Меню
Головна
 
Головна arrow Страхова справа arrow Страхування
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Страхування відповідальності за якість продукції (робіт, послуг)

У Росії відповідальність виробника і продавця (товарів, робіт та послуг) регулюється ГК РФ, Законом РФ від 7 лютого 1992 року № 2300-1 "Про захист прав споживачів" (далі - Закон про захист прав споживачів), а також прийнятими відповідно до ними іншими федеральними законами, правовими актами РФ, спеціальними правилами.

Ця відповідальність є позадоговірній, але дуже часто пов'язана з різними цивільно-правовими договорами (наприклад, купівлі-продажу), тому при заподіянні шкоди необхідно розділяти права та обов'язки сторін за договором і права і обов'язки, що випливають із заподіяння шкоди життю, здоров'ю або майну потерпілих осіб.

Причинителями шкоди можуть бути фізичні особи, громадяни-підприємці і юридичні особи.

В якості потерпілих в даному випадку розглядаються як фізичні, так і юридичні особи. Потерпілими можуть бути не тільки особи, що перебували в договірних відносинах із продавцем, виробником або виконавцем, але й інші громадяни, яким було завдано шкоди в результаті споживання неякісного товару, роботи, послуги. Юридичні особи і громадяни-підприємці вважаються потерпілими у випадку придбання товару (виконання роботи, надання послуги) у споживчих цілях, а не для використання у підприємницькій діяльності.

У ЦК РФ відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт або послуг, регламентується ст. 1095-1098. Заподіяну шкоду підлягає відшкодуванню продавцем або виготовлювачем товару, особою, що виконали роботи або надали послугу, незалежно від їх вини і від того, чи перебував потерпілий з ними у договірних відносинах чи ні. Якщо шкода завдана внаслідок недоліків роботи або послуги, підлягає відшкодуванню за вибором потерпілого або продавцем або виготовлювачем товару. Якщо шкода завдана внаслідок недоліків роботи або послуги, підлягає відшкодуванню особою, що виконали роботи або надали послугу.

Шкода підлягає відшкодуванню, якщо він виник протягом встановленого терміну придатності або терміну служби товару, а якщо термін придатності або термін служби не встановлено, то протягом 10 років з дня виробництва товару (роботи, послуги). Шкода підлягає відшкодуванню незалежно від часу, якщо у порушення вимог закону термін придатності або служби не встановлено, а також якщо особа, яка придбала товар, що отримало послугу або виконану роботу, не було попереджено про необхідні дії після закінчення терміну придатності або терміну служби і можливі наслідки або якщо йому не була надана повна і достовірна інформація про товар.

Звільнення від відповідальності наступає у разі, якщо шкода виникла внаслідок непереборної сили або порушення споживачем встановлених правил користування товаром, результатами роботи, послуги чи їх зберігання.

У відповідності з Законом про захист прав споживачів встановлені наступні види відповідальності виробників і продавців.

1. Відповідальність виробника (виконавця, продавця) за неналежну інформацію про товар (роботу, послугу), про виробника, виконавця або продавця (ст. 12 Закону). Відповідно до цієї статті, споживач має право розірвати договір і зажадати повного відшкодування збитків, якщо внаслідок одержання неналежної інформації:

- він придбав товар (роботу, послуги), які не володіють необхідними властивостями;

- він не може в зв'язку з цим використати придбаний товар за призначенням;

- з цієї причини було завдано шкоди життю, здоров'ю, майну споживача чи природним об'єктам, що перебувають у його власності (володінні).

2. Відповідальність продавця (виробника, виконавця) за порушення прав споживачів (ст. 13 Закону). Продавець (виробник, виконавець) несе відповідальність, передбачену законом чи договором, за порушення прав споживачів, відповідно до якої він відшкодовує в повній сумі збитки, завдані споживачеві. Звільнення від відповідальності можливе тільки у випадку дії обставин непереборної сили або з інших підстав, передбачених законом.

3. Майнова відповідальність за шкоду, завдану внаслідок недоліків товару (роботи, послуги) (ст. 14 Закону). Ця стаття передбачає відшкодування в повному обсязі за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю або майну споживача внаслідок конструктивних, виробничих, рецептурних або інших недоліків товару (роботи, послуги). Право вимагати відшкодування шкоди визнається за кожним потерпілим незалежно від того, чи перебував він у договірних відносинах із виконавцем (продавцем) чи ні.

Якщо шкоди здоров'ю, життю та майну споживача було завдано у зв'язку з використанням для виробництва товару (виконання робіт, надання послуг) певних матеріалів, устаткування та інших засобів, то виробник (виконавець) несе відповідальність незалежно від того, дозволяв рівень розвитку науки і техніки виявити їх особливі властивості чи ні. Звільнення виконавця від відповідальності служать обставини непереборної сили або порушення споживачем встановлених правил користування, зберігання чи транспортування товару (роботи, послуги).

4. Компенсація моральної шкоди (ст. 15 Закону). У разі заподіяння моральної шкоди виробник (виконавець, продавець) компенсує його при наявності вини незалежно від відшкодування майнової шкоди та понесених споживачем збитків. Розмір компенсації визначається судом.

Російські страховики страхують цю відповідальність, якщо вона відповідає наступним вимогам:

- товар виготовляється в умовах масового чи серійного виробництва, повністю відповідає вимогам стандартів, при необхідності має сертифікат якості, товарний знак;

- виробник проводить перевірку якості своєї продукції;

- продавець товару має право на його продаж;

- є чіткі і однозначні вимоги до характеру і змісту виконуваної роботи (послуги), підтверджені документально діючої нормативно-технічної документацією;

- виконавець роботи (послуги) має документально підтверджене право на виконання такої роботи (послуги).

Об'єктом страхування є майнові інтереси страхувальника, пов'язані з обов'язком останнього у відповідності з цивільним законодавством, Законом про захист прав споживачів та іншими законодавчими актами РФ, що регулюють відносини в різних сферах діяльності, відшкодувати шкоду життю, здоров'ю або майну вигодонабувачів, заподіяну недоліками виробленого і реалізованого страхувальником товару, наданих послуг, а також наданням страховиком недостовірної або недостатньої інформації про товари, роботи (послуги).

Страховою сумою є визначена договором страхування гранична грошова сума, виходячи з якої встановлюються розміри страхового внеску і страхової виплати. Страхова сума за договором страхування в цілому встановлюється страхувальником і страховиком за їх погодженням. У договорі страхування можуть бути зазначені граничні суми страхового відшкодування, які виплачуються вигодонабувачу (ліміти страхових відшкодувань) по одному страховому випадку, що сталось протягом договору страхування (при цьому кілька збитків, що настали за однією і тією ж причини, розглядаються як один страховий випадок); окремо по видах заподіяної шкоди.

Не приймаються претензії, якщо збиток виник:

- при використанні товару не за призначенням;

- в результаті недотримання споживачем необхідних заходів обережності (про які він був повідомлений);

- при навмисної псування товару споживачем;

- внаслідок використання товару, не призначеної для реалізації;

- при використанні товару для вчинення протиправних дій; і т. д.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Правове регулювання визначення собівартості продукції (робіт, послуг)
Особливості сертифікації робіт і послуг
Якість продукції та технічне регулювання
Конкуренція і якість продукції
Захист споживачів через правове забезпечення якості товарів (робіт, послуг)
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТОВАРІВ, РОБІТ І ПОСЛУГ
Показники якості послуг
Обов'язкові види страхування цивільної відповідальності
Страхування майна (нерухомого) фізичних осіб з відповідальністю за всі ризики
Метод оцінки якості продукції за її економічної ефективності
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси