Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Адміністративне право
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Юридичні факти

Юридичні факти адміністративно-правового характеру являють собою життєві обставини, що знайшли закріплення в адміністративному праві і зумовлюють виникнення, зміну та припинення адміністративних правовідносин, а також пов'язаних з ними прав і обов'язків, правових наслідків у сфері адміністративно-правового регулювання. Вони поряд з іншими юридичними засобами постійно підтримують у безперервному функціонуванні, дію механізм державної адміністративної влади і адміністративно-правового регулювання.

Найбільш сильно проявляється владність і імперативність методу адміністративно-правового регулювання в таких юридичних фактах, як правозастосовні акти, які виходять від органів (посадових осіб) державної адміністративної влади. Якщо уявити, яке безліч осіб у системі цієї влади має право приймати зазначені правові акти і по скільки численних сфер, питань діяльності, то стане попятным, яку величезну роботу вони виконують при виникненні, зміні та припиненні адміністративних правовідносин. Наказ керівника державного підприємства про призначення на посаду головного бухгалтера, постанова органу внутрішніх справ про видачу дозволу громадянину на придбання мисливської зброї, постанова органу санітарного нагляду про зупинення роботи їдальні в разі порушення відповідних санітарних правил є правозастосувальними актами і відносяться до правомірних дій.

Адміністративні правовідносини можуть виникнути з договору (угоди), а цивільні - не тільки на його основі. Однак для перших найбільш масовими юридичними фактами є односторонні владні правові акти, а для других - операції. Виданням таких актів звичайно супроводжуються адміністративні правовідносини навіть у випадках, коли поштовхом до їх виникнення, зміни або припинення є події (наприклад, народження дитини, епідемія) або дії громадян у формі звернень (пропозицій, заяв, скарг).

Порядок і способи захисту адміністративно-правового регулювання від помилок (порушень), порядок розгляду спорів

Величезний і складний механізм державної адміністративної влади, адміністративно-правового регулювання неминуче відчуває на собі дію різного роду збоїв, порушень, які можуть бути масштабними і незначительными1. Тому в адміністративному праві передбачені заходи захисту адміністративно-правового регулювання від збоїв, порушень і руйнувань, неминучого оскарження дій учасників адміністративних правовідносин.

Система захисту має три рівня. Перший рівень представлений суб'єктами державної адміністрації. На них покладено обов'язок підтримувати організацію та функціонування підвідомчих державних структур, а також розглядати виникли в них суперечки в службовому або власне адміністративному порядку. Вони зобов'язані запобігати порушення і збої. У випадках, коли такі збої відбуваються, їм наказано вживати заходів до їх ліквідації, встановлювати причини та притягати винних до дисциплінарної чи адміністративної відповідальності.

Другий рівень захисту реалізується органами суду і прокуратури. Поряд з власною системою захисту адміністративно-правового регулювання від порушень, яка вбудована в систему державної адміністрації, передбачений судовий і прокурорський порядок його захисту. Обсяг її діяльності в сучасний період незначний. Правда, можна говорити про тенденції розширення в законодавстві і на практиці судового способу захисту адміністративно-правового регулювання. Про це свідчить зростання кількості звернень громадян і юридичних осіб в суди з позовами щодо спорів, пов'язаних з адміністративно-правовим регулюванням.

Третій рівень захисту базується на сигнальній, інформаційної діяльності учасників адміністративно-правового регулювання, що не мають владних повноважень. На них не покладено обов'язки щодо захисту даної сфери регулювання від порушень, але їм надані права на звернення з пропозиціями, заявами, скаргами в різні державні інстанції, правозахисні організації, засоби масової інформації.

Юридична відповідальність за правопорушення у сфері адміністративно-правового регулювання

Порушення порядку, правил організації та діяльності державної адміністрації, адміністративно-правового регулювання виражається у вчиненні двох видів правопорушень, за які може бути передбачена адміністративним правом юридична відповідальність. Це правопорушення дисциплінарні і адміністративні.

Дисциплінарні правопорушення пов'язані, як правило, зі службою, порушенням службової дисципліни. Адміністративні правопорушення обумовлені порушенням спеціальних правил і регламентованого законом порядку здійснення певних видів діяльності (наприклад, правил полювання, рибальства, дорожнього руху, порядку бухгалтерського та статистичного обліку). І ті і інші види проступків порушують встановлені державною владою правила поведінки та правопорядку в сфері адміністративно-правового регулювання. За дисциплінарними і адміністративними правопорушеннями зазвичай слід відповідна реакція суб'єктів державної адміністрації, наділені юрисдикцією, за оцінкою таких правопорушень як протиправних та покарання винних у їх вчиненні.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Юридичні факти
Юридичні факти.
Юридичні способи адміністративно-правового регулювання
Порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення
Особливості захисту сімейних прав в адміністративному порядку
Давність притягнення особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, до адміністративної відповідальності
Адміністративно-правове регулювання: поняття, юридичні засоби, метод, режим
Юридичні способи адміністративно-правового регулювання
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси