Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Оцінка вартості підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Оцінка вартості майна

Розвиток підприємства, розширення бізнесу повинні відбуватися постійно. Оцінку вартості майна для забезпечення розвитку підприємства можна виділити в окремий напрям, так як вона дозволяє вирішити велику кількість завдань і тим самим досягти широкого спектру цілей, пов'язаних з управлінськими рішеннями, інвестиційними програмами і т. д. З цією метою оцінка вартості майна проводиться в наступних випадках:

o продажу якоїсь частини нерухомості (позаоборотних засобів підприємства) з тієї чи іншої причини: щоб позбутися від невикористовуваних земельних ділянок, будівель, споруд або непрофільних активів; розплатитися з кредиторами у разі погіршення економічного положення підприємства; розплатитися з партнерами при нанесенні їм шкоди згідно з рішенням суду і т. д.;

o отримання кредиту під заставу частини нерухомості;

o страхування нерухомого майна та визначення у зв'язку з цим вартості застрахованого майна;

o передачі нерухомості (позаоборотних засобів підприємства) в оренду;

o визначення податкової бази для обчислення податку на майно;

o оформлення частини нерухомості як внеску в статутний капітал іншого новостворюваного підприємства;

o оцінки при розробці бізнес-плану для реалізації якого-небудь інвестиційного проекту;

o оцінки нерухомого майна як проміжного етапу в загальній оцінці вартості підприємства при використанні затратного підходу.

Якщо ж об'єктом угоди купівлі-продажу, кредитування, страхування, оренди або лізингу, внесення паю є який-небудь елемент майна підприємства, а також якщо визначається податок на майно і т. п., то окремо оцінюється необхідний об'єкт, наприклад нерухомість, машини і устаткування, нематеріальні активи.

Оцінка вартості обладнання

Оцінка вартості обладнання необхідна в наступних випадках:

o продажу деяких одиниць обладнання, приладів і оснащення з ряду причин: щоб позбутися непотрібного, фізично або морально застарілого обладнання; розплатитися з кредиторами при неплатоспроможності; замінити обладнання більш прогресивним по економічним та екологічним критеріям;

o оформлення застави під якусь частину рухомого майна для забезпечення угод і кредиту;

o страхування рухомого майна;

o передачі машин і обладнання в оренду;

o організації лізингу машин і обладнання;

o визначення податкової бази для основних засобів при нарахуванні податку на майно;

o оформлення машин і обладнання як внеску в статутний капітал іншого підприємства;

o оцінки вартості машин та обладнання під час реалізації інвестиційного проекту.

Оцінка вартості товарного знака (фірмового найменування)

Оцінка вартості товарного знака (фірмового найменування) чи інших засобів індивідуалізації підприємства і його продукції (послуг) здійснюється:

o при їх перекупку, придбанні іншою фірмою;

o наданні франшизи новим компаньйонам, коли розширюється ринок збуту і збільшується обсяг продажів;

o встановлення збитку, нанесеного діловій репутації підприємства незаконними діями зі сторони інших підприємств;

o використанні їх як внеску в статутний капітал;

o визначенні вартості нематеріальних активів, гудвіла для загальної оцінки вартості підприємства.

Таким чином, обгрунтованість і достовірність оцінки багато в чому залежать від того, наскільки правильно визначена область використання оцінки: купівля-продаж, інвестиційні або управлінські рішення, отримання кредиту, страхування, оподаткування, реструктуризація і т. д.

Обов'язковість проведення оцінки вартості об'єкта

Оцінка вартості власності здійснюється за погодженням сторін, що беруть участь в угоді. Якщо однією із сторін є виконавчі органи влади в угоду залучені активи, що належать Російської Федерації або муніципальним властям проведення оцінки вартості об'єкта обов'язково.

Закон про оціночну діяльність вказує, що проведення оцінки об'єктів оцінки є обов'язковим у разі залучення в операцію об'єктів оцінки, що належать повністю або частково Російської Федерації, суб'єктам РФ або муніципальних утворень, у тому числі:

o при визначенні вартості об'єктів оцінки, що належать Російської Федерації, суб'єктам РФ або муніципальних утворень, з метою їх приватизації, передачі в довірче управління або оренду;

o при використанні об'єктів оцінки, що належать Російської Федерації, суб'єктам РФ або муніципальним утворенням, в якості предмета застави;

o при продажу або іншому відчуженні об'єктів оцінки, що належать Російської Федерації, суб'єктам РФ або муніципальних утворень;

o при переуступки боргових зобов'язань, пов'язаних з об'єктами оцінки, що належать Російської Федерації, суб'єктам РФ або муніципальних утворень;

o при передачі об'єктів оцінки, що належать Російської Федерації, суб'єктам РФ або муніципальним утворенням, в якості внеску в статутні капітали, фонди юридичних осіб;

o при виникненні спору про вартість об'єкта оцінки, у тому числі:

- при націоналізації майна;

- при іпотечному кредитуванні фізичних і юридичних осіб у випадках виникнення спорів про величину вартості предмета іпотеки;

- при складанні шлюбних контрактів та поділ майна розлучаються подружжя на вимогу однієї з сторін або обох сторін у разі виникнення спору про вартість цього майна;

- при викупі або іншому передбаченому законодавством РФ вилучення майна у власників для державних або муніципальних потреб;

- при проведенні оцінки об'єктів оцінки з метою контролю за правильністю сплати податків у разі виникнення спору про обчислення оподатковуваної бази.

Професійний оцінювач в своїй діяльності завжди керується конкретною метою. Чітке, грамотне формулювання цілі дозволяє правильно визначити вид розрахункової вартості, вибрати метод оцінки.

Мета оцінки полягає у визначенні якої-небудь оцінної вартості, що необхідно клієнту для прийняття рішення. В проведенні оцінних робіт зацікавлені різні сторони: з державних структур до приватних осіб; в оцінці бізнесу можуть бути зацікавлені контрольно-ревізійні органи, управлінські структури, кредитні організації, страхові компанії, податкові фірми і інші організації, приватні власники бізнесу, інвестори і т. п.

Федеральний стандарт оцінки "Мета оцінки й види вартості (ФСТ № 2)" зазначено: "Метою оцінки є визначення вартості об'єкта оцінки, вид якої визначається у завданні на оцінку". Різні цілі оцінки припускають пошук різного виду вартості.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Оцінка вартості векселів різних видів
Оцінка ринкової вартості
Оцінка вартості облігацій, векселів, чеків, коносаментів
Оцінка вартості векселів різних видів
Оцінка ринкової вартості
Оцінка вартості облігацій, векселів, чеків, коносаментів
Товарні знаки і знаки обслуговування
Розпорядження товарним знаком
Свідоцтво на товарний знак
Методичні підходи та методи оцінки вартості підприємства (бізнесу)
Узгодження (узагальнення) результатів застосування підходів до оцінки та визначення підсумкової величини вартості об'єкта оцінки
Укладання договору на проведення оцінки
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси