в рахунок внеску в статутний капітал

Надходження матеріалів в рахунок внеску в статутний капітал з використанням рахунків 15 "Заготівля та придбання матеріальних цінностей" і 16 "Відхилення у вартості матеріальних цінностей"

15 "Заготівля та придбання матеріальних цінностей"

75-1 "Розрахунки з засновниками по внесках у статутний капітал"

Надійшли матеріали від постачальника (без ПДВ)

19 "ПДВ по придбаних цінностей"

83 "Додатковий капітал"

Враховано відновлений засновником ПДВ, що відноситься до матеріалів, внесених в рахунок внеску в статутний капітал

10 "Матеріали"

15 "Заготівля та придбання матеріальних цінностей"

Оприбутковано матеріали на склад за обліковою вартістю

68 "Розрахунки з податків і зборів"

19 "ПДВ по придбаних цінностей"

Відшкодовано ПДВ по оприбуткованих матеріалами

16 "Відхилення у вартості матеріалів"

15 "Заготівля та придбання матеріальних цінностей"

Відображена позитивна різниця між покупною і фактичною вартістю матеріалів

15 "Заготівля та придбання матеріальних цінностей"

16 "Відхилення у вартості матеріалів"

Відображена негативна різниця між покупною і фактичною вартістю матеріалів

Відображення в бухгалтерському обліку приймаючої організації надходження матеріалів, одержаних безоплатно, представлено в табл. 11.9.

Таблиця 11.9

Кореспонденція рахунків з обліку надходження виробничих запасів безоплатно

Кореспонденція рахунків

Зміст операції

Дебет

Кредит

1

2

3

Надходження матеріалів безоплатно без використання рахунків 15 "Заготівля та придбання матеріальних цінностей" і 16 "Відхилення у вартості матеріальних цінностей"

10 "Матеріали"

98 "Доходи майбутніх періодів"

Надійшли матеріали безоплатно

Надходження матеріалів безоплатно з використанням рахунків 15 "Заготівля та придбання матеріальних цінностей" і 16 "Відхилення у вартості матеріальних цінностей"

15 "Заготівля та придбання матеріальних цінностей"

98 "Доходи майбутніх періодів"

Надійшли матеріали безоплатно

10 "Матеріали"

15 "Заготівля та придбання матеріальних цінностей"

Оприбутковано матеріали на склад за обліковою вартістю

16 "Відхилення у вартості матеріалів"

15 "Заготівля та придбання матеріальних цінностей"

Відображена позитивна різниця між покупною і фактичною вартістю матеріалів

15 "Заготівля та придбання матеріальних цінностей"

16 "Відхилення у вартості матеріалів"

Відображена негативна різниця між покупною і фактичною вартістю матеріалів

Бухгалтерські проводки при списанні безоплатно отриманих матеріальних цінностей, як доходів майбутніх періодів на фінансові результати організації, інші доходи по мірі їх витрати на виробництво або продаж

98 "Доходи майбутніх періодів"

91 "Доходи і витрати" субрахунок "Інші доходи"

Списано вартість безоплатно отриманих матеріалів на фінансові результати в якості іншого доходу

Матеріали можуть надходити при виготовленні в основному і допоміжному виробництвах, при ліквідації основних засобів, при поверненні з виробництва, при отриманні з забракованих виробів (табл. 11.10).

Таблиця 11.10

Кореспонденція рахунків з обліку іншого надходження виробничих запасів

Кореспонденція рахунків

Зміст операцій

Дебет

Кредит

1

2

3

10 "Матеріали"

20 "Основне виробництво", 2.3 "Допоміжні виробництва",

29 "Обслуговуючі виробництва господарства"

Надійшли матеріали при їх виготовленні в основному чи допоміжному виробництві

10 "Матеріали"

20 "Основне виробництво", 23 "Допоміжні виробництва",

29 "Обслуговуючі виробництва господарства"

Повернуті матеріали з виробництва

10 "Матеріали"

20 "Основне виробництво", 23 "Допоміжні виробництва" та інші рахунки витрат

Оприбутковано вихід матеріалів від забракованих виробів

10 "Матеріали"

28 "Шлюб у виробництві"

Оприбутковано вихід матеріалів від забракованих виробів

10 "Матеріали"

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші доходи"

Оприбутковано вихід матеріалів від ліквідації основних засобів або надлишки матеріалів

Транспортно-заготівельні витрати (ТЗВ) організації приймаються до обліку шляхом:

а) віднесення на окремий рахунок 15 "Заготівля та придбання матеріальних цінностей" згідно з розрахунковими документами постачальника;

б) віднесення на окремий субрахунок до рахунку 10 "Матеріали"

в) безпосереднього (прямого) включення у фактичну собівартість матеріалів (приєднання до договірної ціни матеріалу, приєднання до грошової оцінки вкладу до статутного (складеного) капітал, внесений у формі матеріально-виробничих запасів, приєднання до ринкової вартості безоплатно отриманих матеріалів та ін).

Безпосереднє (пряме) включення ТЗВ у фактичну собівартість матеріалів доцільно в організаціях з невеликою номенклатурою матеріалів, а також у випадках суттєвої значущості окремих видів і груп матеріалів.

Конкретний варіант обліку ТЗВ встановлюється організацією самостійно і відображається в обліковій політиці.

Бухгалтерські записи з обліку транспортно-заготівельних витрат і витрат з доведення матеріалів до стану, в якому вони придатні до використання, наведено в табл. 11.11.

Таблиця 11.11

Кореспонденція рахунків по відображенню в обліку транспортно-заготівельних витрат і витрат з доведення матеріалів до стану, в якому вони придатні до використання

Кореспонденція рахунків

Зміст операції

Дебет

Кредит

1

2

3

Відображення при надходженні матеріалів без використання рахунків 15 "Заготівля та придбання матеріальних цінностей" і 16 "Відхилення у вартості матеріальних цінностей"

10 "Матеріали" субрахунок "Транспортно-заготівельні витрати"

60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками", 71 "Розрахунки з підзвітними особами", 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"

Відображені ТЗВ і витрати з доведення матеріалів до стану, в якому вони придатні до використання (без ПДВ)

19 "ПДВ по придбаних цінностей"

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Виділено ПДВ з ТЗВ і витрат з доведення матеріалів до стану, в якому вони придатні до використання

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

50 "Каса", 51 "Розрахункові рахунки"

Сплачені ТЗВ і витрати з доведення матеріалів до стану, в якому вони придатні до використання

68 "Розрахунки з податків і зборів"

19 "ПДВ по придбаних цінностей"

Відшкодовано ПДВ з ТЗВ і витрат з доведення матеріалів до стану, в якому вони придатні до використання

Відображення при надходженні матеріалів з використанням рахунків 15 "Заготівля та придбання матеріальних цінностей" і 16 "Відхилення у вартості матеріальних цінностей"

15 "Заготівля та придбання матеріальних цінностей"

60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками", 71 "Розрахунки з підзвітними особами", 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"

Відображені ТЗВ і витрати з доведення матеріалів до стану, в якому вони придатні до використання (без ПДВ)

19 "ПДВ по придбаних цінностей"

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Виділено ПДВ з ТЗВ і витрат з доведення матеріалів до стану, в якому вони придатні до використання

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

50 "Каса", 51 "Розрахункові рахунки"

Сплачені ТЗВ і витрати з доведення матеріалів до стану, в якому вони придатні до використання

68 "Розрахунки з податків і зборів"

19 "ПДВ по придбаних цінностей"

Відшкодовано ПДВ з ТЗВ і витрат з доведення матеріалів до стану, в якому вони придатні до використання

Вибуття виробничих запасів. Під відпуском матеріалів на виробництво розуміють їх видача зі складу

(комори) безпосередньо для виготовлення продукції (виконання робіт, надання послуг), а також відпуск матеріалів для управлінських потреб організації.

Матеріали можуть бути відпущені в основне, допоміжні й інші виробництва і господарства, списані для виправлення браку, списані при настанні страхового випадку, передані структурним підрозділам, реалізовані та передані безоплатно, передані в рахунок внеску в статутний капітал і т. п.

Відпуск матеріалів на склади (комори) підрозділів організації та майданчика будівництва розглядається як внутрішнє переміщення.

Списання матеріалів з рахунків обліку запасів може здійснюватися в наступних випадках:

а) прийшли в непридатність після закінчення строків зберігання;

б) морально застарілі;

в) при виявленні нестач, крадіжок або псування, у тому числі внаслідок аварій, пожеж, стихійних лих.

Бухгалтерські записи з обліку вибуття матеріалів, відображених в обліку за фактичною вартістю, наведені в табл. 11.12.

Таблиця 11.12

Кореспонденція рахунків з обліку вибуття матеріалів, відображених в обліку за фактичною вартістю

Кореспонденція рахунків

Зміст операцій

Дебет

Кредит

1

2

3

20 "Основне виробництво"

10 "Матеріали"

Відпущені матеріали в основне виробництво

23 "Допоміжні виробництва"

10 "Матеріали"

Відпущені матеріали у допоміжні виробництва

25 "Загальновиробничі витрати"

10 "Матеріали"

Відпущені матеріали для

загальновиробничих

цілей

26 "Загальногосподарські витрати"

10 "Матеріали"

Відпущені матеріали на загальногосподарські потреби

29 "Обслуговуючі виробництва і господарства"

10 "Матеріали"

Відпущені матеріали в обслуговуючі виробництва і господарства

28 "Шлюб у виробництві"

10 "Матеріали"

Списані матеріали для виправлення шлюбу

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок 1 "Розрахунки по майновому і особистому страхуванню"

10 "Матеріали"

Списані матеріали при настанні страхового випадку

08 "Вкладення у необоротні активи"

10 "Матеріали"

Списані матеріали для будівельно-монтажних робіт

44 "Витрати на продаж"

10 "Матеріали"

Списані матеріали для здійснення діяльності, пов'язаної з реалізацією продукції, і в торгівлі

79 "Внутрішньогосподарські розрахунки"

10 "Матеріали"

Списані матеріали структурним підрозділам

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 2 "Інші витрати"

10 "Матеріали"

Списано продані або передані безоплатно матеріали

58 "Фінансові вкладення"

10 "Матеріали"

Списана фактична вартість матеріалів, внесених в якості внеску в статутний капітал

94 "Нестачі і втрати від псування цінностей"

10 "Матеріали"

Виявлена нестача на складі

При відображенні матеріалів по облікової вартості використовується рахунок 16 "Відхилення у вартості матеріальних цінностей", який призначений для узагальнення інформації про ризницях у вартості придбаних виробничих запасів, обчисленої у фактичній собівартості придбання (заготовляння) та облікових цінах, а також даних, що характеризують сумові різниці.

При вибутті матеріалів накопичені на рахунку 16 різниці у вартості придбаних матеріально-виробничих запасів, обчисленої у фактичній собівартості придбання (заготовляння), і облікових цінах списуються (сторнуються - при негативній різниці) в дебет рахунків обліку витрат на виробництво (витрат на продаж) або інших відповідних рахунків.

Бухгалтерські записи з обліку вибуття матеріалів, відображених по обліковій вартості, приведені в табл. 11.13.

Таблиця 11.13

Кореспонденція рахунків з обліку вибуття матеріалів, відображених у бухгалтерському обліку за обліковою вартістю

Кореспонденція рахунків

Зміст операцій

Дебет

Кредит

1

2

3

20 "Основне виробництво"

10 "Матеріали"

Відпущені матеріали в основне виробництво

20 "Основне виробництво"

16 "Відхилення у вартості матеріальних цінностей"

Списано позитивна різниця (перевитрата) між обліковою і фактичною вартістю матеріалів

20 "Основне виробництво" (сторно)

16 "Відхилення у вартості матеріальних цінностей" - сторно

Сторновано від'ємна різниця (економія) між обліковою і фактичною вартістю матеріалів

11.3. Аналітичний облік виробничих запасів

Аналітичний облік матеріалів здійснюється за матеріально відповідальними особами, складами, видами матеріалів різними методами: кількісно-сумовим; оперативно-бухгалтерським; автоматизованим.

Кількісно-сумовий облік передбачає ведення обліку матеріалів в кількісному і вартісному вимірах. Для цього ведуться картки кількісно-сумового обліку. Для контролю підсумкові дані карток звіряються з даними складського обліку. Після закінчення місяця за підсумковими даними всіх карток складається сортова кількісно-суммовая оборотна відомість аналітичного обліку, обороти і залишки якої звіряються з оборотами і залишками на відповідних синтетичних рахунках з обліку матеріалів.

При оперативно-бухгалтерському, або сальдовом, варіанті обліку кількісний облік проводиться на складі, а вартісний - в бухгалтерії, тобто складський облік є невід'ємною частиною всієї системи обліку матеріалів. У цьому випадку бухгалтерія не дублює складської сортовий облік, але облік на складі ведеться під контролем бухгалтерії. Щодня або в інші встановлені терміни (не рідше одного разу на тиждень) працівник бухгалтерії перевіряє правильність зроблених записів в картках складського обліку, підтверджує їх своїм підписом на самих картках.

У бухгалтерії ведеться сальдова відомість обліку матеріалів на складі (без оборотів приходу і видатку), в яку переносять кількісні дані про залишки на перше число місяця по кожному номенклатурному номеру матеріалів з карток складського обліку. У цій відомості залишки матеріалів множать на ціну і визначають залишки за окремими групами матеріалів і за складом в цілому. Підсумкові дані залишків за відомості порівнюються з даними бухгалтерського обліку по рахунку 10 "Матеріали".

В умовах застосування обчислювальної техніки аналітичний облік матеріалів може здійснюватися автоматизованим шляхом з застосуванням бухгалтерських програмних продуктів.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
Методика перевірки основних комплексів робіт з обліку матеріально-виробничих запасів
Методика аудиторської перевірки обліку матеріально-виробничих запасів
Аналітичний і синтетичний облік розрахунків по оплаті праці
Уніфіковані форми первинних облікових документів з оформлення переміщення і передачі в експлуатацію матеріальних запасів
Оцінка виробничих запасів
Особливості обліку окремих видів матеріальних запасів
Інвентаризація виробничих запасів
Оцінка вибуття виробничих запасів
Резерв під зниження вартості виробничих запасів
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси