Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Цивільний процес
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція VIII. ПРОКУРОР У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Процесуальне становище прокурора в цивільному судочинстві

1. Статті 125 Конституції Республіки Білорусь покладає на Генерального прокурора Республіки Білорусь у і підлеглих йому прокурорів нагляд за точним і однаковим виконанням законів, декретів, указів та інших нормативних актів.

У відповідності зі ст. 23 ЦПК прокурор від імені держави здійснює нагляд за законністю та обгрунтованістю судових постанов у цивільних справах, а також за дотриманням законодавства при їх виконанні.

У цивільному процесі прокурор бере участь у розгляді судом справ, пред'являє позови в порядку ст. 81 ЦПК і підтримує їх у судовому засіданні, приносить протести на незаконні й необґрунтовані судові постанови і т. д.

При здійсненні нагляду прокурор зобов'язаний на всіх стадіях цивільного судочинства своєчасно вживати заходів до усунення будь-яких порушень закону, від кого б ці порушення не виходили.

Свої повноваження в цивільному процесі прокурор здійснює незалежно від яких би то не було органів і посадових осіб. керуючись тільки законодавчими актами і підпорядковуючись вказівкам Генерального прокурора Республіки Білорусь.

Прокурор має право брати участь у всіх стадіях цивільного процесу. Зокрема, прокурор має право брати участь у розгляді цивільних справ у судах першої і касаційної інстанцій; у судах, переглядають вступили в законну силу судові постанови в порядку нагляду або за нововиявленими обставинами: в стадії виконання судових рішень та інших юрисдикційних актів.

Прокурорський нагляд поширюється на всіх юридично заінтересованих у результаті справи осіб та інших учасників процесу.

Беручи участь в процесі, прокурор охороняє права і свободи громадян, законні інтереси держави, суб'єктів господарювання, установ, організацій, громадських об'єднань.

Прокурорський нагляд у цивільному судочинстві - це здійснювана від імені держави діяльність прокурора по нагляду за законністю та обґрунтованістю постанов по цивільних справах, а також за дотриманням законодавства при їх виконанні.

Права та порядок діяльності прокурора в цивільному судочинстві визначаються ЦПК. Законом Республіки Білорусь "Про прокуратуру Республіки Білорусь" від 8 травня 2007 року, а також іншими законодавчими актами Республіки Білорусь.

2. Стаття 84 ЦПК визначає процесуальні права прокурора в цивільному судочинстві.

Прокурор має право знайомитися з матеріалами справи, заявляти відводи і клопотання, подавати докази, брати участь в дослідженні доказів у судовому засіданні, здійснювати інші передбачені ст. 56 ЦПК процесуальні дії.

Процесуальне становище прокурора не може бути зведене до положення сторони або іншої юридично зацікавленого в результаті справи особи.

Прокурор, який бере участь у справі, не є суб'єктом спірного матеріального правовідносини. Тому він (на відміну від сторін і третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору) не вправі здійснювати розпорядчі дії по справі (наприклад, не може укласти мирову угоду з відповідачем).

Відмова прокурора від своєї заяви не позбавляє особу, на захист прав і охоронюваних законом інтересів якої він звернувся до суду. права вимагати розгляду справи по суті (ч. з II ст. 84 ЦПК).

Серед учасників цивільного судочинства прокурор займає особливе правове положення. Як представник держави, він наділений такими процесуальними правами, яких немає і не може бути в інших суб'єктів цивільних процесуальних правовідносин. Так. прокурор має право звернутися до суду із заявою про порушення громадянського справи, підвідомчого суду, якщо це необхідно для захисту прав і охоронюваних законом інтересів неповнолітнього, недієздатного, обмежено дієздатного та іншого громадянина, юридичної особи, а також Республіки Білорусь та її адміністративно-територіальних одиниць.

Прокурор висловлює думки з питань, що виникають під час розгляду справи, і по суті справи в цілому.

Він має право приносити протести на незаконні й необґрунтовані судові постанови у касаційному або наглядовому порядку. У випадках, передбачених законом, прокурор вживає заходів до перегляду судових рішень, ухвал і постанов за нововиявленими обставинами. Прокурор вправі також здійснювати і інші процесуальні дії.

Прокурор в суді не має адміністративної влади. На відміну від суду він не приймає ніяких рішень по справі. У цивільному процесі прокурор покликаний здійснювати функції нагляду за точним і однаковим виконанням законів, декретів, указів та інших нормативних актів усіма учасниками цивільного судочинства.

Процесуальні права, якими наділений прокурор у цивільному судочинстві, як правило, є і його обов'язками. Зокрема, якщо рішення суду по цивільній справі є незаконним або необгрунтованим, то він не тільки має право, але і зобов'язаний принести протест на зазначене рішення суду.

Своєю участю в процесі прокурор повинен активно сприяти всебічному, повного й об'єктивного з'ясування всіх обставин, що мають істотне значення для правильного розгляду і вирішення цивільної справи в суді.

ЦПК (ст. 81-83) передбачає дві форми участі прокурора в будь-якій стадії процесу:

а) порушення провадження поділу;

б) вступ у процес, розпочатий з ініціативи інших осіб.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Про деякі питання участі прокурора в цивільному процесі, пов'язаних з прийняттям і введенням в дію Цивільного процесуального кодексу Російської Федерації
Участь прокурора у розгляді судами цивільних справ
СУБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Міжнародний цивільний процес
МІЖНАРОДНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС
Загальні начала процесуального становища іноземних осіб у цивільному судочинстві
Поняття, предмет, метод і система цивільного процесуального права. Завдання цивільного судочинства
Види цивільного судочинства
ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси