Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Оподаткування комерційної діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Резерв на гарантійне обслуговування та ремонт

Відповідно до п. 1 ст. 267 НК РФ тз організації, які реалізують товари (роботи), мають право створювати резерв майбутніх витрат на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування. Відрахування в такий резерв включаються до складу інших витрат, пов'язаних з виробництвом і реалізацією. Створювати резерв можуть тільки ті організації, які встановлюють гарантійний термін на товар і тим самим несуть ризик витрат, пов'язаних із задоволенням претензій споживачів.

Федеральним законом РФ від 07.02.1992 № 2300-1 "Про захист прав споживачів" передбачено, що виготовлювач (виконавець) вправі встановлювати на товар (роботу) гарантійний термін. Це період, протягом якого у випадку виявлення в товарі (роботі) нестачі виробник (виконавець), продавець (або інші уповноважені особи) зобов'язані задовольнити вимоги споживача. Аналогічні по суті положення містяться в Цивільному кодексі РФ, так, згідно з п. 3 ст. 477 ГК РФ, якщо на товар встановлено гарантійний строк, покупець має право пред'явити вимоги, пов'язані з недоліками товару, при виявленні таких протягом гарантійного строку. Гарантійний строк починається з моменту передання товару покупцеві. Однак, якщо покупець не може почати використовувати товар, щодо якого встановлено гарантійний строк, за обставин, що залежать від продавця, гарантійний строк починається з моменту усунення продавцем цих обставин. Така ситуація може виникнути при купівлі складного устаткування, що вимагає монтажу і наладки силами продавця. У цьому випадку гарантійний строк починається після прийняття робіт замовником і підписання ним акта здачі-приймання виконаних робіт.

По своєму вибору покупець має право пред'явити виробнику або продавцю протягом гарантійного строку вимоги у вигляді:

o замінити товаром аналогічної марки (моделі, артикулу);

o замінити на такий же товар іншої марки (моделі, артикулу) з відповідним перерахуванням купівельної ціни;

o пропорційно зменшити покупну ціну;

o безоплатно усунути недоліки товару або відшкодувати витрати на їх усунення;

o розірвати договір купівлі-продажу та повернути сплачену за товар суму.

Для формування резерву необхідно наступне:

1. Визначити відсоток відрахувань у резерв.

Цей показник залежить від тривалості періоду, протягом якого реалізуються товари з гарантійним терміном. Визначається він наступним чином:

Період реалізації товарів з гарантійним терміном

Формула розрахунку відсотка відрахувань у резерв (Щ

Три роки і більше

П= Р3: В3 · 100.

де Р3 - фактичні витрати на гарантійний ремонт і обслуговування за попередні три роки; ВЗ - виручка від реалізації товарів з гарантійним терміном за попередні три роки

Менше трьох років

П= Рф : Вф · 100.

де Рф - фактичні витрати на гарантійний ремонт і обслуговування за весь період реалізації товарів з гарантійним терміном; Вф - виручка від реалізації товарів з гарантійним терміном за цей період

Реалізації товарів з гарантійним терміном не було

П = плановий відсоток відрахувань виходячи з очікуваних витрат на гарантійний ремонт і обслуговування товарів з гарантійним терміном <*>

2. Знайти суму відрахувань у резерв за звітний (податковий) період. Цю величину можна розрахувати за формулою:

З = В · П,

де З - сума відрахувань у резерв;

В - виручка від реалізації товарів з гарантійним терміном за звітний (податковий) період (без ПДВ);

П - відсоток відрахувань у резерв (результат дії.

Приклад

Організація реалізує музичну апаратуру, на яку встановлює гарантійний термін. Прийнято рішення про створення резерву майбутніх витрат на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування.

Виручка від реалізації (без ПДВ) і фактичні витрати па гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування за попередні три роки склали 11 600 000 руб. і 266 800 руб. відповідно.

Необхідно знайти відсоток відрахувань в резерв і розрахувати суму резерву.

Звітними періодами для організації є I квартал, півріччя та 9 місяців календарного року.

1. Знайдемо відсоток відрахувань у резерв:

(266 800 / 11 600 000) · 100 = 2,3%.

Розрахований таким чином відсоток відрахувань в резерв організація закріпила в обліковій політиці для цілей оподаткування.

2. З урахуванням виручки від реалізації музичної апаратури (без ПДВ), отриманої організацією, розмір відрахувань у резерв за підсумками звітних (податкових) періодів зведемо в таблицю.

Період

Виручка (без ПДВ), руб.

Відсоток відрахувань

Сума відрахувань у резерв на кінець періоду, руб. (гр. 2 х гр. 3)

Сума, яка врахована у витратах в минулому кварталі, руб.

1

2

3

4

5

I квартал

1100 000

2,3

25 300

25 300

Півріччя

2400 000

2,3

55 200

29 900 (55 200-25 300)

Дев'ять

місяців

3450 000

2,3

79 350

24 150 (79 350-55 200)

Календарний

рік

4800 000

2,3

110 400

31 050 (110 400-79 350)

Разом за гол

110 400

Щоб за підсумками податкового періоду правильно сформувати податкову базу необхідно порівняти суму створеного за рік резерву та суму фактично понесених за цей же період витрат на гарантійний ремонт:

o якщо фактичні витрати на гарантійний ремонт виявилися меншими від суми резерву, яка врахована у витратах при обчисленні податку на прибуток, то невикористану частину резерву організація має право перенести на наступний податковий період;

o якщо станом на 31 грудня суми створеного резерву недостатньо, щоб покрити понесені протягом року витрати на гарантійний ремонт, то утворилася різниця включається в інші витрати цього року.

При перенесенні суми нового резерву необхідно дотримувати наступні правила:

o якщо сума нового резерву менше, ніж сума залишку резерву, то різниця включається до складу позареалізаційних доходів поточного податкового періоду;

o якщо сума нового резерву більше, ніж сума залишку резерву, то різниця включається до складу інших витрат поточного податкового періоду.

Якщо ж у облікову політику передбачено, що організація не буде переносити залишок резерву на наступний податковий період, то всю суму резерву, не використану у податковому періоді, необхідно включити в доходи цього періоду.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Резерв на ремонт основних засобів
Ремонт і технічне обслуговування непродовольчих товарів
Кадровий резерв по різним категоріям
Витрати на створення резервів
Визначення потреби організації у кадровому резерві
Страхові резерви
Соціальне обслуговування
Порядок ліцензування діяльності з виготовлення, ремонту, продажу і прокату засобів вимірювань
Правове забезпечення соціальної роботи установ соціального обслуговування
Розрахунок резервів збитків
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси