Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Управління якістю
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Національна система стандартизації Російської Федерації

У відповідності з Законом про технічне регулювання в Російській Федерації сформована національна система стандартизації, основу якої складають наступні документи по стандартизації:

- національні стандарти;

- правила стандартизації, норми і рекомендації в галузі стандартизації;

- застосовувані в установленому порядку класифікації, загальноросійські класифікатори техніко-економічної та соціальної інформації;

- стандарти організацій.

Національний стандарт - стандарт, затверджений національним органом РФ по стандартизації.

Термін "національний стандарт" введений Законом про технічному регулюванні замість терміна "державний стандарт". Національні стандарти, як і стандарти організацій, застосовуються на добровільній основі.

У Росії з 1 липня 2005 р. діє комплекс національних стандартів "Стандартизація в Російській Федерації". Цей комплекс національних стандартів побудований на єдиних для всієї країни організаційно-технічні правила проведення робіт зі стандартизації в будь-яких сферах діяльності і на всіх рівнях управління, а також форми і методи взаємодії при цьому суб'єктів господарської діяльності один з одним і з органами управління.

Залежно від об'єкта стандартизації, його специфіки та змісту, які розробляються до нього вимог стандарти поділяються на наступні види:

- основоположні стандарти;

- термінологічні стандарти;

- стандарти на продукцію і послуги;

- стандарти на процеси;

- стандарти на методи контролю, випробувань, вимірювань і аналізу;

- стандарти на сумісність.

Організація і проведення робіт по стандартизації в пашей країні покладено на Держстандарт, здійснює міжгалузеву координацію, а також функціональне регулювання у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та сертифікації.

Загальноросійські класифікатори техніко-економічної та соціальної інформації - нормативні документи, що розподіляють техніко-економічну і соціальну інформацію відповідно до рє класифікацією (класами, групами, видами тощо) і є обов'язковими для застосування під час створення державних інформаційних систем і інформаційних ресурсів та міжвідомчому обміні інформацією.

Загальна кількість діючих загальноросійських класифікаторів (ОК) становить 34 документа (рис. 13.1).

У Російській Федерації створено та підтримується Федеральний фонд стандартів (ФФБ) як сукупність нормативних документів по стандартизації, метрології та сертифікації, які містять розроблені для багаторазового використання правила, характеристики, вимоги та норми, що відносяться до продукції, процесів, послуг (див. табл. 13.2). Комплектування і ведення Федерального фонду стандартів здійснює Всеросійський науково-дослідний інститут класифікації, термінології та інформації з стандартизації та якості (ВНИИКИ).

Основні види документів, якими комплектується Федеральний фонд стандартів:

- нормативні акти РФ, що стосуються питань стандартизації, сертифікації, метрології;

Федеральні органи виконавчої влади та об'єкти класифікації загальноросійських класифікаторів

Рис.13.1. Федеральні органи виконавчої влади та об'єкти класифікації загальноросійських класифікаторів

- державні реєстри;

- правила і рекомендації у цих сферах;

- державні стандарти та їх проекти, загальноросійські класифікатори техніко-економічної інформації;

- стандарти галузей та інформація про стандарти науково-технічних, інших громадських організацій, міжнародні договори в галузі стандартизації, метрології та сертифікації;

- нормативні документи, прийняті міжнародними, регіональними, національними організаціями зарубіжних країн.

Таблиця 13.2. Федеральний фонд стандартів

Фонди стандартів

Тис. од.

Державні (національні) стандарти РФ, в тому числі:

міждержавні, що застосовуються в країнах СНД

21,5 19

Галузеві стандарти РФ

32

Технічні умови

120

Загальноросійські класифікатори техніко-економічної та соціальної інформації

32

Міжнародні стандарти, у тому числі: ІСО

25,982 16,396

Стандарти міжнародних організацій

26

Стандарти національних організацій зарубіжних країн, у тому числі:

260

Німеччини

16,870

Франції

13,957

Австрії

3,226

Японії

4,979

Стандарти спілок, товариств і асоціацій

25

Інформаційні ресурси, створені на базі Федерального фонду стандартів, об'єднані за допомогою єдиної Автоматизованої системи обробки інформації

Держстандарту (АСОІ). Основу АСОІ становить корпоративна мережа МАКРОНЕТ. Доступ до мережі МАКРОНЕТ та її інформаційних ресурсів забезпечується через публічні мережі передачі даних, в основному через Інтернет. АСОІ включає в себе наступні бази даних (БД):

- БД "Нормдок" - бібліографічна інформація нормативними документами ФФБ, в тому числі стандартам;

- БД "Стандарт" - повні тексти стандартів;

- БД "Переклади стандартів" - тексти перекладів російських стандартів на англійську мову і міжнародних, зарубіжних - українською та їх оригінали;

- БД "Статистика стандартів" - відомості про рівень гармонізації стандартів, що застосовуються на території РФ, провідних країн Європи і Америки, з міжнародними стандартами;

- БД "Класифікатор" - повні тести загальноросійських класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації;

- БД "Ростерм" - відомості про стандартизованої науково-технічної термінології;

- БД "Каталогізація продукції" - відомості про основних споживчих характеристиках випущеної в країні продукції, підприємствах-виробниках, а також про нормативні документи з стандартизації, згідно з якими ця продукція випускається;

- БД "Порммаш" і "ИСОмашироект" містять інформацію нормативними документами в галузі машинобудування і приладобудування, включаючи методичні вказівки та проекти міжнародних стандартів;

- БД "Госматериалбанк" містить інформацію про проекти стандартів з матеріалів і речовин, паспортів безпеки хімічних матеріалів і речовин, нормативно-довідкових документів державної служби стандартних довідкових даних;

- БД "Метрдок" містить бібліографічні дані про документи сфери державного метрологічного контролю і нагляду;

ряд баз даних по сертифікації відповідності. Базовим вузлом АСОІ Держстандарту є ВПИИКИ. Організаційно Фонд складається з Головного інформаційного центру за стандартами - структурного підрозділу центрального апарату Держстандарту - та інформаційних центрів. Ці центри входять у структуру підприємств, організацій, інших суб'єктів господарської діяльності, які беруть участь у роботах із стандартизації або являють собою спеціалізовані організації. Організаційні та координуючі функції покладено на Головний інформаційний центр, а формуванням інформаційних фондів, зберіганням документації, забезпеченням замовників інформацією та копіями нормативних та інших документів займаються інформаційні центри. Значний обсяг інформації, яка включена в Федеральний фонд, зосереджений в інформаційному центрі ВПИИКИ.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Основні положення закону російської федерації "про технічне регулювання" в області стандартизації
Національна система стандартизації
Національна система акредитації Російської Федерації та її учасники
Концепція розвитку національної системи стандартизації
Стратегічні цілі, принципи та завдання розвитку національної системи стандартизації
ВІДРОДЖЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ І СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ (1991-2012 рр..)
Система державної служби Російської Федерації
Національне законодавство Російської Федерації
Сучасна стратегія національної безпеки Російської Федерації
Національний орган з стандартизації
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси