Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Управління персоналом
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Соціально-психологічний клімат у колективі

Відносини між членами в трудовому колективі обумовлені виробничою діяльністю (формальні відносини) і міжособистісними стосунками (неформальні). Стан неформальних міжособистісних відносин, що називається соціально-психологічним кліматом (СПК), який опосередкований міцністю внутрішніх зв'язків між співробітниками.

Так, СВК завжди характеризується специфічною для спільної діяльності людей атмосферою психічного та емоційного стану кожного її учасника, індивіда і загальним станом оточуючих. Атмосфера тієї чи іншої спільності або групи проявляється через діяльну чи споглядальну, життєрадісну або песимістичну, буденну або святкову психічну налаштованість людей.

Можна сказати, що СВК - переважаюча і відносно стійка духовна атмосфера, або психічний настрій колективу, що проявляється як у відносинах людей один до одного, так і в їх відношенні до загальної справи.

Крім того, це загальний емоційний настрій колективу, в якому поєднуються настрої людей, їх душевні переживання і хвилювання. Отже, СВК - один з найважливіших елементів у загальній системі умов існування і життєдіяльності людини.

Позитивний СПК сприяє поліпшенню економічних показників діяльності колективу: зростанню продуктивності праці, підвищенню задоволеності працею членів колективу, його згуртованості.

Негативний, або несприятливий, СВК погано впливає на результати діяльності організації і, в кінцевому підсумку, може призвести до розпаду колективу.

Найбільш очевидними проявами сприятливого СПК, сприяє продуктивності спільної діяльності людей, визнаються увагу, прихильність, симпатія людини до людини, а також настрій духовного підйому, життєрадісності, які спираються на ясні цілі, захоплюючі завдання спільної діяльності, обстановка взаємної відповідальності і вимогливості людей один до одного.

Таким чином, позитивні риси СПК - переважання і стійкість атмосфери взаємної уваги, шанобливого ставлення до людини, дух товариства, що поєднуються з високою внутрішньою дисципліною, принциповістю і відповідальністю, вимогливістю до інших і себе.

Значний вплив на СПК надають професійна і психологічна сумісність членів колективу. Ігнорування або недооцінка фактору сумісності при формуванні відділів і підрозділів колективу може призвести до конфлікту і навіть розвалу колективу. Сумісність працівників проявляється в їх здатності узгоджувати свої дії в різних видах діяльності. Психологічна сумісність - це найбільш сприятливе поєднання властивостей членів групи, що забезпечує успіх спільної справи і особисте задоволення від роботи. Для досягнення сумісності необхідно, щоб працівники одним важливим характеристикам були подібні між собою, а по іншим - доповнювали один одного.

Позитивний СПК - найважливіша умова розвитку творчої ініціативи трудящих. Хороші відносини в колективі можуть навіть компенсувати малопривабливий, нецікавий працю. Для підвищення продуктивності праці і задоволення людей життям керівник повинен піклуватися про СПК колективу.

При вивченні СПК важливо виявити переважаючі настрої. Ніщо так не заважає справі, як постійна відсутність настрою для роботи, що сильніше знижує продуктивність праці, ніж навіть відсутність механізації. Якщо в колективі переважають неприязнь, ворожнеча, нерозуміння, то в ньому йдуть нескінченні і марні суперечки, що проявляються в прагненні зводити рахунки. Щоб зрозуміти причини незгод, слід виявити найбільш агресивних людей. Па них необхідно зосередити виховний вплив.

Для вивчення психологічного клімату в колективі та його оцінки застосовують кілька методів. Один з них - анкетування.

Членам колективу видають листи анкети (табл. 6.4)

Таблиця 6.4. Характеристика психологічного клімату

№ п/п

Позитивні характеристики

+3 +2+10-1 -2 -3

Негативні характеристики

1

Переважає бадьорий життєрадісний тон настрою

Переважає пригнічений настрій

2

Доброзичливість у відносинах, взаємні симпатії

Конфліктність у стосунках, агресивність, антипатія

3

Членам колективу подобається бути разом

Члени колективу не люблять спільну роботу

4

Успіх і невдачі товаришів викликають співпереживання

Успіхи викликають заздрість, невдачі - зловтіха

5

Члени колективу з повагою ставляться один до одного

Кожен нетерпимий до думки товариша по службі

6

Один за всіх, всі за одного

Кожен сам за себе

7

Почуття гордості за колектив

Байдужість один до одного

8

Кожен активний і енергійний

Кожен інертний і масивний

9

Спільні справи захоплюють всіх

Колектив неможливо підняти на спільну справу

10

В колективі справедливо ставляться один до одного

Колектив розпадається на привілейованих і знедолених

У цьому тесті-анкеті спочатку необхідно прочитати кожне твердження ліворуч, потім - праворуч і дати оцінку за шкалою: +3+2+10-1 -2 -3. Ці оцінки означають:

+3 - властивість, вказане ліворуч, проявляється завжди;

+2 - властивість, вказане ліворуч, проявляється в більшості випадків;

+1 - властивість, вказане ліворуч, виявляється нерідко;

0 - властивості, зазначені праворуч і ліворуч, проявляються в однаковій мірі (або не виявляються досить ясно);

-1 - властивість, вказане справа, виявляється досить помітно;

-2 - властивість, вказане справа, проявляється в більшості випадків;

-3 - властивість, вказане справа, проявляється завжди.

Обробка результатів:

1 - скласти всі позитивні бали;

2 - скласти всі негативні бали;

3 - з більшої суми відняти меншу.

Позитивні значення кінцевого показання відповідають оцінці СПК як сприятливого, а негативні - як несприятливої.

Якщо більша частина колективу дасть негативні значення цієї анкети, то психологічний клімат несприятливий, і навпаки.

Існують і інші тести, що дозволяють оцінити психологічний клімат у колективі, наприклад, опитування, бесіди і т. п.

Для комплексної оцінки психологічного клімату в колективі можна використовувати "кліматичний коло" (рис. 6.1).

Рис. 6.1. "Кліматичний коло"

Трудовий колектив, як вже говорилося раніше, являє собою специфічне соціально-психологічне утворення, що характеризується міжособистісними відносинами, які проявляються у вигляді групової активності. Ці міжособистісні стосунки опосередковані цілями і завданнями, що стоять перед підрозділом. Створення хорошого психологічного клімату в колективі - необхідна умова ефективної спільної діяльності працівників.

Ефективна спільна діяльність персоналу передбачає спрацьованість, сумісність і нормальний характер міжособистісних відносин. Досягнення цих умов визначається трьома групами факторів.

Перша група об'єднує чинники-умови діяльності та взаємодії. До них належать специфіка і складність завдання (розв'язуваної групою чи персоналом), час спільної діяльності, кількість працівників (складових групу чи персонал), взаємозалежність працівників (при цьому розрізняється первинна взаємопов'язаність, задана ззовні, і вторинна взаємопов'язаність, обумовлена виниклими відносинами), функціональна структура групи (первинна, задана ззовні, і вторинна, що виникла в результаті взаємодії), а також ступінь ізольованості й автономності робочих груп.

Друга група факторів визначається ступенем подібності партнерів (або їх різнорідністю) і ступенем однорідності (різнорідності) групи на мотивації.

При цьому ступінь подібності партнерів розглядається в двох аспектах:

o за особистісними характеристиками, в тому числі ціннісним орієнтаціям;

o думок, оцінок, установок.

Третю грипу факторів складають індивідуальні психологічні особливості кожного працівника: характер, темперамент, статево-вікові особливості, ступінь вираженості мотивації і се спрямованість, зовнішня (задана ззовні) або внутрішня мотивація.

Великий вплив на СПК в колективі надають філософія і організаційна культура фірми.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Соціально-психологічний клімат і комунікативні бар'єри в трудовій групі
Морально-психологічний стан колективу
Розуміння конфлікту як соціально-психологічного феномену
Створення сприятливого психологічного клімату на переговорах
Ділове спілкування і психологія колективу
Психологічні характеристики виробничого колективу
Психологічні особливості конфліктів у трудових колективах
Особливості спілкування у колективі "по горизонталі"
Навчально-виховний колектив як форма функціонування цілісного педагогічного процесу
Сутність та організаційні засади функціонування навчально-виховного колективу
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси