Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Загальна схема обліку витрат на виробництво

Загальна схема обліку витрат на виробництво являє собою певну послідовність виконання облікових робіт і включає п'ять етапів.

Етап I. На першому етапі всі фактично понесені витрати протягом звітного періоду (місяця) на підставі первинних документів по витратам матеріалів, нарахуванню оплати праці з відрахуваннями на соціальне страхування, нарахування амортизації основних засобів відображаються на рахунках наступним чином:

ДЕБЕТ 20 "Основне виробництво", 23 "Допоміжні виробництва" КРЕДИТ 10 "Матеріали",

69 "Розрахунки з персоналом та оплати праці", 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню" та ін.

- відображено прямі витрати з виготовлення продукції (виконання робіт, надання послуг) основного і допоміжних виробництв;

ДЕБЕТ 25 "Загальновиробничі витрати" КРЕДИТ 10 "Матеріали", 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці", 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню" та ін.

- відображені витрати на обслуговування і організацію структурних виробничих підрозділів (цехи, виробництва, майстерні тощо);

ДЕБЕТ 26 "Загальногосподарські витрати" КРЕДИТ 10 "Матеріали", 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці", 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню" та ін.

- відображені витрати на загальне обслуговування та організацію виробництва та управління підприємством в цілому;

ДЕБЕТ 28 "Шлюб у виробництві" КРЕДИТ 10 "Матеріали", 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці", 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню" та ін.

- відбиті витрати по виправленню браку;

ДЕБЕТ 97 "Витрати майбутніх періодів" КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками", 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" та ін.

- відбиті витрати, вироблені в звітному періоді, але відносяться до майбутніх періодів (сплачена наперед орендна плата, передплата на періодичні видання та ін);

ДЕБЕТ 96 "Резерви майбутніх витрат і платежів" КРЕДИТ 10 "Матеріали", 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками", 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню", 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці" та ін

- відбиті витрати, проведені за рахунок створених резервів на ремонт основних засобів, оплату відпусток працівників та ін).

Етап II. На другому етапі витрати розподіляються за призначенням після закінчення звітного періоду.

Фактична собівартість продукції (робіт, послуг) допоміжних виробництв, відображена за дебетом рахунка 23 "Допоміжні виробництва", списується з кредиту цього рахунку в дебет рахунків 25 "Загальновиробничі витрати", 26 "Загальногосподарські витрати". Витрати допоміжного виробництва розподіляються між споживачами в спеціальному розрахунку (відомості) пропорційно кількості відпущеної продукції (обсягом робіт, послуг) на підставі даних лічильників та інших вимірників.

Витрати майбутніх періодів списуються з кредиту рахунку 97 "Витрати майбутніх періодів" на дебет рахунків 20 "Основне виробництво", 25 "Загальновиробничі витрати", 26 "Загальногосподарські витрати" у частці, що відноситься до звітного періоду.

Етап ІІІ. На третьому етапі розподіляються загальновиробничі та загальногосподарські витрати.

Враховані попередньо на рахунках 25 "Загальновиробничі витрати" і 26 "Загальногосподарські витрати" витрати спочатку розподіляються між випущеною продукцією і залишками незавершеного виробництва пропорційно їх нормативної величиною. При невеликому питомій вазі і стабільності залишків незавершеного виробництва загальновиробничі і загальногосподарські витрати відносяться на залишки незавершеного виробництва у плановому (кошторисно-нормалізованому) розмірі. В такому ж розмірі вони включаються в собівартість забракованих виробів.

Потім загальновиробничі і загальногосподарські витрати розподіляються між окремими видами продукції, робіт, послуг. Базою для розподілу цих витрат можуть' використовуватися пряма заробітна плата виробничих робітників, прямі матеріальні витрати та ін Для розподілу загальновиробничих і загальногосподарських витрат складаються спеціальні розрахунки (відомості).

Витрати, враховані на рахунках 25 "Загальновиробничі витрати" і 26 "Загальногосподарські витрати", списуються після закінчення звітного періоду в дебет рахунку 20 "Основне виробництво" з кредиту рахунків 25 "Загальновиробничі витрати", 26 "Загальногосподарські витрати".

Таким чином, продукції, робіт та послуг визначається повна собівартість.

Якщо ж непрямі витрати, враховані на рахунку 26 "Загальногосподарські витрати", будуть віднесені в дебет рахунку 90 "Продажі" субрахунок 2 "Собівартість продажів", то буде сформована неповна собівартість.

Етап IV. На четвертому етапі при наявності виробничого браку на рахунку 28 "Шлюб у виробництві" виявляються остаточні втрати від шлюбу шляхом зіставлення собівартості забракованої продукції і витрат по виправленню шлюбу з сумами його вартості за ціною можливого використання і утриманими з винуватців браку відшкодувань. Остаточні втрати від браку списуються з кредиту рахунку 28 "Брак у виробництві" в дебет рахунки 20 "Основне виробництво".

По завершенні цього етапу на рахунку 20 "Основне виробництво" збираються всі прямі і непрямі витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) за звітний період.

Етап V. На п'ятому етапі визначається фактична виробнича собівартість випущеної продукції. Для розрахунку фактичної собівартості випущеної продукції визначається незавершене виробництво на кінець періоду, тобто витрати на продукцію, що не пройшла всіх стадій обробки, випробувань, приймання, некомплектованную. Уточнювати залишки в незавершеному виробництві рекомендується на підставі даних інвентаризації.

Вартість незавершеного виробництва залишається як сальдо на початок наступного місяця на рахунку 20 "Основне виробництво" в розрізі кожного виробу. Отримана сума з кредиту рахунку 20 "Основне виробництво" списується в дебет рахунку 43 "Готова продукція".

Основним джерелом інформації про величину витрат на виробництво продукції, робіт, послуг служать дані з журналу-ордера № 10 за кредитом рахунків 02 "Амортизація основних засобів", 05 "Амортизація нематеріальних активів", 10 "Матеріали", 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню", 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці". Крім того, в організаціях складається відомість зведеного обліку витрат на виробництво за місяць.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

ОБЛІК ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО
Облік витрат на придбання обладнання, що не потребує монтажу, інструменту та інвентарю; обладнання, що вимагає монтажу, але призначеного для постійного запасу
Характеристика рахунків з обліку витрат на виробництво
Облік витрат на будівельні і монтажні роботи
Схема нарахування доходу за простою відсотковою ставкою
Облік витрат на придбання обладнання, зданого в монтаж
Зниження витрат на виробництво продукції
Витрати на виробництво і реалізацію продукції
Класифікація витрат, що включаються в собівартість продукції. Планування собівартості
Класифікація витрат на виробництво
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси