Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Теорія держави і права
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Історичні шляхи виникнення держави

1. Одним із основних є східний шлях виникнення держав, які з'явилися спочатку на Стародавньому Сході, потім в Африці, Америці. Цей шлях зумовлений "азіатським способом виробництва", суть якого полягає в тому, що головними чинниками тут виступають земельна община, колективна власність, поступове перетворення родоплемінної знаті в чиновницький апарат управління, а колективної власності в державну. Тут, по суті, не спостерігалося чітко вираженої класової диференціації. Держава одночасно і експлуатувало сільських общинників, і управляла ними, тобто виступало організатором виробництва.

2. По іншому історичному шляху йшов процес виникнення держави на території Південної Європи, де головним державотворчим фактором було класове розшарування суспільства, обумовлене інтенсивним формуванням приватної власності на землю, худобу, рабів. Прикладом може служити Стародавня Греція (Афіни). У Римі на виникнення класів і держави великий вплив мала тривала боротьба двох угрупувань вільних членів родоплемінного суспільства - патриціїв і плебеїв.

3. З питання виникнення держави на території Західної і Східної Європи в літературі висловлені дві точки зору. Прихильники першої стверджують, що в цьому регіоні в ході розкладу первісних відносин зароджувалась феодальна держава (сказане відноситься перш за все до Німеччини і Росії). Прихильники другої вважають, що після розкладу родового ладу тут наступає попередній феодалізму довгий період, в ході якого знать виділяється в особливу групу, забезпечує собі привілеї, в першу чергу у володінні землею, але селяни зберігають як свободу, так і власність на землю. Цей період вони називають профеодализмом, а держава - профеодальным.

У Росії найбільш характерною формою державності у IX-X ст. були общинно-вічові міста - держави (Новгород, Псков, Суздаль), які справили вирішальний вплив на формування рис державно-правового управління. В якості основних регуляторів суспільних відносин виступали звичайне і договірне право.

Історичний факт

У 862 р. новгородці, запросивши Рюрика на князювання, уклали з ним договір, згідно з яким місто зобов'язувався оплачувати його роботу, а він не мав права збирати податки.

Основні теорії походження держави

Теологічна теорія (Августин, Фома Аквінський та ін) є однією з найдавніших, відбиває теократичні риси первинних державних утворень (узаконення культових обрядів, визнання ролі жерців, компроміс релігійної і світської влади та ін).

Згідно теологічної теорії творець усього сущого на Землі, в тому числі держави, - Бог, проникнути ж в таємницю божественного задуму, збагнути природу і сутність держави неможливо. Ця теорія не відкидала необхідність створення і функціонування земної держави, забезпечення належного правопорядку. Надаючи державі і державної влади божественний ореол, вона притаманними їй засобами піднімала їх престиж, засуджувала злочинність, сприяла утвердженню в суспільстві взаєморозуміння та розумного порядку.

Патріархальна теорія була широко поширена в Древній Греції і рабовласницькому Римі, в період середньовічного абсолютизму і дійшла до наших днів. Біля витоків її стояв Аристотель, який вважав, що держава являє собою природну форму людського життя, що поза держави спілкування людини з собі подібними неможливо. Як істоти суспільні люди прагнуть до об'єднання, до утворення патріархальної сім'ї. А збільшення числа цих сімей та їх об'єднання призводять до утворення держави. Аристотель стверджував, що державна влада є продовження і розвиток батьківської влади.

В середні століття, обґрунтовуючи існування в Англії абсолютизму, Р. Филмер в роботі "Патріархія, або захист природного права королів" (1642 р.) з посиланнями на патріархальну теорію доводив, що спочатку Бог дарував королівську владу Адаму, який тому є не тільки батьком людського роду, але і його володарем.

Патріархальна теорія знайшла сприятливий грунт в Росії. Видатний історик М. Н. Покровський вважав, що найдавніший тип державної влади розвинувся безпосередньо з влади батьківської. Мабуть, не без впливу даної теорії в пашей країні пустила глибокі коріння вікова традиція віри в "батька народу", доброго царя, вождя, таку собі суперособистість, здатну вирішувати всі проблеми за всіх.

Теорія договірного походження держави також виникла в глибині століть. У Древній Греції деякі софісти вважали, що держава виникла в результаті договірного об'єднання людей з метою забезпечення справедливості. Положення про те, що держава покоїться на взаємному договорі людей, вперше зустрічається у Епікура.

Прихильники названої теорії (Р. Гроцій, Б. Спіноза, А. Радищев, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо) виходили з того, що державі передує природний стан, який вони характеризували по-різному. Для Руссо, наприклад, люди в природному стані володіють природженими правами і свободами, для Гоббса це стан "війни всіх проти всіх". Потім ради світу і благополуччя полягає суспільний договір між кожним членом суспільства і створюваною державою. За цим договором люди передають частину своїх прав державній владі і беруть зобов'язання підкорятися їй, а держава зобов'язується охороняти невідчужувані права людини, тобто право власності, свободу, безпеку. Угода людей, на думку Руссо, - основа законної влади. В результаті кожен договаривающийся підпорядковується загальній волі (державі), але в той же час стає одним з учасників цієї волі. Суверенітет належить народу в цілому, а правителі - це уповноважені народу, зобов'язані звітувати перед ним і змінювані по його волі.

Вчення про державу Гегеля. Своєрідну теорію походження держави і права створив найбільший представник німецької класичної філософії Р. В. Гегель (1770-1831). Він стверджував, що в основі всіх явищ природи і суспільства, а отже, держави і права, лежить абсолютний духовний і розумний початок - "абсолютна ідея" ("світовий розум", "світовий дух").

По думці Гегеля, держава не страхова установа, воно не служить окремим особам і не може бути їх творінням. Держава є вища форма реалізації моральності. Воно не представляє чиїсь інтереси, а є абсолютною самоціллю. Інакше кажучи, держава не служить, а панує, воно не засіб, а мета, мета в собі, вища з усіх цілей. Держава має вище право відносно особи, а вищий обов'язок останньої - бути гідним членом держави.

Гегель відкидає народний суверенітет як підставу держави і витікаючу з нього ідею демократії. Верховна влада, на думку Гегеля, не може виражати інтереси парода, оскільки народ не лише не знає, чого хоче "розумна воля", але не знає навіть того, чого він хоче сам.

Теорія насильства (завоювання) виникла і набула поширення в кінці XIX - на початку XX ст. Її основоположники (Л. Гумплович, К. Каутський, Тобто Дюрінг та ін) спиралися на відомі історичні факти виникнення німецьких і угорських держав). Мати держави, стверджують прихильники теорії насильства, - війна і завоювання. Так, австрійський державознавець Гумплович стверджував, що теорія не пред'являє нам жодного прикладу, де б держава виникала не за допомогою акта насильства, а як-небудь інакше. Крім того, це завжди було насильством одного племені над іншим, воно висловлююсь в завоюванні і поневоленні більш сильним чужим плем'ям більш слабкого, вже осілого населення.

Іригаційна теорія пов'язує виникнення держави з необхідністю будівництва та експлуатації гігантських по тим часам іригаційних споруд в Месопотамії, Єгипті, Індії, Китаї, інших аграрних областях. Ці процеси спричинили за собою утворення класу чиновників-управлінців, різних бюрократичних формувань, обслуговуючих життєво важливі об'єкти господарювання, що зловживають своїм становищем і поступово порабощающих суспільство. Засновник цієї теорії К. Виттфогель у праці "Східний деспотизм" називає цей історичний період "гідравлічної", або "агроменеджериальной", цивілізацією.

Органічна теорія пояснює походження держави результатом природного розвитку. Її представники (Спенсер, Вормс і ін) вважали, що держава з'являється маєте з людьми і, як' самі люди, воно творіння сил природи.

Марксистська теорія походження держави найбільш повно викладена в роботі Ф. Енгельса "Походження сім'ї, приватної власності і держави", сама назва якої відображає зв'язок явищ, що обумовили виникнення аналізованого феномена.

Для марксистської теорії характерний послідовний матеріалістичний підхід. Вона пов'язує виникнення держави з приватною власністю, розколом суспільства на класи і класовим антагонізмом. В. І. Ленін в лекції "Про державу" характеризував його як апарат для систематичного застосування насильства, машину для підтримки панування одного класу над іншим. Суть марксистської теорії виражена у формулі "держава є продукт і прояв непримиренності класових протиріч".

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Фактори, що обумовлюють процес виникнення держави
Причини виникнення держави
Особливості виникнення держави в Росії
Виникнення держави
Передумови виникнення Радянської держави і права
Плюралізм теорій походження держави
Походження держави: теорія і практика
Теорії походження держави.
Походження, сутність та основні ознаки держави
Теорії походження держави
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси