Меню
Головна
 
Головна arrow Політекономія arrow Економічна теорія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Переваги і недоліки ринку

Як і будь-яке економічне явище, ринковий механізм має переваги і недоліки.

Найважливішими перевагами ринку є:

o функціонування як саморегулюючий механізм, який через ціни на основі попиту створює орієнтири для капіталовкладень у виробництво;

o ефективне розподіл ресурсів - ринок спрямовує ресурси на виробництво товарів, що користуються попитом;

o високий ступінь адаптивності до мінливих умов. Так, підвищення цін на енергоносії в 1970-ті роки на Заході викликало впровадження ресурсозберігаючих технологій, пошук альтернативних джерел енергії;

o можливість успішного функціонування в умовах обмеженої інформації (досить мати інформацію про ціни на товари і послуги, про вартість економічних ресурсів для нормального господарювання);

o ринкова економіка - бездефіцитний економіка. В будь-яких ситуаціях ринковий механізм забезпечить рівність попиту і пропозиції;

o створення ринком потужної системи стимулів;

o широке використання досягнень НТР. У гонитві за прибутком товаровиробники впроваджують у виробництво новітні досягнення науки і техніки, і конкуренція робить цей процес безперервним;

o забезпечення свободи і незалежності як покупців, так і продавців, які самостійно приймають рішення про укладання правочинів, наймання робочої сили і т. д.;

o здатність швидко і ефективно задовольняти різноманітні потреби людей;

o раціональне використання ресурсів, що належать фірмі.

До недоліків ринку належать:

o автоматизм ринкового механізму досягається не сам по собі, а методом проб і помилок, в результаті чого суспільство може нести суттєві втрати;

o ринок не створює стимулів для виробництва товарів і послуг колективного користування (охорона здоров'я, культура, спорт, громадський транспорт і ін);

o нездатність збереження невідтворюваних ресурсів, що належать всьому людству, і захисту навколишнього середовища;

o ігнорування ринком можливих негативних для суспільства наслідків прийнятих рішень;

o ринок не має системи соціального захисту. Доходи в ринковій економіці отримують лише власники економічних ресурсів. Інваліди, діти, пенсіонери можуть не мати засобів до існування, тому держава має вирішувати соціальні проблеми;

o відсутність ефективних мотивацій для фундаментальних досліджень в науці. Ринок реалізує вже наявні науково-технічні досягнення, але не виділяє коштів для теоретичних досліджень;

o нестабільний розвиток, при якому злети ринкової кон'юнктури чергуються з її падінням.

Нездатність ринкового механізму вирішувати певні завдання вимагає втручання держави в ринкові відносини. Держава бере на себе функції, які принципово не може виконувати ринковий механізм:

1) забезпечує економіку потрібною кількістю грошей і регулює грошовий обіг в країні;

2) забезпечує збереження ринкового механізму, регулює так звані зовнішні, або побічні, ефекти;

3) організує виробництво благ для задоволення колективних або громадських потреб.

Держава може регулювати і ряд проблем соціально-економічного характеру, які ринок не може вирішити лише частково. Це проблеми доходів, освоєння досягнень науки і техніки, зайнятості. Впливаючи на ці процеси, держава створює умови для нормальної роботи ринку, забезпечує захист ринкового механізму від економічних, соціальних і політичних потрясінь, хоча і не гарантує їх повного усунення.

У той же час державне регулювання економіки не повинна порушувати існуючі всередині ринкового механізму зв'язку, що забезпечують здатність ринку до саморегуляції. Тому перевага повинна надаватися економічним методам регулювання, тобто фіскальної, кредитно-грошової та соціальної політики. Натуральне розподіл ресурсів, адміністративне ціноутворення, директивне планування мають бути виключені, оскільки ці заходи не є несумісними з самим змістом ринкової економіки.

Закономірним процесом є зміна форм, меж і ролі державного втручання в економіку. В залежності від ситуації можливі як посилення економічної ролі держави (наприклад, при забезпеченні широкомасштабної структурної перебудови господарства в надзвичайних умовах), так і визнання обмеженості його економічних можливостей з подальшим скороченням державного сектора.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Переваги і недоліки фокус-груп
Переваги і недоліки досконалої конкуренції
Переваги і недоліки друкованої реклами
Переваги та недоліки лізингу як методу фінансування
Внутрішній і зовнішній управлінський консалтинг. Їх переваги і недоліки
Етапи процесу оцінки переваг і недоліків
Поняття вибірки. Переваги і недоліки вибіркового методу в порівнянні з повною переписом
Різні типи рекламних агентств, їх переваги та недоліки
Усунення недоліків рішення виніс його судом
Відповідальність продавця за недоліки проданої речі
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси