Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Правознавство
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Цивільне процесуальне право

Поняття "цивільне процесуальне право"

Цивільне процесуальне право являє собою сукупність норм, що регулюють порядок розгляду і вирішення судом цивільних справ, а також порядок примусового виконання судових рішення.

Предметом правового регулювання в цивільному процесуальному праві виступають цивільно-процесуальні відносини, що виникають між фізичними та юридичними особами з приводу порушеного суб'єктивного права. Оскільки спори про право стосуються найрізноманітніших відношенні - особистих, майнових, трудових, сімейних, екологічних і т. п., в рамках цивільного судочинства забезпечується реалізація норм названих галузей матеріального права.

Метод правового регулювання - диспозитивний, тобто метод координації, що надає суб'єктам юридичного процесу свободу вибору власної поведінки в межах правової норми. Зокрема, сторони самостійно здійснюють своє право на звернення до суду, визначають предмет позовної вимоги і т. п.

Джерела цивільного процесуального права - загальновизнані норми і принципи міжнародного права, зафіксовані в міжнародних договорах Російської Федерації і Гаазької конвенції з питань цивільного процесу (1954). Конституція Росії, а також Цивільний процесуальний кодекс РРФСР від II червня 1964 р. (в ред. від 25 липня 2002 р.)1 і Цивільний процесуальний кодекс РФ від 14 листопада 2001 року, який набув чинності з 1 лютого 2003 р.

Розгляд цивільних справ може здійснюватися третейськими судами, що мають суспільний статус, або загальними і арбітражними судами. Більшість цивільних справ, у яких однією із сторін є громадянин, розглядаються світовими суддями, районними судами.

Ті цивільні справи, які пов'язані з вирішенням господарських спорів, що виникли між підприємствами або у зв'язку із здійсненням фізичною особою підприємницької діяльності, підсудні арбітражним судам.

Цивільні справи зазвичай розглядаються за місцем проживання відповідача. Позов до організації пред'являється до суду за місцем її знаходження.

Стадії цивільного процесу

Перший етап цивільного процесу - підготовчий. Цивільний процес, за загальним правилом, починається з подачі позовної заяви позивачем або прокурором у письмовій формі. У ньому повинні бути вказані:

1) найменування суду;

2) дані про позивача і відповідача:

3) те, в чому полягає порушення або загроза порушення прав, свобод чи законних інтересів позивача та його вимоги;

4) обставини, на яких позивач обґрунтовує свої вимоги, і докази, що підтверджують ці обставини;

5) ціна позову, якщо він підлягає оцінці, а також розрахунок стягуються або оспорюваних грошових сум;

6) перелік доданих до заяви документів.

Протягом п'яти днів з дня надходження позовної заяви суддя зобов'язаний розглянути питання про його прийняття до провадження, про що виносить ухвалу, на підставі якого порушується цивільна справа в суді першої інстанції. Суддя відмовляє у прийнятті позовної заяви, якщо:

o заява не підлягає розгляду та вирішенню в порядку цивільного судочинства, оскільки розглядається і дозволяється в іншому судовому порядку; в заяві, поданому від свого імені, оскаржуються акти, які не зачіпають прав, свобод чи законних інтересів заявника;

o є вступило в силу рішення суду по спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав або ухвала суду про припинення провадження у справі у зв'язку з прийняттям відмови позивача від позову або затвердженням мирової угоди сторін;

o є стало обов'язковим дня сторін і прийняте по спору між тими ж сторонами, про те саме предметі і з тих ж підставах рішення третейського суду, за винятком випадків, якщо суд відмовив у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду.

Відмова у прийнятті позовної заяви перешкоджає повторному зверненню заявника до суду з позовом до того ж відповідачеві, про той самий предмет і з тих же підстав.

У цивільному процесі тягар доказування на відміну від кримінального процесу лежить на сторонах. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підстави своїх вимог і заперечень. Суд визначає, які обставини мають значення для справи, якій стороні належить їх доводити, виносить обставини на обговорення, навіть якщо боку па якісь із них не посилалися. Докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі. Суд має право запропонувати їм подати додаткові докази.

Після прийняття позовної заяви суддя має право вжити заходів до забезпечення позову, наприклад накласти арешт на банківські рахунки або майно відповідача. Потім суддя роз'яснює сторонам їх права і обов'язки, опитує позивача і відповідача, пропонує при необхідності подати додаткові докази, розв'язує питання про вступ у справу співпозивачів, співвідповідачів і третіх осіб, вживає заходів щодо укладення сторонами мирової угоди і роз'яснює сторонам їх право звернутися до третейського суду, а також наслідки таких дій, сповіщає про час і місце розгляду справи зацікавлених в його кінець громадян або організації і т. д. Тим самим цими діями суддя здійснює підготовку до другого етапу - судового розгляду.

Мировий суддя розглядає в якості суду першої інстанції:

1) справи про видачу судового наказу - постанови, винесеного суддею одноосібно на підставі заяви про стягнення грошових сум або про витребування рухомого майна від боржника;

2) справи про розірвання шлюбу, якщо між подружжям відсутній спір про дітей;

3) справи про поділ між подружжям спільно нажитого майна незалежно від ієни позову;

4) інші виникають із сімейно-правових відносин справи, за винятком справ про заперечування батьківства (материнства), про встановлення батьківства, про позбавлення батьківських прав, про усиновлення (удочеріння) дитини;

5) справи з майнових спорів при ієні позову не перевищує 500 мінімальних розмірів оплати праці;

6) справи, що виникають з трудових відносин, за винятком справ про поновлення на роботі і справ про вирішення колективних трудових спорів:

7) справи про визначення порядку користування майном.

Інші цивільні справи, за винятком справ, підсудних військовим, іншим спеціалізованим судам, верховним, обласним судам, розглядаються районним судом в якості суду першої інстанції.

Більшість справ розглядаються одним суддею. У встановлених законом випадках суди першої інстанції розглядаю справи колегіально у складі трьох професійних суддів. В касаційному порядку справи розглядаються судом у складі судді-головуючого і двох суддів, у порядку судового нагляду - у складі судді-головуючого і не менше двох суддів. Громадяни мають право вести свої справи в суді особисто або через представників. Особиста участь у справі громадянина не позбавляє його права мати по цій справі представника.

Попереднє судове засідання, в якому сторони мають право подавати докази, приводити докази, заявляти клопотання, проводить суддя одноособово. Після того як суддя визнає справу підготовленим, він виносить ухвалу про призначення його до розгляду в судовому засіданні, повідомляє сторони, інших осіб, які беруть участь у справі, про час і місце його розгляду, викликає інших учасників процесу.

Цивільні справи розглядаються і вирішуються судом до закінчення двох місяців з дня надходження заяви до суду, а світовим суддею до закінчення місяця з дня прийняття заяви до виробництва. Справи про поновлення на роботі, про стягнення аліментів розглядаються та вирішуються протягом місяця.

У призначений для розгляду справи час головуючий (суддя, який розглядає справу одноособово) відкриває судове засідання і оголошує, яка цивільна справа підлягає розгляду. Потім встановлюється особистість з'явилися учасників процесу, перевіряються повноваження посадових осіб, їх представників.

Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані повідомити суд про причини неявки та надавати докази поважності цих причин. Якщо які беруть участь у справі особи повідомлені про судове засідання, суд відкладає розгляд справи у разі визнання причин неявки поважними. Суд може розглянути справу у відсутності відповідача, повідомленого про судовому засіданні, якщо він не повідомив суду про поважні причини неявки і не просив розглянути справу у його відсутність.

Розгляд справи по суті починається доповіддю головуючого або кого-небудь із суддів. Потім головуючий з'ясовує, чи підтримує свої вимоги, чи визнає відповідач вимоги позивача та чи не бажають сторони закінчити справу укладенням мирової угоди. Якщо сторони не готові до цього, суд визначає порядок розгляду справи: заслуховує показання свідків, досліджує наявні докази, проводить допит експертів, приймає заяви сторін. Після цього суд переходить до дебатів сторін: спочатку виступає позивач та його представник, а потім слово надається відповідачеві та його представникові. Третя особа, яка заявила самостійне вимога щодо предмета спору у розпочатому процесі, і його представник виступають після сторін, їх представників. Після закінчення промов усіх осіб, які беруть участь у справі, їх представників вони можуть виступити з репліками. Право останньої репліки завжди належить відповідачеві, його представнику. По закінченні судових дебатів суд видаляється в дорадчу кімнату для ухвалення рішення. Суд обґрунтовує рішення лише на тих доказах, які були досліджені в судовому засіданні. Після прийняття та підписання рішення суд повертається до залу засідання, де оголошується рішення суду (третя стадія). Головуючий усно роз'яснює зміст рішення суду, порядок і строк його оскарження.

Рішення суду набувають чинності після закінчення строку на апеляційне чи касаційне оскарження, якщо вони не були оскаржені. У разі подання апеляції рішення світового судді набирає чинності після розгляду районним судом цієї скарги, якщо оскаржуване рішення суду не скасовано. Якщо рішенням районного суду скасовано або змінено рішення світового судді і прийнято повое рішення, воно вступає в силу негайно.

У разі подання касаційної скарги рішення суду, якщо воно не скасовано, набирає чинності після розгляду справи судом касаційної інстанції.

Після вступу в силу рішення суду сторони, інші особи, які беруть участь у справі, їх правонаступники не можуть знову заявляти в суді ті ж позовні вимоги па тій же підставі, а також оспорювати в іншому цивільному процесі встановлені судом факти і правовідносини.

Негайному виконанню підлягає судовий наказ або рішення суду про стягнення аліментів, про виплату працівникові заробітної плати протягом трьох місяців, поновлення на роботі, включення громадянина РФ до списку виборців, учасників референдуму.

На рішення всіх судів першої інстанції, за винятком рішень світових суддів, сторони та інші беруть участь у справі особи можуть подати касаційну скаргу, а прокурор - принести касаційне подання.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Предмет і система науки цивільного процесуального права
Поняття "процесуальне право"
Поняття, предмет, метод і система цивільного процесуального права. Завдання цивільного судочинства
Поняття та система принципів цивільного процесуального права
Стадії цивільного процесу
Поняття і значення стадії судового розгляду в цивільному процесі
СУБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси